Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Resa till eller från annan adress än folkbokföringsadress

En sjukresa kan ersättas när det är olämpligt att en patient på grund av medicinska skäl återvänder till sin bostad.

  • Om patienten blir placerad på korttidsboende inom Västra Götaland ersätts resan från vårdgivaren även om resan blir längre än resan till folkbokföringsadressen. Detta gäller också när patienten som tillfälligt är placerad på ett korttidsboende ska åka på ett planerat besök till hälso- och sjukvården.
  • Om en patient ska vistas hos anhörig inom Västra Götaland istället för att återvända till sin folkbokföringsadress kan resan i dessa fall ersätts från vårdgivaren även om resan blir längre än resan till folkbokföringsadressen. Vårdgivaren måste styrka att medicinska behov föreligger för vistelse hos anhörig.
  • När en patient placeras på korttidsboende eller vistas hos anhörig utanför Västra Götaland kan resan ersättas motsvarande mellan vårdgivare och patientens folkbokföringsadress.

Resa mellan arbetsplats/skola och vårdgivare godkänns när resan är lika lång eller kortare som mellan folkbokföringsadressen och vårdgivaren.

Dialysvård

Dialysvård betraktas som akut sjukvård. Detta innebär att en dialyspatient kan byta vistelseort inom Västra Götaland och samtidigt ha rätt till resekostnadsersättning till valfri vårdgivare inom länet som kan ge dialysbehandlingen.

Patienter som har hemdialys och som byter vistelseort inom Västra Götaland, till exempel när de vistas i sin sommarbostad, har rätt till resekostnadsersättning. I dessa fall betraktas bostaden (folkbokföringsadressen) som vårdinrättning. Reseersättning kan utbetalas vid resa mellan sommarbostaden och vårdinrättningen i hemmet.

Senast uppdaterad: 2019-05-09 13:37