Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Bamse - ett stöd för samtal om barnets hälsa

Som ett hjälpmedel och ett stöd i ett samtal om hälsa med barn och vårdnadshavare har folkhälsokommittén Västra Götalandsregionen, tillsammans med kommunerna i Västra Götaland, tagit fram en specialutgåva av tidningen Bamse.

Förslag på kringaktiviteter baserade på innehållet i Bamses Må bra-tidning

Idén att använda tidningen Bamse som ett hjälpmedel i samtal om barnets hälsa kommer från Dals-Ed och folkhälsoplanerare Linda Andersson och förskolechef Naima Melin. De har tidigare arbetat i projektet "Den sunda tråden", som beviljats medel från hälso- och sjukvårdsnämnden Dalsland i syfte att främja hälsa bland barn i Dals-Ed, Bengtsfors, Åmål, Mellerud och Färgelanda. Egmont som ger ut Bamsetidningen har tidigare tagit fram specialutgåvor t ex på tema hjälmanvändande, tandvård och brandskydd.

Hälsofrämjande budskap från forskningsstudie

En arbetsgrupp med representanter från kommunerna (folkhälsoplanerare/pedagog), barnhälsovården, tandvården och avdelning folkhälsa tog tillsammans med Egmont, fram innehållet i tidningen. De har också ansvarat för förankring och planering av distribution i centrala barnhälsovården och tandvården.

Specialutgåvans innehåll bygger på "Hälsoraketen - metodhandbok för hälsofrämjande och förbyggande insatser mot livsstilsrelaterad ohälsa hos barn", som Västra Götalandsregionen tagit fram tillsammans med Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Partille kommun och Göteborgs universitet.

Hälsoraketen

Hälsoraketen bygger i sin tur på den europeiska forskningsstudien IDEFICS (Identification and prevention of Dietary and lifestyle induced health EFfects In Children and infantS, se länk i högerspalten) som genomfördes av Sahlgrenska Akademin där folkhälsokommittén var medfinansiär och Partille kommun deltog. Syftet var att få till stånd varaktiga förändringar i beteende som gynnar hälsan. Hälsofrämjande budskap om rörelse och lek, frukt och grönt, dryck/vatten, sömn/vila och tid tillsammans för god hälsa användes konsekvent i aktiviteterna i studien. 

IDEFICS

Specialutgåvan består av två serier och ett mittenuppslag i form av ett pussel. Budskapen är desamma som i IDEFICS-studien och Hälsoraketen.

Målgrupper

Målgruppen är vårdnadshavare för och barn i åldrarna 4-6 år i Västra Götaland

Bamse-tidngen som gott exempel i Fortes rapport till regeringen

I en rapport (mars 2015) från Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) till regeringen, som svar på regeringsuppdraget om att utveckla formerna för kommunikationen med relevanta målgrupper om behov och nyttiggörande av forskningsresultat, finns Bamses Må bra-tidning omnämnd. Den beskrivs som ett gott exempel på att nå ut med hälsobudskapen från IDEFICS-studien till föräldrar och barn på ett avdramatiserat sätt.

Senast uppdaterad: 2022-11-17 14:57