Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Skola

Genom hälsofrämjande aktiviteter som genomsyrar hela skolverksamheten, lär barn och unga att ta ansvar för sin hälsa på ett tidigt stadium. Skolämnena idrott och hälsa samt hem- och konsumentkunskap bör ha ett hälsofrämjande innehåll. För ungdomar är det speciellt viktigt att skolan stimulerar till fortsatt fysisk aktivitet.

Åtgärder för att främja bra matvanor och fysisk aktivitet:

 • Skapa policy och handlingsprogram.
 • Införa gemensamma IT system för att följa barns och ungdomars hälsoläge
 • Höja kompetensen bland personal vad gäller övervikt och fetma bland barn och ungdomar
 • Skolan bör ha en hälsofrämjande arbetsmiljö för elever och personal.
 • Fysiskt aktiv skolpendling har stor betydelse för den totala dagliga fysiska aktiviteten. "Vandrande skolbussar" eller andra sätt att ta sig till skolan genom cykling eller promenad.
 • Skolans måltidsverksamhet bör följa Livsmedelsverkets (SLV) riktlinjer och Nordiska näringsrekommendationer (NNR)
 • Involvera föräldrarna i det hälsofrämjande arbetet
 • Riktade utbildningsinsatser bör genomföras

Kvalitetsindikator och mått

 • Förekomst av schemalagd/daglig fysisk aktivitet.
 • Antal/andel skolor som följer SLV rekommendationer och NNR.
 • Kommunens kvalitetsenkäter (Brukarenkäter)
 • Antal/andel hälsocertifierade skolor 
 • Barns och ungas hälsoläge (längd och vikt) och dess utvecklig över tid

Samarbets- eller samverkanspartner

Folkhälsoplanerare, Stadsplanerare, BVC, Folktandvården, den samlade elevhälsan, idrottslärare, hem- och konsumentkunskapslärare, fritidspersonal och övrig personal samt kostansvariga inom kommun och föreningar. 

Beslutstöd

Fysisk aktivitet för barn och unga

Kost för barn och unga

Material och länkar för barn och unga


Senast uppdaterad: 2022-05-10 14:08