Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kommunal vård och omsorg

Rutiner som rör covid-19 för dig som arbetar inom kommunal vård och omsorg.

Smittskydd och vårdhygien 

Screening och smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg

Regional rutin för vårdhygien, covid-19

Frågor och svar om vårdhygien

Återanvändning av engångsvisir/skyddsglasögon. Instruktion för desinfektion

Folkhälsomyndigheten: åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 från personal till äldre brukare och patienter

Åtgärder för att minska smittspridning mellan personal, patienter och vårdtagare när misstanke om covid-19 saknas

Observera! Angående personlig skyddsutrustning vid patientnära vård av personer med misstänkt eller bekräftad covid-19. Visir ska kombineras med munskydd för att personal ska slippa göra riskbedömningar. Den tidigare rekommendationen om användning av enbart visir som stänkskydd, i vissa fall kompletterad av munskydd, ändrades 2020-06-30.

Filmer

Inspelning från webbinarie om vårdhygien 21 april

Inspelning från webbinarie om vårdhygien 24 april 

Inspelning från webbinarie om vårdhygien 14 maj för fackliga representanter

Inspelning från webbinarie i vådhygien 20 maj för legitimerad personal

Basala hygienrutiner och covid-19. Förhindra smittspridning i kommunal vård och omsorg. Film av Vårdhygien, Västra Götalandsregionen

Boenden med mera

Covid-19 i ordinärt boende
Vårdhygieniska rutiner för ordinärt boende, till exempel hemtjänst

Covid-19 inom särskilda boendeformer och LSS
Vårdhygieniska rutiner inom särskilda boendeformer för äldre och LSS

Hantering av munskydd - praktisk anvisning 

Nationellt besöksförbud på äldreboenden, regeringens hemsida

Närståendes närvaro hos kritiskt sjuk eller döende patient

Rehabilitering i samband med covid-19 i primärvården

Transporter

Liggande transporter mellan kommunala adresser, för patienter med misstänkt eller bekräftad covid-19, i Västra Götalands kommuner  

Sittande persontransport vid misstänkt eller bekräftad covid-19-smitta

Tillfällig ändring av regelverk för sjukresor - Västra Götalandsregionens skärgård

Egentest och provtagning

Samlingssida om egenstest för medarbetare (flera språk)

Provtagning av patienter med misstänkt covid-19 inom kommunal hälso- och sjukvård, t ex SÄBO

Vårdsamverkan

Om samverkan inom hälso- och sjukvård, på webbplatsen för Vårdsamverkan i Västra Götaland

Regional krisledningsorganisation VGR

Senast uppdaterad: 2020-08-19 15:49