Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Resor som inte ger rätt till ersättning

 • Resor till helprivata vårdgivare, det vill säga vårdgivare som saknar avtal med ett landsting.
 • När remiss/betalningsförbindelse krävs och vården har givits utan att den har blivit beviljad. Det gäller både öppen och sluten vård.
 • När en patient själv väljer att få vård utanför Västra Götaland undantaget Region Halland och viss vård i Region Värmland enligt gällande samverkansavtal.
 • Hemresa efter akut vård utanför Västra Götaland.
 • Permissionsresa på patientens begäran.
 • Om patienten avbokar eller ändrar tid för besök och har haft utlägg för resa så utgår ingen ersättning. Det gäller även vid sjukdom.
 • I samband med reparation av hjälpmedel samt transport av enbart hjälpmedel.
 • Besök avseende hälsovård till exempel vaccinationer, hälsokontroller och intyg.
 • Till barnavårdscentral (BVC) eller mödravårdscentral (MVC).
 • Resor till och från utlandet eller inom annat land.
 • För egenträning.
 • Till optiker.
 • Perukutprovning.
 • Transport av avliden.

När annan myndighet ansvarar för resa till och från hälso- och sjukvården

 • Resor till sjukvårdande behandling som ges med stöd av bestämmelserna om den kommunala hälso- och sjukvården i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
 • För patienter som får vård enligt smittskyddslagen (2004:168). Anspråk på reseersättning ställs till Försäkringskassan.
 • Personer som studerar/tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.
 • Personer som är häktade, anhållna eller intagna på kriminalvårdsanstalt ansvarar kriminalvården för.

Resor som vårdgivaren har kostnadsansvar för

 • Permissionsresor.
 • Överflyttningsresor.
 • Förgävesresor.

När permissions- och överflyttningsresor sker på vårdgivarens initiativ bokas permissionsresan via Kund- och resetjänst. Kostnadsställe/ansvarsnummer ska uppges.

Förgävesresa

Vårdgivaren ska ersätta patienten när de avbokar eller ändrar en tid för besök och patienten har betalat för till exempel tågbiljetter. Patienten ska ersättas för hela beloppet om biljetterna är betalda och inte går att avboka, även om någon resa ännu inte har påbörjats. Patienten ska inte betala egenavgift.

Senast uppdaterad: 2019-05-09 13:42