Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Vaccination mot covid-19

Här finns information till dig som ska vaccinera.

Alla i Sverige som är 18 år eller äldre rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19.

Angående åldersgränser gäller kalenderåret personen fyller år. Undantag för åldrarna 5, 12, 18 respektive 31 år då födelsedatum gäller.

Information till allmänheten om vaccination mot covid-19 finns på 1177.se
och på Västra Götalandsregionens samlingssida.

Nyheter vaccination mot covid-19

230216: Projekt MittVaccin – nytt journalsystem för registrering av vaccinationer

Nu är projektet i full gång för MittVaccin, nytt journalsystem för registrering av vaccinationer som ersätter Svevac. Planen är att ”Golive” onsdagen den 26 april. Det innebär att alla användare kommer då att få åtkomst till MittVaccin och Svevac sätts i läsläge. Migrering av Svevac data påbörjas direkt i anslutning till “Golive” datumet. Dialog förs just nu med privata vårdgivare och sjukhusförvaltningarna inför utbildning i MittVaccin och migrering av data. Fortsätt registrera vaccinationer i Svevac till ny information kommer.

Användare av journalsystem AsynjaVisph berörs inte utan fortsätter att registrera vaccinationer i deras vaccinationsmodul.

Utbildningar MittVaccin

Utbildning för privata vårdgivare och sjukhusförvaltningar som ska börja registrera vaccinationer i det nya journalsystemet MittVaccin. Utbildningen är en timme och ges via Teams vid fyra tillfällen.

18 april kl. 14.00-15.00

20 april kl. 14.00-15.00

24 april kl. 14.00-15.00

25 april kl. 14.00-15.00

Den som redan nu vill se hur det nya journalsystemet ser ut kan ta del av dokumentation på Cambios webbplats: Dokumentation och manualer (Cambio)

Fortlöpande information kommer uppdateras via projektets hemsida Journalsystem för registrering av vaccinationer - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Vid frågor kontakta:
Carolina Jansson
Projektledare
carolina.jansson@vgregion.se

230207: Nya rekommendationer som gäller från och med 1 mars 2023

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya rekommendationer för olika åldersgrupper och riskgrupper. Rekommendationerna gäller från och med 1 mars 2023 och som längst till och med 29 februari 2024.

80 år och äldre, samt boende på SÄBO

Rekommenderas två doser under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024.
Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser.

Tidsintervall mellan de två doserna: minst 6 månader.

Denna åldersgrupp rekommenderas att ha en grundvaccination med tre doser: primärvaccination (två doser) följt av en påfyllnadsdos tidigast efter fyra månader.

65–79 år och personer i riskgrupp från 18 år

Rekommenderas en dos under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024. Dosen bör i första hand ges inför höst- och vintersäsongen 2023. Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser.
En ytterligare dos vaccin finns tillgänglig att tas under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024.

Tidsintervall för vaccination: minst 6 månader sedan senaste dos.

Denna åldersgrupp rekommenderas att ha en grundvaccination med tre doser: primärvaccination (två doser) följt av en påfyllnadsdos tidigast efter fyra månader.

50–64 år

Rekommenderas en dos under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024. Dosen bör i första hand ges inför höst- och vintersäsongen 2023. Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser.

Tidsintervall för vaccination: minst 9 månader sedan senaste dos.

Denna åldersgrupp rekommenderas att ha en grundvaccination med tre doser: primärvaccination (två doser) följt av en påfyllnadsdos tidigast efter fyra månader, men med fördel med ett längre intervall.

18-49 år

Ingen rekommendation om påfyllnadsdos.

Rekommendation om tre doser grundvaccination upphör från och med 1 mars 2023. 

Tre doser grundvaccination kommer dock att finnas tillgänglig för åldersgruppen. Det kommer också finnas en dos tillgänglig för dem som redan har en grundvaccination. Doserna kan tas exempelvis om man lever nära en äldre person eller personer i riskgrupp och kommer finnas tillgängliga under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024.

