Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Intyg för att få resa med sjukresetaxi

Tillstånd från vårdgivare eller färdtjänsttillstånd

För att få åka sjukresetaxi, specialfordon eller liggande transport krävs ett tillstånd. Det är patientens aktuella medicinska hälsotillstånd som avgör om patienten kan åka med kollektivtrafik, eller inte. Detta gäller även vid resa på grund av akut vårdbehov. Intyget ska utfärdas av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som träffat patienten. Patienter med färdtjänsttillstånd får resa med dyrare färdsätt utan intyg från vårdgivare.

Orsaker som att det är långt till den allmänna kollektivtrafiken eller att kollektivtrafiken har glesa och oregelbundna avgångar berättigar inte till tillstånd för att få åka med sjukresetaxi.

I samband med förlossning kan resekostnadsersättning betalas ut till och från vårdgivare utan att tillstånd har utfärdats.

Resa med sjukresetaxi

Västtrafik AB har upphandlat taxibolag samt Kund- och resetjänst för att sjukresor med taxi ska vara så kostnadseffektivt och miljövänligt som möjligt. Sjukresetaxi ska därför bokas via Kund- och resetjänst. I de fall patienten inte har bokat taxi hos Kund- och resetjänst kan ersättning inte utbetalas.

För vård i annat landsting kan anslutningsresa med taxi ersättas från resecentrum till och från vårdgivare. I dessa fall godtas resa som inte är beställd via Kund- och resetjänst.

Resor med sjukresetaxi ska samordnas. Det innebär att resan inte alltid går den kortaste vägen då andra resenärer kan hämtas upp och stiga av på olika platser under resans gång. Patienten får även vara beredd på att anpassa sin avresetid.

Tidsvinst kan inte åberopas som skäl till att åka sjukresetaxi. I samband med besök i hälso- och sjukvården är den maximala väntetiden tre timmar för sjukresa med kollektivtrafik. Om väntetiden överskrider tre timmar kan patienten få åka sjukresetaxi utan tillstånd från vårdgivare.

Avgift vid utebliven resa

Om en patient uteblir eller inte har avbokat beställd sjukresetaxi och en kostnad för resan har uppstått ska patienten betala en avgift på 200 kronor. Avgiften får inte räknas in i högkostnadsskyddet för sjukresor. I de fall vårdgivaren är orsaken till ej avbokad sjukresetaxi ställs kravet till denna.

Senast uppdaterad: 2022-09-01 01:04