Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyhetsbrev covid-19

Nyhetsbrevet riktar sig främst till chefer i Västra Götalandsregionen, i kommuner och hos privata vårdgivare i Västra Götaland. Avsändare är den regionala krisledningsorganisationen.

De senaste nyhetsbreven

Nyhetsbrev covid-19 den 15 oktober kommer inte ut denna vecka på grund av för lite innehåll.

Nyhetsbrevet covid-19 22 oktober: Vårdens förhållningsregler till hushållskontakter till person med covid-19. Observera att det behövs läkarintyg för smittbärarpenning. Utökat uppdrag för Regional smittspårningsenhet. Uppdaterade rutiner: Vägledning för provtagning av antikroppar med direkttest.se, version 5, Provtagning antikroppar covid-19 av vuxna, barn och hälso- och sjukvårdspersonal, version 2, Provtagning PCR av vuxna, barn och hälso- och sjukvårdspersonal med milda symtom på covid -19, version 5

Nyhetsbrev covid-19 8 oktober: Boende i samma hushåll som coronasmittad kan behöva hålla sig hemma. Regional samordning av planerad vård för ökad tillgänglighet. Uppdaterade rutiner: Screening och smittspårning av covid-19 i kommunal vård och omsorg, version 4. Bröstcancer - tillfälligt ändrade rekommendationer. Uppdaterad film: Hygienrutiner. Förhindra smitta i kommunal vård och omsorg

Nyhetsbrev covid-19 1 oktober: Antikroppstestning i företagshälsovården i VGR, Flygtransport av patienter, Uppdaterad rutin: Vägledning för provtagning av antikroppar.

Nyhetsbrev covid-19 24 september: Läckande rör vid SARS-CoV-2-PCR-provtagning, Kommunal vård- och omsorgspersonal kan boka tid för provtagning för antikroppar på webben, Uppdaterade rutiner: Vårdhygien version 11, covid-19 i ordinärt boende, Covid-19 inom särskillda boendeformer och LSS, uppdaterat bildstöd för skyddsutrustning och Provtagning av PCR av vuxna barn och hälso-sjukvårdspersonal. 

September

Nyhetsbrev covid-19 17 september: Vägledning för antikroppstester för enheter som använder direkttest.se. Enhet stöttar i smittspårningen av covid-19. Ny regional rutin: Provtagning antikroppar covid-19 av vuxna, barn samt hälso- och sjukvårdspersonal. Uppdaterad rutin: Provtagningsindikationer-SARS-CoV2-IgG

Nyhetsbrev covid-19 10 september: Nuläge för intensivvården i Västra Götaland. Utbytesdelar till visir. Ordinarie rutiner gäller för bytesintervall av intensivvårdsmaterial. Ny regional rutin: Handläggning av personer med möjlig eller känd prostatacancer under pandemin. Uppdaterade rutiner: Liggande transporter mellan kommunala adresser. Screening och smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg

Nyhetsbrev covid-19 3 september: Klinisk smittskyddsanmälan från 7 sept. Personer som fick falska positiva covid-19 svar får antikroppstestas på valfri vårdcentral. Materielgruppen fortsätter säkra materialtillgången i höst. Ny enhet stöttar primärvården i smittspårningen. Uppdaterad rutin: Provtagning PCR av vuxna, barn och hälso- och sjukvårdspersonal med milda symtom på covid-19

Augusti

Nyhetsbrev covid-19 27 augusti: VGR går ur stabsläge men arbetet med covid-19 fortsätter, Fortsatt fri parkering för sjukhuspersonal i VGR, Felaktiga provsvar i covid-19-tester, Detta gäller för hemarbete och tjänsteresor i höst

Nyhetsbrev covid-19 20 augusti: Förlängningar av tillfälliga förändringar: Tillämpning av sjukreseregelverket med anledning av covid-19, Hembesökstillägg för personer som är 70 år eller äldre samt riskgrupper, Tillämpningsanvisning för egenavgifter vid sittande sjuktransport av personer med misstänkt/bekräftad covid-19, Tillämpningsanvisning om borttagen patientavgift för sent avbokat besök samt för ersättning avseende väntetid mer än 30 minuter, Regelverk för sjukresor med anledning av covid-19 för resor från öarna i Västra Götalandsregionens skärgård.

Nyhetsbrev covid-19 13 augusti: Reviderade smittskyddsblad, Fortsatt hemarbete i höst, Ny regional rutin: Modifierad mammografiscreening- ordnad återgång till ordinarie screeningprogram i VGR under covid-19 pandemin.  

Nyhetsbrev covid-19 6 augusti: Uppdaterad regional riktlinje: Antikroppstestning, Viktigt förtydligande angående provtagning för antikroppar, Information kring FHM:s senaste rekommendation att arbeta hemifrån även i höst, Lägesrapport VGR: Fortsatt smittspridning, särskilt bland yngre vuxna.

