Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Resor som kan ge rätt till resekostnadsersättning

Följande resor kan ge rätt till resekostnadsersättning

Vård och behandling som ger rätt till resekostnadsersättning utifrån lag (1991:419) om resekostnadsersättning:

 • Besök som rör vård och behandling i den öppna hälso- och sjukvården.
 • In- och utskrivning i den slutna hälso- och sjukvården.
 • Besök som rör utprovning och anpassning av hjälpmedel.
 • Tandvård som avses i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.
 • Besök som rör rådgivning i födelsekontrollerande verksamhet.
 • Besök efter specialistvårdsremiss för att få vård inom vårdgarantins tidsgränser, få tillgång till kompetens hos annan vårdgivare eller få en ny medicinsk bedömning inom eller utom Västra Götaland.

Vård och behandling som ger rätt till resekostnadsersättning utifrån regionala beslut:

 • Resor till besök i öppen vård med anledning av barns sjukdom.
 • Resor till besök hos sjukt barn som vårdas på sjukhus.
 • Följeslagares kostnader i samband med sjukresor.
 • Resor till besök avseende information om förestående operation/behandling.
 • Vid organdonation när mottagaren är folkbokförd i Västra Götaland. Donatorn kan vara folkbokförd i annat landsting eller utomlands.
 • Gästdialys utanför Västra Götaland  till närmaste vårdgivare.
 • Resor till besök enligt samverkansavtal med Region Halland och Region Värmland.
 • Resor till och från rehabiliteringsvistelse inom landet som beslutats avRemitteringssekretariatet.
 • Resor till och från flygplats/motsvarande vid rehabiliteringsvistelse utomlands som beslutats av Remitteringssekretariatet.
 • Resor till behandling utanför vårdinrättning tillsammans med hälso- och sjukvårdspersonal. Vårdgivaren måste styrka att behandling sker på annan plats.
 • Insatser som innehåller betydande inslag av utbildning och träning vilket utgör ett led i behandlingen och som ingår i vårdgivarens hälso- och sjukvårdsansvar.
 • Resa vid akut hänvisning från vårdgivare till en annan vårdgivare. Till exempel från vårdcentral till akutmottagning och när akutmottagning hänvisar till annan akutmottagning.
 • När vårdnadshavare eller annan anhörig utgör ett led i behandlingen av sjukt barn kan resekostnadsersättning utbetalas. Detta gäller även när vårdnadshavare eller annan anhörig deltar i utbildning som rör barnets sjukdom och behandling.
 • Övernattning i samband med sjukresor.
Senast uppdaterad: 2019-05-09 13:34