Särskilt schema för personer med ett nedsatt immunförsvar
För personer med ett nedsatt immunförsvar förväntas ett svagare immunsvar efter en vaccination. De rekommenderas därför vaccinationer enligt ett särskilt schema med fler doser enligt särskild ordination. 
Covid-19 vaccination för personer med nedsatt immunförsvar

Rekommendationer under 2023 för vaccination mot covid-19 (Folkhälsomyndigheten)

230119: MittVaccin nytt journalsystem för registrering av vaccinationer

Nu är det beslutat att journalsystem MittVaccin kommer ersätta Svevac för registrering av vaccinationer. Införandet kommer pågå under våren och gäller för enheter inom VGR samt de privata vårdgivare som har vårdavtal med VGR och som idag registrerar vaccinationer i Svevac. Användare av journalsystem AsynjaVisph fortsätter registrera vaccinationer som tidigare i AsynjaVisph vaccinationsmodul.

Projektet tar nu tillsammans med leverantören fram tidplan och utbildningsplan. Projektet har genomfört ett arbete med historiska data i Svevac och kommer att kontakta berörda vårdcentraler och enheter för planering av flytt av data till MittVaccin.

Observera: Fortsätt registrera vaccinationer i Svevac till ny information kommer.

Information om status i projektet kommer även finnas på följande webbsida

Vid frågor kontakta:

Carolina Jansson
Projektledare
carolina.jansson@vgregion.se

230117: Rekommendationer som gäller från 1 mars 2023 

Påfyllnadsdos till personer 80 år och äldre samt boende på SÄBO.  
Rekommenderat dosintervall är minst 6 månader. Det kommer sedan att rekommenderas en påfyllnadsdos hösten 2023, inför vintersäsongen, ungefär samtidigt som influensavaccinationen. Det är därför viktigt att hålla ungefärliga tider vår och höst för påfyllnadsdoser. (Om det av praktiska skäl endast gått 4 månader är det inget hinder, om förra dosen av någon anledning blev senarelagd och man vill komma ”i fas” för doser vår och höst.) 

Det finns ingen anledning att ge påfyllnadsdosen tidigare för att personen fick sin förra dos tidigt i höstas eller i somras.  

För gruppen 65-79 år och personer 18 år och äldre i riskgrupp rekommenderas en påfyllnadsdos  hösten 2023, inför vintersäsongen, ungefär samtidigt som influensavaccinationen. Det är därför viktigt att hålla ungefärliga tider för påfyllnadsdoser. 
Denna grupp ska beredas möjlighet, om de så önskar, att ta ytterligare en dos, som då kan tas på våren efter 1 mars. Intervall mellan doserna skall då vara minst 6 månader. 

För alla 18-64 år rekommenderas tre doser vaccin. Det finns inga ytterligare rekommendationer om påfyllnadsdoser för denna grupp. 

För ytterligare information 

Pågående vaccinationer - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se) 

Frågor och svar om vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 

221212: Beställningsstopp på Marknadsplatsen jul-nyår för externa avtalade vaccinatörer

Under perioden från och med 22/12-2022 till och med 1/1-2023 är det inte möjligt att beställa via Marknadsplatsen.
Detta på grund av en ändring i Västra Götalandsregionens organisatoriska struktur och ekonomiska styrning.

För dig som beställare - Inköp och e-handel (vgregion.se)

221208: Information gällande Samlingssidan för att visa lediga tider

Under jul och nyår har vi reducerad bemanning och därför förändringsstopp 21 december-8 januari. Detta innebär att alla manuella förändringar på samlingssidan för vaccination covid-19 måste meddelas oss före den 21 december eller efter 8 januari, inga förändringar kommer att kunna ske däremellan.

Förändringar mejlas som vanligt till ehalsa.vgr@vgregion.se

221125: Nya förutsättningar för vaccination mot Covid-19

1. Moderna Spikevax har en hållbarhet till 221207 och kommer därför ej att levereras efter 221128.
2. Moderna Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5 är beställningsbart från och med 221124 (se ytterligare info nedan).

Det innebär följande i väntan på mer information från Folkhälsomyndigheten:

Som primärvaccin (dos 1 och 2) används
- Pfizer Comirnaty original KONCENTRAT (från 18 år). Artikelnr: 776707-1065
- Novavax Nuvaxovid (från 31 år). Artikelnr: 773509-1065

Som påfyllnadsdos (dos 3 och uppåt) används i första hand
- Pfizer Comirnaty BA.4-5 (från 18 år). Artikelnr: 773639-1065
- Moderna Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5 (från 31 år). Artikelnr: 773674-1065.
- Om invånare önskar en påfyllnadsdos av de andra för påfyllnadsdos godkända vaccinsorterna går dessa fortfarande bra att ge.

