Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Övernattning / patienthotell

Övernattningskostnader kan i följande fall ersättas:

  • När patienten inte kan åka med kollektivtrafik eller flyg samma dag för att komma i tid till sitt besök. 
  • När patienten inte hinner avsluta hemresan med kollektivtrafik eller flyg samma dag. 
  • När det har bedömts motiverat att patienten stannar kvar på vårdorten för öppenvård under mer än en dag mellan behandlingstillfällena. Bedömningen görs mot bakgrund av bland annat patientens tillstånd, resans längd och den resekostnad som skulle ha ersatts om patienten rest fram och tillbaka mellan behandlingstillfällena.
  • Övernattning på grund av medicinska orsaker. En natt före och en natt efter vårdtillfället kan beviljas. Intyg krävs av vårdgivare.

En patient har vid övernattningar enligt ovan rätt till fri anslutningsresa / resekostnadsersättning från patienthotell / övernattningsställe till vårdgivaren. Egenavgift ska inte tas ut.

I första hand ska övernattning ske på patienthotell genom vårdgivarens försorg. När detta inte är möjligt ersätts kostnaden för övernattning på hotell med skäligt belopp. Patienten bokar hotell och betalar hotellkostnaden och kan i efterhand få ersättning. Ersättning betalas normalt ut för ett rum. Om patienten har tillstånd för flera följeslagare kan ersättning betalas ut för mer än ett rum.

Kostnad för hotellrum inkluderar normalt frukost. Någon ersättning för separat kostnad för kost ersätts inte.

Boende i samband med nationell högspecialiserad vård

Ingen egenavgift tas ut för boende. Boende ersätts upp till nivå motsvarande dygnskostnad för i första hand patienthotell och i andra hand för hotell i standardrum. Måltider ersätts inte utöver frukost som ingår i hotellets dygnspris. Remittenten ska utfärda intyg för boende till vårdregionen och till sjukreseenheten. Nedan följer de fall när ersättning kan betalas ut för boende:

Patienter

Boende ersätts när övernattning krävs på grund av hälsotillstånd/medicinska orsaker, när patient är kallad till provtagning dagen före eller om patienten på grund av avstånd inte har möjlighet att åka samma dag som vården ska ske.

Närstående till vuxna patienter

Boende för en närstående ersätts. Om medicinska skäl för boende uppstår under pågående vårdtillfälle ska utförande enhet kontakta remittenten.

Närstående till barn (tom 19 år)

Boende för en närstående ersätts. Om remittenten bedömer att två närstående ska närvara ska intyg utfärdas för att båda ska ersättas.

Närstående till patient med akut oplanerat vårdbehov vid livshotande tillstånd

Boende för en närstående ersätts om utförande enhet bedömer att närvaro är nödvändig. För barn gäller att två närstående kan närvara om patientansvarig läkare bedömer det nödvändigt.

Utförande enhet kan besluta om boende i högst fyra dygn. Intyg från hemregionen krävs för att boende ska ersättas längre tid.

Boende och resa i samband med vård på Skandionkliniken

Egenavgiften för patienthotell är 100 kr.

När behandling ges på Skandionkliniken och patienten vistas på tillhörande patienthotell, ska hemresor i samband med helg ingå i avgiften på 100 kr.

Patienten ska i samband med ansökan om sjukreseersättning åberopa avgiftsfri hemresa enligt ovan genom att uppvisa kvitto på patienthotell.

Om en patient betalat egenavgift för sjukresetaxi vid hemresa i samband med helg, ska egenavgiften återbetalas efter ansökan från patienten. Kvitto på patienthotell ska uppvisas.

Egenavgift vid hemresa under helgerna tas ut enligt Västra Götalandsregionens regelverk för sjukresor i de fall kvitto på patienthotell inte kan uppvisas.

För övriga sjukresor, som inte omfattas av SKR:s rekommendation, ska egenavgift tas ut enligt Västra Götalandsregionens regelverk för sjukresor.

Senast uppdaterad: 2021-10-08 13:59