Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Ungdomsmottagning

Ungdomsmottagningarna har en central roll i hälsofrämjande, förebyggande och även vissa sjukvårdande insatser till ungdomar och unga vuxna. De har också en unik möjlighet att nå ungdomar och unga vuxna med hälsofrämjande och förebyggande insatser mot övervikt och fetma. I samband med preventivmedelsrådgivning sker en kontroll av vikten enligt gällande rekommendation för betydelse av lämpligt preventivmedel.

Ungdomsmottagningarna har i sitt uppdrag en unik möjlighet att identifiera ungdomars beteende till att göra hälsosamma val. Fokus bör ligga på en hälsosam vikt. Kostinformation individanpassas utifrån befintliga matvanor och levnadsvillkor. Målgruppen är upp tom. 24 år.

Övergripande mål

  • Alla ungdomar ska kunna få hjälp och bli stärkta i övergången mellan ungdom och vuxenliv.
  • Ungdomsmottagningen ska var en lättillgänglig arena för ungdomarna, där ungdomars behov och de lokala förutsättningarna ska vara i fokus
  • Alla unga ska uppfatta att ungdomsmottagningen arbetar på den unges uppdrag.
  • Alla unga har utifrån ett rättighetsperspektiv rätt till information, kunskap, stöd och behandling inom ungdomsmottagningen. En psykosocial, psykologisk och medicinsk helhetssyn ska prägla verksamheten.
  • Ungas fysiska och psykiska hälsa ska förbättras
  • Ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter ska stärkas

Samarbets- eller samverkanspartner

Barns och ungdomars olika behov ska i första hand tillgodoses i närmiljön. Ungdomsmottagningen ska vara en lågtröskelverksamhet. Det innebär att det ska vara lätt för alla ungdomar att söka hjälp och få hjälp med alla slags frågor; ungdomsmottagningen ska vara lättillgänglig och anpassad efter ungdomars behov. Tillgängligheten ger stora möjligheter till tidiga insatser. Ungdomsmottagningen ska ses som ett komplement till övrig hälso- och sjukvård och övrigt hälsofrämjande och förebyggande arbete. Ungdomsmottagningen är ingen remissinstans.

Åtgärd

Vid besök på ungdomsmottagningarna kan längd och vikt mätas samt BMI beräknas och jämföras med BMI-gränser för övervikt och fetma för åldern, det vill säga identifiering av personer med fetma och risk att utveckla fetma. Detta kan i sig fungera som en förebyggande åtgärd mot övervikt och fetma.

Observera att patienter med polycystiska ovarier, ökad behåring, acanthosis nigricans eller stark ärftlighet för typ-2 diabetes kombinerat med övervikt har svårare för lyckad viktnedgång och behöver remitteras oftare till fetma-team.

När remittera till behandling?

  • Unga vuxna och ungdomar hos vilka BMI överstiger gränsvärde för fetma.
  • Unga vuxna och ungdomar med misstänkta syndrom där fetma ingår oavsett BMI.

Remissinstans

Allmänmedicinska mottagningar.

Beslutstöd

Fysisk aktivitet för barn och unga

Kost för barn och unga

Material och länkar för barn och unga

Joy Ellis

 Mödrahälsovårdsöverläkare och medicinsk rådgivare

Tel: 0761 458067 (assistent), mobil 0706 915432

MHV-enheten, Kungsgatan 12, plan 6
411 19 Göteborg


Senast uppdaterad: 2016-12-08 14:45