Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tilldelning, beställning och leverans av vaccin

Tillgången till vaccin är fortfarande lägre än efterfrågan. Det innebär att regional vaccinsamordning behöver fördela tillgängligt vaccin mellan vaccinatörer i enlighet med gällande vaccinationsplan. Vaccinatörerna beställer själva tilldelat vaccin via VGR:s upphandlade vaccindistributör.

Samtliga vaccinatörer är anslutna till webbshoppen och måste beställa vaccin här (under förutsättning att vaccinatören tilldelats vaccin). 

Rutin för beställning av vaccin mot covid-19 via webbshop, version 2.0 

Beställ rätt kvantitet i webbshoppen – olika förpackningsstorlekar för olika vacciner

Vid beställning i webbshoppen är det viktigt att notera vilka förpackningsenheter som gäller för de olika vaccinerna.

Detta motsvarar 1 förpackning i webbshoppen:

För Pfizer-BioNTechs vaccin innebär 1 förpackning = 6 doser (1 vial med 6 doser)

För Modernas vaccin innebär 1 förpackning = 100 doser (10 vialer á 10 doser vardera).

För AstraZenecas vaccin innebär 1 förpackning = 100 doser (10 vialer á 10 doser vardera).

Kategorier

Frågor om webbshoppen

Frågor om tilldelning av vaccin

Frågor om aviseringsmeddelanden och leveransbesked

Frågor om vilka volymer som kan beställas

Frågor om hålltider

Frågor om leverans

Frågor om webbshoppen

Var hittar man webbshoppen?
Svar: Webbshoppen nås via denna länk

Hur fungerar webbshoppen?
Svar: Se manualen som Oriola tillhandahåller

Hur får man inloggningsuppgifter?
Svar: Kontakta Oriolas kundtjänst via telefon 0770-22 20 23 eller e-post order.covid@oriola.com

Är det särskilda inloggningsuppgifter just för Covid-vaccin eller är det samma som vi har idag?
Svar: Det beror på, för de flesta är det samma som tidigare men de vaccinatörer som fått ett särskilt kundnummer för Covid-vaccin kommer även att få nya inloggningsuppgifter.

Är inloggningsuppgifterna personliga eller bundna till arbetsplatsen?
Svar: De är bundna till arbetsplatsen, inte en enskild person.

Vem kan beställa?
Svar: Personer utsedda av vaccinatören som godkända beställare och med tillgång till inloggningsuppgifter kan beställa.

Hur gör vi under semestern – kan vi vara flera som beställer?
Svar: Se ovan.

Jag har glömt mina inloggningsuppgifter – hur gör jag?
Svar: Kontakta Oriolas kundtjänst via telefon 0770-22 20 23 eller e-post order.covid@oriola.com

Varför ska man beställa i webbshoppen?
Svar: All beställning och distribution hanteras av Oriola och detta sker genom en webbshop. Genom övergången till vaccinbeställning via webbshop kan vaccinatören själv bestämma hur mycket vaccin (utifrån den tilldelade kvoten) som ska levereras och när vaccinet ska levereras.

Gäller detta med beställning via webbshop enbart fas 4?
Svar: Det gäller all kvarvarande vaccination så snart alla vaccinatörer fått tillgång till webbshoppen och fått besked om vilken kvot de kan beställa.

Tillbaka

Frågor om tilldelning av vaccin


När får vi reda på hur stor kvot vi blivit tilldelade?
Svar: Information om kvoten för Pfizer och/eller Moderna som kan beställas i webbshoppen skickas ut i början av varje vecka, som en avisering från regional vaccinsamordning. För AstraZeneca bedöms tillgången tillräckligt god för att tilldelning inte ska behövas. Vaccinatörer kan beställa sitt behov av dos 2 i webbshoppen.

Den kvot jag blir tilldelad – vad ska det vaccinet användas till?
Svar: Den kvot som vaccinatören tilldelas innehåller vaccin för dos 1 samt vaccin för ett uppskattat antal dos 2 och emellanåt även ett mindre antal extradoser när tillgången på vaccin medger detta. Vaccinatören ansvarar själv för att planera så att vaccinet som tilldelas räcker för de olika behoven.

Ska vi även beställa vaccin till dos 2 via Oriola?
Svar: Ja, allt vaccin ni behöver oavsett om det är vaccin för dos 1, dos 2 eller doser för allergiska personer, måste det beställas i webbshoppen. I och med att webbshoppen öppnar för alla vaccinatörer som ska kunna beställa vaccin, så hanteras allt vaccin av vaccindistributören Oriola.

Finns garanti för att man får dos 2 till de som fått dos 1 på enheten? Dos 2 är ju redan inbokade.
Svar: Vi kommer att hålla koll på vad ni kan tänkas behöva övergripande men ni måste själva planera vad vaccinet ni får tilldelat ska användas till. Den kvot som vaccinatören tilldelas innehåller både dos 1 samt ett beräknat behov av dos 2. Vaccinatören ansvarar själv för att planera så att vaccinet som tilldelas räcker för de olika behoven.