Övrigt
- Om ni har kvar volymer av Comirnaty Original/Omicron BA.1 och Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1, spara detta i kyl till dess att utgångsdatum passerats.
- Efterfrågan för primärvaccin beräknas inte särskilt hög i nuläget. Beställ endast några fåtal vialer veckovis och öka beställning vid behov.
- Generell regel vid beställning. Beställ endast behov för max en vecka i taget.

Moderna Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5 (från 31 år)
- För information om förvaring, dosering och administrering se Spikevax - vaccin mot covid-19 - Moderna | Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se)
- För information om vilka grupper som kan erbjudas vaccinet se Vägledning och fördjupad information om vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)
- Länkarna finns samlande på Västra Götalandsregionens sida Vaccin mot covid-19 - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)
- Det finns även en sida i FASS Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5 - FASS Vårdpersonal men där finns endast en länk till säkerhetsinformation om dosering i nuläget.

221115: Avveckling av Svevac och införande av nytt journalsystem för registrering av vaccinationer

Inera har sagt upp avtalet med Svevac 2022-12-31.

Svevac kommer finnas tillgängligt för överföring av data till nytt journalsystem för registrering av vaccinationer under första halvåret 2023. Förlängningen gäller för enheter inom VGR samt de privata vårdgivare som har vårdavtal med VGR och som idag registrerar vaccinationer i Svevac. Projektet har börjat se över historisk data i Svevac och kommer att kontakta berörda vårdcentraler och enheter för planering av flytt av data till det nya journalsystemet.

Nytt journalsystem för registrering av vaccinationer i VGR
Underlag är annonserat för ett nytt journalsystem för registrering av vaccinationer i VGR. Anbudstiden gäller till 15 december och efter det kommer anbudsutvärdering att genomföras.

Information om det nya systemet och utbildningstillfällen kommer.

Registrering av pneumokockvaccin till NVR 1 december 2022
Folkhälsomyndigheten har beslutat om föreskrifter för särskilt vaccinationsprogram för riskgrupper mot pneumokocker som kommer gälla from 1 december 2022. För att möjliggöra överföring till NVR (Nationella Vaccinationsprogrammet) i journalsystem Svevac och AsynjaVisph arbetar leverantören med att genomföra en förändring till den 1 december 2022.

Läs mer om avvecklingen av Svevac på Ineras webbplats

Vid frågor kontakta:
Carolina Jansson
Projektledare
carolina.jansson@vgregion.se

221107: Nya förutsättningar för vaccin mot Covid-19.

 1. Det Pfizer Comirnaty original (färdigspätt) som finns i nationellt och VGR:s lager har utgångsdatum 221130 och kommer ej att levereras efter 221115.
 2. Pfizer Comirnaty Original/Omicron BA.1 utgår och kommer ej att levereras efter 221115.
 3. Novavax Nuvaxovid får höjd åldersgräns och kan ges till dem som är 31 år eller äldre.

Det innebär följande i väntan på mer information från Folkhälsomyndigheten:

Som primärvaccin (dos 1 och 2) används
- Pfizer Comirnaty original KONCENTRAT (från 18 år). Artikelnr: 776707-1065
OBS, behöver spädas. Se FASS för beredning: Comirnaty - FASS Vårdpersonal
- Moderna Spikevax (från 31 år)                     Artikelnr: 781381-1065
- Novavax Nuvaxovid (från 31 år) Artikelnr: 773509-1065

Som påfyllnadsdos (dos 3 och uppåt) används i första hand
- Pfizer Comirnaty BA.4-5 till alla.                              Artikelnr: 773639-1065
- Om invånare önskar en påfyllnadsdos av de andra för påfyllnadsdos godkända vaccinsorterna går dessa fortfarande bra att ge.

