Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Frågor och svar vaccination mot covid-19 medarbetare VGR

Frågor och svar om vaccination på SKR:s webbplats

Kan jag vaccinera mig på arbetsid?

Ja, som medarbetare i Västra Götalandsregionen får du vaccinera dig på arbetstid.

Vilka ska vaccineras i första skedet?

I första omgången erbjuds vaccin i första hand till medarbetare inom intensivvård och annan patientnära covidvård, till exempel Infektion, Ambulans och Förlossning. Sjukhusen har fått en begränsad mängd vaccin och en prioritering har därmed varit nödvändig.

När vaccineras medarbetare som inte ingår i de prioriterade grupperna ovan?

Personal som arbetar patientnära ingår i fas 2. 

Varför vaccinera sjukvårdspersonal?

Tanken är att prioriterad sjukvårdspersonal ska vaccineras för att få ett skydd mot covid-19. Detta innebär dessutom att personalen inte behöver vara hemma från det viktiga arbetet med att ta hand som covidsjuka patienter och övriga patienter som behöver vård.

Måste jag vaccinera mig?

Nej, all vaccination är frivilligt.

Se svar från SKR - kan en arbetsgivare tvinga en arbetstagare att vaccinera sig?

Vilka vaccin används?

VGR vaccinerar med samtliga godkända vaccin.  

Behöver jag ta med något till vaccinationstillfället?

Ja, du ska ha med dig ifylld hälsodeklaration och ID-handling. Om du svarar ja på någon av frågorna i Hälsodeklarationen, rådgör med läkare först.

Hur bra skyddar vaccinet?

För samlad information om vaccination mot covid-19, se Folkhälsomyndighetens samlingssida. 

Kan vaccineringen ge biverkningar?

De vanligaste biverkningarna är kortvarig lindrig till måttlig smärta vid injektionsstället, trötthet och huvudvärk. Feber förekommer i några fall. Det sägs att symtomen uppkommer inom 48 timmar. Cirka 10 procent av de som vaccineras får milda covidliknande symptom som är övergående. Som vid alla vaccinationer är det ett fåtal personer som får allergiska reaktioner.

I vilken takt vaccineras personalen?

Denna information kan ges på din arbetsplats.

Måste man boka in sig för sin första vaccindos?

Denna information kan ges på din arbetsplats.

Hur bokar jag mig för andra dosen?

Denna information kan ges på din arbetsplats.

Vad gäller för inlånade medarbetare som arbetar i en prioriterad verksamhet?

Denna information kan ges på din arbetsplats.

Ska jag vaccineras även om jag haft covid-19 eller har påvisade antikroppar?

Ja, vi vet inte vilket immunologiskt skydd genomgången covid-19 ger.

Hur gör vi med nattpersonal?

Denna information kan ges på din arbetsplats.

Om jag får covidliknande symptom direkt efter vaccinationen, måste jag stanna hemma från jobbet och testa mig då?

Stanna hemma och kontakta närmsta chef.

Om jag får covidliknande symptom efter färdig vaccination med två doser, måste jag stanna hemma från jobbet och testa mig då?

Stanna hemma och kontakta närmsta chef.

Måste jag ha skyddsutrustning i arbetet om jag blivit vaccinerad?

Ja, eftersom vaccinationen inte skyddar till 100 procent mot covid-19 kan man inte utesluta att man får covid även efter vaccination.

Får man ett intyg vid vaccineringen?

Än så länge finns inget vaccinationsintyg, det kommer att komma ett sådant på nationell nivå. Du får däremot med dig ett vaccinationskort med datum, vaccinsort och batchnummer efter vaccination med dos 1. Du ska ta med dig kortet inför vaccination med dos 2.

Hur undviks smittspridning i samband med vaccineringen? 

  • Vaccinatörer använder skyddsutrustning enligt gällande rutin för patientnära vård och alla medarbetare ska använda munskydd
  • Håll avstånd till andra när du väntar på din tur.
  • Kom bara till vaccinationen om du känner dig helt frisk!

Vad gäller om jag vaccinerats med andra vacciner, t ex influensavaccin?

Det ska gå minst 14 dagar mellan att dessa båda vaccinationerna ges för att undvika att blanda ihop eventuella biverkningar av de olika vaccinen.

Senast uppdaterad: 2021-02-24 16:52