Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Fysisk aktivitet

Flicka som spelar badminton
Fotograf: Fotograf saknas

För dig som arbetar behandlande med övervikt och obesitas hos barn och unga. Målet med behandlingen är att få in mer rörelse i familjens vardag och att lyfta fram hälsovinsterna med att minska stillasittandet och vara mer fysiskt aktiv.

Behandlingsprinciper

Det är föräldrarna som har huvudrollen när det gäller det enskilda barnets rutiner och aktivitetsmönster. Vid samtal är det därför viktigt att använda sig av ett familjeperspektiv. Både barn och föräldrar ska vara delaktiga och förstå innehållet av samtalet. Fokusera på konkreta samtalsämnen och målsättningar.

Att uppmuntra och skapa förutsättningar för en hälsosam livsstil i tidig ålder är ett arbete som behöver ske på alla samhällsnivåer. Det är därför viktigt att samverkan sker mellan olika arenor som hem, förskola, skola, föreningsliv och kommun.

Vid samtal om fysisk aktivitet är det viktigt att ta stor hänsyn till självkänsla kopplat till fysisk aktivitet och barnet eller ungdomens tidigare erfarenheter. Att arbeta genom självtillit och tron på den egna förmågan är mycket viktig. 

Barn 0–5 år

Barn i denna ålder är fysiskt aktiva som en del i utforskandet av omvärlden och sig själva. Daglig fysisk aktivitet hos barn 0–5 år ska uppmuntras och underlättas, och endast i undantagsfall begränsas.

 • Regelbunden fysisk aktivitet
  Alla barn 0–5 år bör ha möjlighet att röra på sig på olika sätt flera gånger om dagen. För spädbarn kan det handla om lek och rörelse på golvet i rygg- och magläge och för barn 1-5 om lek, aktiv transport, utevistelse och utforskande av olika miljöer.
 • Minskat stillasittande
  Under vaken tid bör småbarn inte begränsas i sin rörelse, förutom när det är nödvändigt. Långa perioder av stillasittande i till exempel barnvagn eller barnstol bör brytas av och ersättas med någon form av rörelse.

(från: Generation PEP Fysisk aktivitet )

Barn och ungdomar 6–17 år

 • Alla barn och ungdomar ska uppmuntras till daglig fysisk aktivitet. Hälsovinster uppnås vid sammanlagt minst 60 minuters fysisk aktivitet per dag.
 • Den fysiska aktiviteten bör vara av främst aerob karaktär och intensiteten måttlig till hög. Måttlig intensitet ger en ökning av puls och andning, medan hög intensitet ger en markant ökning av puls och andning.
 • Fysiska aktiviteter som ger en markant ökning av puls och andning (hög intensitet) bör ingå minst 3 gånger i veckan.Muskelstärkande och skelettstärkande aktivitet bör ingå minst 3 gånger i veckan. Sådana aktiviteter kan utföras som en del i lek, löpning och hopp.

Anpassning av rekommendation för barn och ungdomar med övervikt och fetma

 • Barn och ungdomar med övervikt eller obesitas rekommenderas att träna sammanhållet 60 minuter, 3 gånger i veckan med intensitet på cirka 75 % av maximal hjärtfrekvens. Detta ger gynnsamma effekter på blodfetter och en ökad insulinkänslighet hos dessa barn och ungdomar med övervikt eller fetma.
 • Om man under 60 minuter utför en kombination av styrketräning och konditionsträning, bör den senare ha en något högre intensitet (> 75 % av maximal hjärtfrekvens).
 • Endast styrketräning tycks ha något mindre effekt på blodfetter hos barn och ungdomar med övervikt eller obesitas.

Läs mer om Rörelsenyckel, ett stödmaterial för dig som arbetar med barn och unga. 
Rörelsenyckel- barn och unga

Läs mer om Fysisk aktivitet som behandling för barn och ungdomar i
FYSS - För barn och ungdomar

Material och länkar

Det finns bra material för dig inom Västra götalandsregionen som vill arbeta mer med behandlande insatser inom kost och matvanor.

Material och länkar

Fullföljda studier

VGR:s samarbetsprocess Kraftsamling fullföljda studier samlar aktörer på alla nivåer i Västra Götaland

Senast uppdaterad: 2023-04-26 19:43