Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Sluten och öppen sjukvård generellt

Det här avsnittet riktar sig till dig som arbetar med barn, unga och vuxna.

Inledning och relevans

Förebyggande insatser mot fetma är generellt viktigt och måste naturligtvis också betraktas i ljuset av den enskilda enhetens verksamhet. För enheter som handlägger tillstånd relaterade till fetma, är det viktigt att ha en strategi.

Målsättning

  • I relevanta fall identifiera barn, ungdomar och vuxna med övervikt och fetma.
  • Vid övervikt lämna nödvändig information för fortsatta åtgärder
  • Vid fetma hänvisa till relevanta enheter för fortsatt handläggning.

Målgrupper och åtgärder

Barn- och ungdomar

  • Barn och ungdomar som har en övervikt, det vill säga BMI > gränsvärdet för åldern för övervikt, (BMI > iso-BMI 25 och BMI < iso-BMI 30) hänvisas till skol- eller barnhälsovård.

Vuxna

  • Patienter som är överviktiga (BMI 25-30 kg/m2) och/eller har en måttlig bukfetma med midjeomfång 80-88 cm (kvinnor) respektive 94-102 cm (män) bör erhålla information (se Patientinformation och broschyrer)
  • Patienter som är överviktiga (BMI 25-30 kg/m2) och/eller har en måttlig bukfetma med midjeomfång 80-88 cm (kvinnor) respektive 94-102 cm (män) och som samtidigt har diabetes eller högt blodtryck eller känd hjärtkärlsjukom ska hänvisas till ordinarie läkare.

Samarbets- eller samverkanspartner

Barnhälsovården, skolhälsovården, ungdomsmottagningar, allmänmedicinska mottagningar, barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, tandhälsovården och medicinkliniker på länssjukvårdsnivå.

Det är av yttersta vikt att samtliga personalkategorier som kommer i kontakt med patienter med övervikt eller fetma förmedlar samma innehåll i kostråden och att dessa är enligt vetenskap eller beprövad erfarenhet. När patienten får samma kostbudskap från olika personalkategorier som hon/han möter i vården förstärks budskapet i sig.

Beslutstöd för vuxna

Fysisk aktivitet

Kost 

Material och länkar

Remissmallar och remisskriterier

Beslutstöd för barn och unga

Fysisk aktivitet för barn och unga

Kost för barn och unga

Material och länkar för barn och unga

Björn Eliasson

Överläkare
För frågor om vuxen

Senast uppdaterad: 2016-12-08 14:49