Vad gör vi om inte kvoten räcker för de personer som redan är inplanerade?
Svar: Om det gäller nya dos 1 som ni planerat in så gäller att man inte ska boka in personer innan man vet hur mycket vaccin man får tilldelat. Vi får det vaccin vi får från Folkhälsomyndigheten, vi kan inte beställa fritt den mängd våra vaccinatörer skulle behöva. När det gäller dos 2 av Pfizer och Moderna tilldelas det 6 veckor efter tilldelning av dos 1 (t.o.m dos 1 i v.21) och från v.22 tilldelas dos 2 sju veckor senare.

Kommer vår kvot att påverkas av vårt uppdrag att vaccinera extra personal på SÄBO? Kvoten behöver ju räcka till våra patienter också. Det är många extra personal på SÄBO, blir svårt om kvoten ska räcka även till dessa.
Svar: Vi öronmärker inte det vaccin som skickas ut. Det vaccin som vårdcentralerna får ska användas till de behov som finns totalt. Vaccinatören ansvarar själv för att planera så att vaccinet som tilldelas räcker för de olika behoven. Om tilldelningen inte överensstämmer med te x ett stort behov av SÄBO-vaccinationer, får Vårdcentralen meddela regional vaccinsamordning detta.

För hur lång tid (antal veckor i förväg) kommer vi kunna få besked om vår tilldelning? Tänker på planeringen för sommaren och personalresurser.
Svar: Ni kommer att få avisering på faktisk tilldelning med 1 veckas framförhållning (som idag) och därutöver en prognos för enhetens individuella tilldelning för upp till ytterligare 5 veckor. En förutsättning för prognos ska kunna lämnas är att Västra Götalandsregionen har fått prognos från Folkhälsomyndigheten.

Doser och förpackningar – varför används två olika begrepp?Svar: Vaccinerna har olika antal doser per flaska. (6 eller 10).
Vaccinerna har olika förpackningsenheter i webbshoppen (1 flaska eller 10).

Vaccinet för dos 1 i prognoserna är ospecificerat. Då kan inte antal förpackningar anges. Därför används måttet antal doser i prognoserna.

Vaccinet för dos 1 i tilldelningsaviseringen är specificerat. Antal anges då i förpackningar så som det kan beställas i webbshoppen.

Ex: En vaccinatör får prognos på 200 doser vaccin. I tilldelningen den aktuella veckan tilldelas vaccinatören Modernas vaccin. 200 doser motsvarar då 2 förpackningar.

Tillbaka

Frågor om aviseringsmeddelanden och leveransbesked

Från vem kommer aviseringen om tilldelningen? Från VGR eller Oriola?
Svar: Aviseringsmeddelanden om tilldelad kvot kommer alltid från VGR.

Vem skickar besked om leveransen?
Svar: När vaccinatören gjort sin beställning i Oriolas webbshop får vaccinatören ett meddelande direkt på skärmen ”Tack för din order”. I det meddelandet står det vilket ordernummer och vilket leveransdatum ordern har. En orderbekräftelse och följesedel kommer även via mail om Oriola har mailadress till det kundnummer som beställer.

Tillbaka

Frågor om vilka volymer som kan beställas

Hur får man besked om hur mycket man kan beställa?
Svar: Din enhet får besked om tilldelad kvot/kvoter genom ett aviseringsmeddelande (e-post) från vaccination.covid-19@vgregion.se.

Sker någon kontroll av hur mycket man beställer?
Svar: Ja, det är inte möjligt att beställa mer än den volym (kvot) enheten tilldelats.

Vad händer om man beställer mindre än sin tilldelning?
Svar: Om vaccinatören systematiskt beställer mindre vaccin än tilldelat kommer detta att betraktas som att tilldelningen är för hög jämfört med vaccinatörens behov. Tilldelning kan då komma att minskas.

Vad händer om man beställer mer än sin tilldelning?
Svar: Det kommer inte vara möjligt att beställa mer vaccin än den volym som kvoten är angiven till. Ett felmeddelande kommer att visas om maxnivån överskrides för aktuell artikel.

Vore det inte bra om man klickar i om det gäller dos 1 eller dos 2 när man beställer?
Svar: Oriola kan inte hantera dos 1 och dos 2 i sina system, utan håller bara isär olika fabrikat av vaccin. När tilldelning av vaccin görs av vaccinationssamordningen i VGR tas dock hänsyn till dos 1 och dos 2 så att tilldelningen ska bli tillräcklig. Samtidigt kommer vaccinatörerna framöver för utökat ansvar att planera så att vaccinet räcker för dos 2.

