Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Barn och ungdomar tom 19 år

Barn och ungdomar till och med 19 år betalar ingen egenavgift vid sjukresa.

Följeslagare

Barn och ungdomar till och med 19 år har rätt att ha med sig en följeslagare utan egenavgift och utan intyg från vårdgivare. Om fler än en följeslagare krävs ska behovet styrkas med intyg utfärdat av vårdgivare.

Besök som ett led i behandlingen

När vårdnadshavare eller annan anhörig utgör ett led i behandlingen av sjukt barn kan resekostnadsersättning utbetalas. Detta gäller även när vårdnadshavare eller annan anhörig deltar i utbildning som rör barnets sjukdom och behandling. Vid deltagande i utbildning kan maximalt två personer få resekostnadsersättning. Det är inte något krav på att barnet är med vid besöket. Besök som ett led i behandlingen ska styrkas av berörd vårdgivare.

Barn som vårdas på sjukhus

Vårdnadshavare eller annan anhörigs kostnad för resa och eventuell övernattning kan ersättas när ett barn vårdas på sjukhus. Ersättning kan lämnas för en besöksresa per kalendervecka. Det är inget som hindrar att veckobesök ersätts även om den andra vårdnadshavaren eller annan anhörig vistas stadigvarande hos barnet på sjukhuset.

Vårdnadshavares besök hos för tidigt födda barn ska betraktas som ett led i behandlingen och resekostnadsersättning kan utbetalas. De första tre månaderna krävs inget intyg från vårdgivare för att resekostnadsersättning ska utbetalas.

Övrigt

Alla resor med anledning av sjukdom hos barn ska registreras på barnet.

För utbetalning av resekostnadsersättning till annan än vårdnadshavare krävs fullmakt, till exempel familjehemsförälder, god man eller förmyndare.

Vid delad vårdnad kan förälder få resekostnadsersättning från annan folkbokföringsort än barnets. Det gäller endast vårdnadshavare som är folkbokförda i Västra Götaland. Vårdnadshavare som är folkbokförda utanför Västra Götaland kan endast få resekostnadsersättning från barnets folkbokföringsadress till och från vårdgivare.

Senast uppdaterad: 2019-02-28 10:33