Juli

 

Nyhetsbrev covid-19 30 juli: Utrymme för fler analyser av antikroppar, varning för skadlig e-post, åtgärder på arbetsplatsen för att minska smittspridning mellan personal och här kan du beställa "Håll avstånd"-skyltar i Marknadsplatsen 2.0.

Nyhetsbrev covid-19 23 juli: Vårdhygieniska aspekter på AC/luftkylare och portabla fläktar vid covid-19. Uppdaterade rutiner: Behandling inom intensivvården i VGR vid covid-19 Version 5, Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 mellan personal, patienter och vårdtagare när misstanke om covid-19 saknas. Version 2.

Nyhetsbrev covid-19 16 juli: Återanvändning av engångsvisir, uppdaterade rutiner: Återanvändning av engångsvisir eller skyddsglasögon och Vårdhygien covid-19, version 10.

Nyhetsbrev covid-19 9 juli: Planera materialbehovet inför höstens elektiva vård, Intyg till riskgrupper, Förlängd avgiftsfrihet för personer som vårdas för covid-19 och som inte omfattas av Smittskyddslagen, Nationellt vårdprogram för misstänkt och bekräftad covid-19, Information att dela ut vid provtagning i primärvård, Personer med symptom nekas sjukresa med Västtrafik, Uppdaterad rutin: Liggande transporter mellan kommunala adresser.

Nyhetsbrev covid-19 2 juli:Rutin för sjukresor för folkbokförda på öar utan fast förbindelse till fastlandet; Kommuner: Frågor och svar för chefer och samordnare om egentester; Visir kombineras med munskydd; Screening och smittspårning inom kommunal vård och omsorg; Intyg för att kunna vara hemma från arbetet om du ingår i riskgrupp; Vårdgivare som utfärdar reseintyg; VGR: Spara PEP-motstånd från Mediplast; VGR: Medarbetare kan provtas på annat sjukhus​ än arbetsplatsen; VGR: Frågor och svar om extra ersättning per arbetat pass för covid-19-vård; Rehabilitering efter covid-19.

Juni

Nyhetsbrev covid-19 25 juni: Information till personer som provtagits via primärvården; Stor undersökning av förekomst av covid-19 i Göteborg; E-swab med blå eller orange kork används inte till covid-19-provtagning; Ersättningskit för ordinarie nasopharynxprovtagning för bakterieodling; Överflyttning av patienter mellan sjukhus under covid-19-pandemin; Provtagning inför operation och postoperativ IVA-vård; Nya rutiner: Tillfälligt ändrade rekomendationer om testikelcancer; Gott om propofol i läkemedelsförråden på sjukhusen; Uppdatera skyltar och anslag om covid-19; Bromsning av provtagning av privatpersoner; Film som visar hur du undviker handekesem; Uppdaterade rutiner: Provtagning PCR av vuxna, barn och hälso- och sjukvårdspersonal med milda symtom på covid-19

Nyhetsbrev covid-19 17 juni: Aktuella siffror om provtagning i kommunerna; Informationsblad att ge till invånare som testas för covid-19; VGR: Intresserad av att delta i nationell biobanking av covid-19-prover?; Minska risken för smittspridning från personal till patienter; Webbseminarium om mat och näring vid undernäring efter covid-19; Kommuner: Vägledning för egentest av covid-19 för medarbetare; Lämna inte ut telefonnumret till covid-taxi-beställningen till brukare; VGR: Ersättningsprodukter för ytdesinfektion, shampo och duschtvål; Webbaserad bas- och metodutbildning om att ställa frågor om våld; Ny rutin: Screening och smittspårning av covid-19 i kommunal vård och omsorg; Uppdaterad rutin: Vårdhygien covid-19 

Nyhetsbrev covid-19 11 juni: Munskydd och andningsskydd beställs åter på Marknadsplatsen; Osteoporosbehandling under covid-19 pandemin; Nu kan laboratorieverksamhet beställa handskar laboratorie orange och röd i marknadsplatsen; Information om provtagningskit covid-19; Arbetet med covid-19 i sommar i den särskilda sjukvårdsledningen; Nu finns en sida med samlad information om provtagning; Uppdaterad rutin: Behandling inom intensivvården

Nyhetsbrev covid-19, 2 juni: Telefonlinje om corona på flera språk; Patientfilm om tiden efter covid-19 av läkare på Södra Älvsborgs sjukhus; VGR: Bättre tillgång på skyddsutrustning förenklar beställningsarbetet; Njurcancer - tillfälligt ändrade rekommendationer under covid-19-pandemin

Maj

Nyhetsbrev covid-19, 29 maj: Utökning av tester för covid-19; Ny riktlinje: Antikroppstestning av personal; Beställ stora förpackningar av ytdecinfektion; Smittskyddsblad på olika språk; Rekomendationer om barnhälsovård; Uppdaterade rutiner: Vårdhygienrutin, Rekommenderat bytesintervall för intensivvårdsmaterial, Provtagningsindikation.