Är det okej att beställa dos 2 till 4 alternativt 6 veckors mellanrum?
Svar: Tilldelning av dos 2 sker enligt beslutade och generella intervall och ändras inte för enskilda vaccinatörer. Dos 2 av Pfizer och Moderna tilldelas 6 veckor efter tilldelning av dos 1 (t.o.m dos 1 i v.21) och från v.22 tilldelas dos 2 sju veckor senare. För AstraZenecas vaccin är tillgången bättre och vaccinatörer med behov av dos 2 bedöms kunna beställa det fritt utan att någon reglering behövs.

Jag har glömt min tilldelning eller hur mycket jag beställt – hur gör jag?
Svar: Din enhet har fått ett mail med uppgifterna från vaccination.covid-19@vgregion.se. Behöver ni uppgiften igen, kontakta oss på adressen ovan.

När kan man beställa sin tilldelning – som tidigast
Svar: Beställning kan som tidigast ske på onsdagen i samma vecka som tilldelningsmeddelandet mottagits.

När måste man beställa sin tilldelning som senast?
Svar: Beställning av en månads samlade tilldelning (totala volymen som tilldelats per vaccinatör och månad) måste göras senast sista dagen i månaden. Det betyder att en vaccinatör inte kan ”spara” sin tilldelade månadskvot i webbshoppen över ett månadsskifte. Han man inte beställt hem de kvoter man tilldelats så går kvarvarande antal doser inte att beställa efter månadsskiftet.

Tillbaka

Frågor om hålltider

När är sista tidpunkt för att beställa vaccin om vi vill få det dagen efter?
Svar: Beställning som skapats innan kl. 14.00 blir levererad efterföljande vardag, dock aldrig på en måndag eller dag efter helgdag. Det går även att ange en önskad leveransdag, senare än nästkommande vardag. Om alltför många vaccinatörer beställer nära orderstopptiden finns risk för försening, varför det rekommenderas att beställas i god tid innan orderstopptiden.

Orderstopptid för webbshop

Vaccin

Leveransdagar

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
Pfizer/BioNTech - Måndag kl 14.00 Tisdag kl 14.00 Onsdag kl 14.00 Torsdag kl 14.00
Moderna - Måndag kl 14.00 Tisdag kl 14.00 Onsdag kl 14.00 Torsdag kl 14.00
AstraZeneca - Måndag kl 14.00 Tisdag kl 14.00 Onsdag kl 14.00 Torsdag kl 14.00


Tillbaka

Frågor om leverans

När får man sin leverans?
Svar: Leveransdag för beställningar i webbshoppen är tisdag till fredag. Vilken dag leverans sker beror på när beställningen skapats i webbshoppen av vaccinatören. Beställning som skapats innan kl. 14.00 blir levererad efterföljande vardag, dock aldrig på en måndag eller dag efter helgdag. Det går även att ange en önskad leveransdag, senare än nästkommande vardag. Om alltför många vaccinatörer beställer nära orderstopptiden finns risk för försening, varför det rekommenderas att beställas i god tid innan orderstopptiden.

Vilken tid på dagen sker leverans?
Svar: Leverans sker mellan klockan 08.00 och 17.00. Tidpunkt för leverans kan inte uppges. Det är därför viktigt att välja en leveransdag när vaccinatören kan ta emot leveransen under hela dagen.

Vi har ju fått vaccinleverans på måndagar tidigare, nu kommer det inga leveranser på måndagar. Hur ska vi göra nu för att få hem vaccin i tid?
Svar: Alla vacciner mot covid-19 håller 1 månad i kylskåp, AstraZenecas vaccin håller 6 månader. Vaccin som ni tilldelats för kommande vecka kan beställas hem redan dagen efter aviseringen för leverans en torsdag eller en fredag, alltså innan måndagen när ni planerat in vaccinationer. På så sätt ska måndagsleveranser inte längre behövas. Vaccinet kan levereras till er fyra dagar i veckan, se hålltider för beställning

Kan man fortfarande kontakta VGR och ange sitt behov och få detta levererat?
Svar: Nej, när vaccinerna övergått för beställning i webbshoppen kommer leverans inte längre att kunna ske genom att kontakta Västra Götalandsregionen. Leverans kan endast ske efter vaccinatörens egen beställning i webbshoppen. Om kvoten inte stämmer överens alls med ert behov behöver du meddela vaccinsamordningen i VGR detta.

Hur får man redan på när leveransen kommer?
Svar: Kontakta Oriola om ni är osäkra på vilket leveransdatum som gäller.

Tillbaka

Oriola: E-post: order.covid@oriola.com

Telefon: 0770-22 20 23

Öppettider: 08.00-16.30 vardagar.

Obs! Under veckorna 29 tom 31 (19 juli – 6 augusti) har Oriolas kundservice lunchstängt mellan kl 11:30-12:15. Uppstår något akut och ni behöver komma i kontakt med dem under lunchen, maila dem på order.covid@oriola.com, märk ämnesraden med ”AKUT” så ringer de upp er direkt efter lunchen.

Lathund för vaccinbeställning via Webbshop

 

Senast uppdaterad: 2021-07-15 16:13