Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Material och länkar

Foldrar och broschyrer

Arbetsverktyg för skolsköterskor avseende överviktiga barn

Bamses må bra-tidning

Barnhälsovården - Mat, aktivitet och viktutveckling

HUGA - nätverk för skolbarns hälsa - folder

Hälsoraketen  

Ideficsfoldrarna

Lätta tips

Unga kroppar är gjorda för rörelse!

Livsmedelsverket

Mat för spädbarn, 0–1 år

Mat för barn, 1–2 år

Mat för barn och unga, 2–17 år

Mat i förskolan

Mat i skolan

Bra måltider i förskolan.pdf

Dokument

Nationella rekommendation om fysisk aktivitet för barn och unga (FYSS)

Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar

Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA), Svenska Läkaresällskapet och Svenska Barnläkarföreningen rekommendationer om fysisk aktivitet för barn

Länkar

Aktivitetskataloger Göteborg

FaR barn och unga VGR

Fysisk aktivitet på recept - Statens folkhälsoinstitut

HUGA - nätverk för skolbarns hälsa

Levnadsvanor och sjukdomsförebyggande metoder - Nationella riktlinjer, Motiverande strategier och samtal, Matvanor, Fysisk aktivitet, Alkohol, Tobak, Hälsofrämjande förhållningssätt och mötet.

Motiverande samtal och strategier (MI)

Nationellt centrum för utomhuspedagogik

Skola i rörelse - Information och verktyg för ökad fysisk aktivitet under skoldagen

 

Beräkna BMI

BMI med BMI-kalkylator

BMI-värden för barn.pdf

Statistik från Hälsoläget

Här hittar du statistiska data om levnadsvanor, sjukdomar och tandhälsa uppdelat efter nämndområde.

Senast uppdaterad: 2019-07-15 13:11