Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Arbetet med covid-19 i sommar för den särskilda sjukvårdsledningen

För att leda det regiongemensamma sjukvårdsarbetet med covid-19 finns en särskild regional grupp. Marga Brisman är biträdande regionchefläkare och medicinskt beslutsstöd i gruppen. Marga svarar på frågorna om arbetet i sommar.


Vilka områden inom gruppens ansvar är mest aktiva i sommar?

- Det finns personer i tjänst för gruppens ansvarsområden hela sommaren och det innebär att det finns medicinskt beslutsstöd, en chefsläkare i tjänst, smittskydd, någon som kan ta fram styrande dokument, ansvara för IVA- och skyddsmateriel, vårdhygienexpertis, IVA-samordning och läkemedelsförsörjning. Det finns en plan för hur vi ska hantera alla frågor och vi upprätthåller all samverkan och de kontaktytor som har jobbats upp. Vi har dessutom veckomöten hela sommaren där vi hanterar alla beslut som behöver tas och vill någon nå oss så är det funktionsbrevlådan covid-19@vgregion.se som är säkrast.

Pågår det omfattande testning även i juli och augusti? 

- Testning ingår redan i vårdens nuvarande uppdrag och ja, vi har kapacitet att testa även under sommarveckorna. Vi tar nu fram en webbplats med information om provtagning som ett stöd. Det är många frågor om just detta. 

När det gäller rehabilitering, blir det stort tryck på primärvård och kommunerna? 

- Vi ser att rehabilitering är en viktig fråga i sommar, vilket är annorlunda mot vanliga somrar. Vi jobbar mycket nu med frågorna så att rehabiliteringen ska fungera. 

Finns särskilt sårbara verksamheter eller tuffa materielfrågor under sommaren? 

- Materielförsörjningen känner vi oss trygga med nu men vi vet ju aldrig helt säkert så vi hårdbevakar detta område. Intensivvård, vårdplatser och operationskapaciteten är de svåra delarna att planera för. De är så starkt kopplade till hur covid-19-smittan utvecklas. Vi jobbar med detta tätt med verksamheterna hela sommaren.

Ni ansvarar för att planera för omfall som betyder ”om detta inträffar, hur gör vi då?-beredskap”. Vilka omfall har diskuterats inför sommaren? 

- Det finns planering för fler IVA-platser i en sådan omfallsplanering. Den varma sommaren 2018, då vi fick problem med att kyla sjukhusen, hur skulle det kunna påverka IVA-vården? Vi lärde oss mycket om omfallsplanering den sommaren så vi har redan gått ut till förvaltningarna med i frågan. 

Färre utländska turister men fler inhemska? Hur påverkar det vården i stort vad gäller det totala behovet? 

- Vi har inte planerat särskilt för detta med inhemsk eller annan turism men tror att befolkningen kan öka i Bohuslän vilket vi vet sedan tidigare påverkar NU-sjukvården och Kungälv, så detta har vi med i planeringen. 

Hur informeras om det som sker till övriga medarbetare? 

- Nyhetsbrevet covid-19 går ut till alla som valt att prenumerera under hela sommaren. Utgivning sker så ofta som behövs, via mejl. Sedan läggs nya stöttande rutiner på den samlade covid-19-sidan för vårdgivare hela sommaren. 

- VGR kommer även i sommar ha kampanjer i sociala kanaler om vikten av att hålla distans. Och så fortsätter vi samverkan med alla berörda intressenter. Samarbetet har varit så gott och förtroendefullt under våren så vi fortsätter i samma anda.

Fakta och bakgrund

Det formella namnet på gruppen är Regional särskild sjukvårdsledning (RSSL).

Uppdragen för RSSL är: 
IVA-platser, planering 
Materielplanering 
Läkemedelsplanering 
IVA-materiel 
Omfallsplanering 
Planerad vård 
Personalförsörjning 

Jan Kilhamn är stabschef på uppdrag av hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström. 

Senast uppdaterad: 2020-06-10 17:16