Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Remissflöde och remisskriterier till barnfetma-team

För att remitteras till regionvården krävs att familjen aktivt (minst en gång i månaden) träffat barnfetma-intresserat team på Barn- och Ungdomsmottagning eller vårdcentral under en tolvmånadersperiod.

Kriterier för remiss och uppgifter som ska bifogas vid remittering framgår nedan:

A. Barn med fetma och där syndrom misstänks - ingen åldersgräns i dessa fall

B. Barn över 4 års ålder med:

>ISOBMI-30 med eller utan riskfaktorer. >ISOBMI-30 +5 med medicinska riskfaktorer:   >ISOBMI-30 +10

Med medicinska riskfaktorer menas:

 • Diabetes typ 2 eller nedsatt insulinkänslighet med stark hereditet för diabetes typ 2

 • Ortopediska problem av svår natur

 • PCOS (Polycystiskt ovariesyndrom)

 • Misstänkt sömnapné

 • Pseudotumor cerebri (svår huvudvärk)

 • Gallvägssjukdom

 • Högt blodtryck

 • Föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar med diabetes typ 2, hjärtkärlsjukdom eller avvikande blodfetter före 50-årsåldern

 • Neuropsykiatri där insatt behandling haft ofördelaktig viktutfall

  Resultat på nedanstående prover ska alltid tillsammans med fullständig tillväxtkurva bifogas remiss: 

 • Fasteglukos

 • Fasteinsulin

 • ALAT

 • ASAT

 • T4

 • TSH

 • LDL och HDL-kolesterol, Triglycerider


  Till remissen ska även anges/bifogas:

 • Remissindikation, samt om övertagande eller besök för en ”second opinion” önskas

 • Provsvar enligt ovan

 • Blodtryck

 • Aktuell längd och vikt.

 • Födelselängd och –vikt

 • Journalkopior med tydliggörande vilka insatser som gjorts senaste 12-månadersperioden

 • Vikt och längdkurva från BHV och SHV

 • Eventuell neuropsykiatrisk diagnos eller symptom

 • Speciell information som är av vikt för teamet att ha (information om familjen, ärftlighet, sociala frågor)

Senast uppdaterad: 2019-02-18 12:45