Fetmakirurgisk specialistbehandling

Målgrupp

Indikationer för fetmakirurgi är vuxen patient (18 år eller äldre) med BMI ≥40 kg/m2 eller BMI ≥35 och komplicerande sjukdom; (typ 2 diabetes, fetmarelaterad kardiomyopati, svår sömnapné, lungemboli, venösa bensår, pseudotumor cerebri). Patienten bör också ha gjort seriöst tidigare bantningsförsök (Patienter med extrem fetma eller med förväntade svåra komplikationer bör remitteras till fetmakirurgisk enhet med vana vid sådana patienter).

Beslutstöd

Fysisk aktivitet för barn och unga

Kost för barn och unga

Material och länkar för barn och unga


Senast uppdaterad: 2018-03-07 16:01