Övrigt
- Om ni har kvar volymer av Comirnaty Original/Omicron BA.1 och Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1, spara detta i kyl till dess att utgångsdatum passerats.
- Efterfrågan för primärvaccin beräknas inte särskilt hög i nuläget. Beställ endast några fåtal vialer veckovis och öka beställning vid behov.
- Generell regel vid beställning. Beställ endast behov för max en vecka i taget.

221107: Hälsodeklaration

Uppdaterad Hälsodeklaration hittas på följande länk: Hälsodeklaration inför vaccination mot covid-19-1.pdf (vgregion.se)

221102: Folkhälsomyndigheten rekommenderar att det proteinbaserade covid-19- vaccinet Nuvaxovid inte ges till personer som är 30 år och yngre. Beslutet är temporärt och gäller från och med den 2 november.

Nuvaxovid kan fortsättningsvis ges som primärvaccination eller påfyllnadsdos till individer 31 år och äldre.

Vaccinationer med Nuvaxovid pausas för personer 30 år och yngre — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

221031: Påminnelse. Vaccination mot covid -19 till barn upphör 1 november

Från den 1 november 2022 avslutas Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendation om vaccination mot covid-19 till alla grundfriska barn och unga mellan 12 och 17 år. Detta görs på grund av den låga risken för allvarlig sjukdom och död i covid-19 bland barn och unga.

Vi vill förtydliga att detta gäller samtliga doser till barn, alltså även dos 2 till den som tidigare fått dos 1.
Det behöver framgå tydligt på era webbsidor att barn under 18 år inte längre kan erbjudas vaccination mot covid -19.

Rekommendationen om vaccination av barn och unga gäller därefter enbart särskilda grupper av barn, definierade av Svenska Barnläkarföreningen.
Dessa barn behöver alltså hänvisas till behandlande läkare för vaccination.

221026: Vaccinera mot covid-19 och influensa vid samma tillfälle

De som riskerar att bli svårt sjuka av influensa riskerar också att bli svårt sjuka i covid-19. Smittskydd Västra Götaland betonar därför vikten av att de som är i riskgrupp vaccinerar sig både mot influensa och covid-19. Dessa vaccinationer kan oftast ges vid samma tillfälle.

Pågående ramavtalsupphandling är överprövad vilket gör att avtalade vaccinatörer inte kommer kunna erbjuda influensavaccination för personer över 65 år. Samtidigt ser vi att många i åldersgruppen 65-79 år ännu inte har tagit sin höstdos mot covid-19. Möjligen väntar många in influensavaccinationen. Vaccinationssamordningen är därför angelägna om att vårdcentraler som har möjlighet att ge vaccination mot både influensa och covid-19 vid samma tillfälle erbjuder detta. För att underlätta för invånarna behöver det tydligt framgå på er webbplats/telefonsvarare om de kan få båda vid samma tillfälle samt om ni har tidbokning eller drop-in.

I kommunikationen till invånarna kommer det framgå att åldersgruppen 65 år eller äldre rekommenderas vaccination mot både covid-19 och influensa i höst och att båda doserna oftast kan ges vid samma tillfälle.

221004: Rättelse angående Svevac

I dagsläget används systemet Svevac för registrering av vaccinationer i Västra Götalandsregionen (VGR). Inera har sagt upp avtalet av befintligt system Svevac för registrering av vaccinationer from 2022-12-31. Förhandling om förlängning av avtalet med Inera pågår. VGR har startat ett projekt som ansvarar för att ny funktionalitet implementeras för registrering av vaccinationer där även avveckling av befintligt system Svevac ingår. VGR ansvarar för de privata vårdgivare som har vårdavtal med VGR och som idag använder Svevac. Projektet återkommer med mer information i slutet av oktober.

221003: Från onsdag den 5 oktober kan Pfizer Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 beställas

Namn: Comirnaty Original/Omicron BA.4-5, Injektionsvätska, dispersion (15/15 mikrogram)/dos

Som påfyllnadsos ska i första hand Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 erbjudas.

Det Comirnaty Original/Omicron BA.1 och Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 som ni har hemma behöver ni spara i kyl till dess att utgångsdatum passerats. Detta i avvaktan på mer information om hur dessa vaccin ska användas.

Rekommendationen är att beställa hem vaccinet för cirka 1 veckas förbrukning i taget p.g.a. att inleverans sker till VGR i omgångar. Det kommer att finnas gott om vaccin.

 • Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 är endast godkänt som påfyllnadsdos, alltså från dos 3.
 • Hållbarhet i kyl 10 veckor, etikett från Oriola gäller.
 • Beställs från Oriolas webbshop, artikelnummer 773639-1065.

Observera att Pfizers originalvaccin för vuxna och variantanpassade vaccin har grått lock. Var därför noga med att läsa texten på förpackning och flaskor så att ingen förväxling sker.

Primärvaccin

Följande vaccin kan användas som primärvaccin:

 • Comirnaty, Covid-19 mRNA Vaccine 30 mikrogram/dos (originalvaccinet)
 • Moderna Spikevax (31 år och uppåt)
 • Novavax Nuvaxovid (18 år och uppåt)

221003: Vaccination av barn 12-17 år

Folkhälsomyndigheten har fattat nytt beslut om vaccination av barn 12-17 år: Rekommendation om allmän vaccination mot covid-19 för barn 12–17 år tas bort — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

220915: Från torsdagen den 15 september kan Modernas variantanpassade vaccin mot Covid-19 beställas

Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50/50 mikrogram/ml)

 • En dos är 0,5 ml, vilket ger 25/25 mikrogram/dos
 • Vaccinet används endast för påfyllnaddos, från dos 3
 • En hel dos ges.
 • Som tidigare ges Modernas vaccin Spikevax från 31 års ålder 
 • Hållbarhet i kyl 30 dagar, etikett från Oriola gäller.
 • 5 doser/vial
 • Beställs från Oriolas webbshop, Artikelnummer 773632-1065 

Gällande variantanpassat vaccin -  både Comirnaty och Spikevax - är både originalvaccinet och det nya variantanpassade godkänt för påfyllnadsdoser. Man bör nu i första hand ge det variantanpassade, i alla fall till alla som efterfrågar det. Det är ofrånkomligt att det kommer att medföra kassation av vaccindoser av originalvaccinet.

220915: Avveckling av Svevac

Inera har meddelat samtliga sina kunder att de avser att avveckla Svevac from 1 januari 2023.

VGR har startat ett projekt med avsikten att ersätta Svevac med ett nytt system för registrering av vaccinationer, med målsättningen att ha ett nytt system färdigt och driftsatt senast i juni 2023.

Inera har dock informerat att man inte har för avsikt stänga ner Svevac innan Västra Götalandsregionen är färdiga med införandet av ett nytt system.

220908: Från fredagen den 9 september kan Pfizers variantanpassade vaccin mot Covid-19 beställas

Namn på variantanpassat vaccin: Comirnaty Original/Omicron BA.1, Injektionsvätska, dispersion (15/15 mikrogram)/dos

Rekommendationen är att beställa hem vaccinet för cirka 1 veckas förbrukning i taget p.g.a. att inleverans sker till VGR i omgångar. Det kommer att finnas gott om vaccin.

 • Comirnaty, Covid-19 mRNA Vaccine 30 mikrogram/dos (originalvaccinet) ska fortsatt användas för primärvaccination.
 • Comirnaty Original/Omicron BA.1 är endast godkänt som påfyllnadsdos, alltså från dos 3.
 • Hållbarhet i kyl 10 veckor, etikett från Oriola gäller.
 • Fass-texten är ännu inte uppdaterad.
 • Beställs från Oriolas webbshop.

Observera att både originalvaccin för vuxna och variantanpassat vaccin har grått lock. Var därför noga med att läsa texten på förpackning och flaskor så att ingen förväxling sker.

220818: Höstdos 80+, SÄBO/Hemsjukvård samt personer med hemtjänst

Höstdosen ges tidigast 4 månader efter föregående dos.

Ansvar och samverkan
80+, SÄBO/Hemsjukvård samt personer med hemtjänst ska erbjudas vaccination av sin vårdcentral så som tidigare. För personer inom kommunal hälso- och sjukvård sker samverkan och planering med kommunerna enligt ordinarie rutin, som tidigare. Man kan även samverka kring personer med hemtjänst.

Det är vårdcentralen som ansvarar för att säkerställa att alla listade personer som fyller minst 80 år under året blir erbjudna vaccination. Detsamma gäller personer med hemtjänst (som kan vara yngre än 80 år).

