Rapport om vård som erbjuds personer med fetma

Rapport: En inventering och sammanställning av den vård som erbjuds vuxna personer med fetma i Sverige. Ida Karlsson, master i folkhälsovetenskap med hälsoekonomi, Göteborgs universitet 2017.

En inventering och sammanställning av den vård som erbjuds vuxna personer med fetma i Sverig.pdf

"Denna rapport är ett studentarbete som skrivs under en praktikperiod på avdelning folkhälsa i Västra Götalandsregionen på förfrågan av en regional fokusgrupp som arbetar med övervikt och fetma. Rapporten är en inventering och sammanställning av den vård som erbjuds personer med fetma, kirurgisk och icke-kirurgisk samt vilka vårdprogram och/eller riktlinjer som regionerna i Sverige arbetar efter."

Senast uppdaterad: 2018-02-13 08:55