Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Tandvård - barn och unga

En helhetssyn på hälsa med fokus på levnadsvanor uppmuntras för att uppnå både en hälsosam vikt och god munhälsa.

Åtgärder för att främja goda levnadsvanor:

  • Främja sunda matvanor för alla.
  • Hälsosamtal om levnadsvanor i samband med undersökning. Syftet är stärka tilltron den egna förmågan att påverka dessa för barnet och familjen. Utifrån perspektivet övervikt och fetma blir tandvården viktig här i det att man kan använda ”ingången” munhälsa för att tala matvanors betydelse för hälsa i allmänhet.
  • Samverka på arenor som BMM, BVC, familjecentraler, öppna förskolor, socialtjänst, förskoleverksamhet med flera för att stödja barn och familjer att utveckla hälsosamma levnadsvanor.
  • Folktandvården i Västra Götaland ger hälsolektioner i skolan via sitt preventionsprogram FRAMM (Fluor, Råd, Arena, Motivation och Mat).

För oss vårdgivare (Folktandvården)

Samarbets- eller samverkanspartner

Exempel: Folkhälsoplanerare, mödra- och barnhälsovården, familjecentraler, elevhälsan, dietister, kostansvariga inom kommun och olika föreningar.

Material

Pärmen Det dolda sockret är ett material om sockerinnehållet i våra vanligaste matvaror och visar mängden socker räknat i antal sockerbitar. Materialet kan användas på många olika sätt vid samtal om hälsosamma matvanor.

Det dolda sockret

Beslutstöd för barn och unga

Fysisk aktivitet för barn och unga

Kost för barn och unga

Material och länkar för barn och unga

Anita Alm

Handläggare, övergripande verksamhetsplanering
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2016-12-08 14:45