Vårdcentralen ska kontakta sina listade personer i åldersgruppen och informera dem om påfyllnadsdosen och hur de kan gå tillväga för att vaccinera sig. Vårdcentralerna väljer själva hur de vill ta kontakt. Eftersom dessa personer själva kan välja att få sin påfyllnadsdos hos valfri vaccinatör kan några personer redan vara vaccinerade. 

Informationen om hur dessa personer ska få sin vaccination ska finnas på varje vårdcentrals webbsida.

220818: Höstdos 65+ och riskgrupp

Grupperna rekommenderas i första hand att besöka www.1177.se för att hitta vaccinationsmottagning.

Höstdos rekommenderas att erbjudas från den 1 september 2022 till:

 • personer som är 65 år (födda fr o m 1957) och äldre
 • personer som har fyllt 18 år och är i riskgrupp för allvarlig covid-19 (inklusive personer 18 år och äldre med måttlig till allvarlig immunbrist, personer med Downs syndrom och gravida)

220809: Höstens vaccinationer startar 1 september

Höstens vaccinationer startar för nedanstående grupper den 1 september.

 • Vårdcentralerna vaccinerar i första hand 80 år och äldre samt personer med kommunal hälso- och sjukvård
 • 65+ och medicinska riskgrupper 18 år och äldre hänvisas att vaccinera sig hos annan vaccinatör än vårdcentral via 1177 samlingssida
 • Gruppen 18+ som väljer att ta en påfyllnadsdos med rätt intervall hänvisas till annan vaccinatör än vårdcentral via 1177 samlingssida

Vårdcentraler som anser sig ha kapacitet kan även erbjuda tid till övriga invånare när vaccination av grupperna 80 år och äldre samt personer med kommunal hälso- och sjukvård är säkerställd.

Sjukhusen kan välja att erbjuda vaccination för personer som har kontakt med deras specialistmottagningar samt personal.

Alla invånare, 18 år och äldre, kan välja att ta en påfyllnadsdos i höst. Det är viktigt att vara uppmärksam på att rekommenderade dosintervall följs.

220531: Vaccinationsrekommendationer från 1 september 2022

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om rekommendationer för vaccination mot covid-19, från den 1 september. Folkhälsomyndighetens rekommendationer från 1 september.

Påfyllnadsdos hösten 2022, oavsett tidigare antal påfyllnadsdoser rekommenderas till:

 • alla från 65 års ålder och personer som bor på särskilt boende, personer med hemtjänst och personer med hemsjukvård från 18 år
 • alla från 18 års ålder i riskgrupp
 • alla från 18 år med måttlig och allvarlig immunbrist (särskilda rekommendationer och individualiserade scheman kan gälla för denna grupp)

220531: Övergång från Pfizer koncentrat till färdigspädd Pfizer

Sista leveransdag för Comirnaty Pfizer koncentrat (lila lock), artikelnummer 776707-1065, är tisdag 220531.

Därefter kommer Comirnaty Pfizer färdigspädd (grått lock), artikelnummer 773563-1065, att vara beställningsbart från och med 220601 med tidigast möjliga leverans dagen efter.

Alla som kunnat beställa koncentratet kommer att kunna beställa det färdigspädda. Beställning sker som vanligt i Oriolas webbshop, använd artikelnummer 773563-1065.

220404: Fjärde dos till den som är född 1957 eller tidigare

Personer som i år fyller 65 år eller är äldre ska erbjudas en fjärde dos vaccin mot covid-19. Den andra påfyllnadsdosen (dos 4) bör erbjudas från det att fyra månader har gått sedan det förra vaccinationstillfället. 

220317: Ny sida samlar information och riktlinjer om vård av personer från Ukraina  Gå till samlingssidan 

 

Nyhetsarkiv med tidigare notiser

Vaccin mot covid-19

Information om vaccination och de vacciner som används i Västra Götalandsregionen.

Statistik

Folkhälsomyndighetens statistik över vaccinationer mot covid-19.

Kontakt

Om vaccinsamordningen och kontaktväg till operativ enhet.

Senast uppdaterad: 2022-11-03 09:34