Nyhetsbrev covid-19, 26 maj: Ny rutin: Användning av skyddsmask 90; VGR: Fortsatt gratis parkering för vårdpersonal; VGR: 500 kronor extra per arbetat pass vid covid-19-vård​; VGR: Ersättningar för att klara bemanningen i sommar; Närhälsan: Beställning av etiketter för personalprovtagning; VGR: Brist på PEP-motstånd; VGR: Hållare för plastförkläden från ny leverantör; Uppdaterad rutin: Provtagningsanvisning - SARS-CoV2-IgG

Nyhetsbrev covid-19, 20 maj: Avgiftsfri undersökning, vård och behandling enligt Smittskyddslagen vid covid-19; Information om provtagningskit för luftvägar; Sittande persontransport vid misstänkt eller bekräftad covid-19-smitta; Uppdaterade rutiner: Intensivvårdsmaterial - rekommenderat bytesintervall vid covid-19; Återanvändning av engångsvisir/skyddsglasögon. Instruktion för desinfektion

Nyhetsbrev covid-19, 19 maj: Akut brist på operationsmössor och -baskrar; Affisch om skyddsutrustning för kommunal vård och omsorg; Minska smittspridning mellan personal, patienter och vårdtagare när misstanke om covid-19 saknas; Vi kan sluta spara på tvål- och handspritsförpackningar; Trakeostomikanyler byts hos intensivvårdspatienter varannan vecka

Nyhetsbrev covid-19, 15 maj: Nya riktlinjer om smittfrihet från Folkhälsomyndigheten; Stanna hemma vid feber och luftvägssymtom; Visir vid patient- och vårdtagarnära arbete; Vård vid covid-19 är avgiftsfri; Bör gravida vara extra försiktiga?; Praktisk webbplats om covid-19 för vårdpersonal; Kommuner och privata vårdgivare: Nu kan kollegor prenumerera; VGR: semester 2020 - vad gäller?; Intensivvårdsmateriel - rekommenderade bytesintervall vid covid-19 vers 3; Sittande persontransport vid misstänkt eller bekräftad covid-19-smitta vers 3

Nyhetsbrev covid-19, 13 maj: Till dig som tar prov för covid-19: Viktiga uppgifter på remissen; Uppdaterad rutin: Intensivvårdsmaterial - bytesintervall vid covid-19; Konsert som tack från Göteborgs Symfoniker; Ny rutin: kirurgi och covid-19, vårdhygieniska rekommendationer

Nyhetsbrev covid-19, 12 maj: Höjda priser i Marknadsplatsen för materiel; 
Trackeostomikanyler och innerkanyler; Primärvårdens vårdval: ny rutin för provtagning av sjukvårdspersonal

8 maj nyhetsbrev covid-19

7 maj nyhetsbrev covid-19

6 maj, nyhetsbrev covid-19

5 maj, nyhetsbrev covid-19

April

30 april, nyhetsbrev covid-19

29 april, nyhetsbrev covid-19

28 april, nyhetsbrev covid-19

24 april, nyhetsbrev covid-19

23 april, nyhetsbrev covid-19

22 april, nyhetsbrev covid-19

21 april, nyhetsbrev covid-19

20 april, nyhetsbrev covid-19

17 april, nyhetsbrev covid-19

16 april, nyhetsbrev covid-19

15 april, nyhetsbrev covid-19

14 april, nyhetsbrev covid-19

9 april 2020: Nyhetsbrev covid-19

8 april 2020: Nyhetsbrev covid-19

7 april 2020: Nyhetsbrev covid-19

6 april 2020: Nyhetsbrev covid-19

3 april 2020: I-linjen covid-19

2 april 2020: I-linjen covid-19

1 april 2020: I-linjen covid-19

Mars

31 mars 2020: I-linjen covid-19

30 mars 2020: I-linjen covid-19

27 mars 2020: I-linjen covid-19

26 mars 2020: I-linjen covid-19

25 mars 2020: I-linjen covid-19

24 mars 2020: I-linjen covid-19

23 mars 2020: I-linjen covid-19

20 mars 2020: I-linjen covid-19

Prenumerera på nyhetsbrev covid-19

Ges ut av Västra Götalandsregionens regionala krisledningsstab.

Tidigare nummer

Du måste ange e-postadressen

Regional krisledningsorganisation VGR

Senast uppdaterad: 2020-10-23 15:07