Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kommunal vård och omsorg

Rutiner som rör covid-19 för dig som arbetar inom kommunal vård och omsorg.

De skärpta råden

Affisch på olika språk om de skärpta råden(fyll i din logga)

Smittskydd och vårdhygien 

Regional rutin för vårdhygien, covid-19

 Generella åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 inom vård tandvård och omsorg

 Source control -frågor och svar

Screening och smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg
Smittspårning av vårdtagare och personal i hemtjänst och hemsjukvård - Förslag till arbetsfördelning

Åtgärder för att minska risken för smittspridning av covid-19 för personal inom vård, tandvård och omsorg (länk till Folkhälsomyndigheten)

Observera! Angående personlig skyddsutrustning vid patientnära vård av personer med misstänkt eller bekräftad covid-19. Visir ska kombineras med munskydd för att personal ska slippa göra riskbedömningar. Den tidigare rekommendationen om användning av enbart visir som stänkskydd, i vissa fall kompletterad av munskydd, ändrades 2020-06-30.

Boenden med mera

Covid-19 i ordinärt boende
Vårdhygieniska rutiner för ordinärt boende, till exempel hemtjänst

Covid-19 inom särskilda boendeformer och LSS
Vårdhygieniska rutiner inom särskilda boendeformer för äldre och LSS

Förebygg smittspridning vid besök på äldreboenden - information från Folkhälsomyndigheten

Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin

Hantering av munskydd - praktisk anvisning 

Rehabilitering i samband med covid-19 i primärvården

Transporter

Liggande transporter mellan kommunala adresser, för patienter med misstänkt eller bekräftad covid-19, i Västra Götalands kommuner  

Sittande persontransport vid misstänkt eller bekräftad covid-19-smitta

Egentest och provtagning

Samlingssida om egenstest för medarbetare (flera språk)

Provtagning av patienter med misstänkt covid-19 inom kommunal hälso- och sjukvård, t ex SÄBO

Vårdsamverkan

Om samverkan inom hälso- och sjukvård, på webbplatsen för Vårdsamverkan i Västra Götaland

Filmer om vårdhygien

Inspelning från webbinarie om vårdhygien 21 april, 24 april , 14 maj för fackliga representanter,20 maj för legitimerad personal

Basala hygienrutiner och covid-19. Förhindra smittspridning i kommunal vård och omsorg. Film av Vårdhygien, Västra Götalandsregionen

Vaccination

Rutiner och direktiv kring vaccination mot covid-19

Regional krisledningsorganisation VGR

Senast uppdaterad: 2020-04-30 12:33