Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Beställning, tilldelning och leverans av vaccin

På denna sida finns information om hur vaccinerande enheter anmäler sitt behov av vaccin (beställning) och hur tilldelning och leverans genomförs. Vaccintillgången är fortfarande begränsad, det innebär att det inte är möjligt att beställa önskad mängd vaccin. VGR måste göra avvägningar mellan de inkomna vaccinbehoven för att prioriteringsordningen ska fungera och att dos 2 kan levereras med samma vaccin som dos 1. Ytterligare en avvägning som görs handlar om förpackningsstorlekar och hållbarhet. De som för närvarande kan anmäla sitt behov vaccin är kommuner, enheter inom Vårdval vårdcentral, sjukhusförvaltningar inom VGR och de sju upphandlade företagen. Övriga vaccinatörers behov kan vi ännu inte ta emot.

Beställning

Så fungerar beställningsrutinen

Beställning av vaccin är en information till Västra Götalandsregionen om att enheten har ett behov av vaccin. Det anmälda behovet kommer sedan att gå vidare för tilldelning enligt regionens prioriteringsordning. Det innebär att det kan dröja olika lång tid mellan beställning och leverans för olika beställningar.

Dos 1

Beställning ska endast göras av dos 1. Beställning sker genom att fylla i nedanstående formulär för beställning av vaccin.

Ange önskat antal doser. Ange det totala behovet inom aktuell fas (inte behovet per vecka). Vid behov av fler doser kan en kompletterande beställning göras. Totalt inrapporterat behov gäller.

När det anmälda behovet inkommer blir det till att börja med registrerat hos regionen.

Nästa steg, när beställningen hanterats, innebär att enheten får en avisering med följande information: 

  • vilket vaccin som tilldelats
  • antal doser som enheten kommer att få
  • vad vaccinet ska användas till (dos 1, dos 2 eller enstaka doser)
  • datum för planerad leverans

Om det är några oklarheter angående beställningen kan enheten bli kontaktad. Det kan ske direkt efter beställning eller senare under arbetet med tilldelning.

Länk till Formulär för önskad leverans av vaccin dos 1

Dos 2

Leverans av dos 2 kommer att ske automatiskt baserat på uppgifterna i beställning för dos 1. Behov av dos 2 ska alltså inte beställas separat. Leverans av dos 2 sker i rätt intervall efter dos 1 (beroende på vilket vaccin som levererades som dos 1).  Mottagaren blir dock kontaktad minst en vecka innan leverans av dos 2 för att säkerställa att behovet och leveransuppgifterna fortfarande är aktuella.

 

Tilldelning

Vaccinets väg

Det är Folkhälsomyndigheten som fördelar vaccin till Sveriges regioner. För närvarande grundar sig fördelningen på läkemedelsföretagens uppgifter om produktions- och leveransförmåga samt regionernas andel av befolkningen som är 65 år eller äldre.

Utifrån den förväntade mängden vaccin till Västra Götalandsregionen gör regionen en planering för hur många doser vaccin som kan levereras till vaccinatörerna. Planen uppdateras veckovis. Antalet inkommande doser avgör hur många doser som kan levereras ut. Planen tar även hänsyn till att dos 2 alltid måste kunna levereras i rätt intervall efter dos 1. Det saldo som är tillgängligt att levereras som dos 1 planeras in för leverans efterföljande vecka enligt vid varje tillfälle gällande prioriteringsordning. Antalet vaccindoser som kan levereras till vaccinatörerna varje vecka kan därför variera.

Läs mer om fördelning av vaccin på Folkhälsomyndighetens webbplats

Tilldelning vårdcentraler från v 52 och framåt

Antal listade per åldersgrupp (5-årsintervall) per vårdcentral

Planerade vaccinleveranser

Antal vaccinerade per åldersgrupp (5-årsintervall) per kommun

Leverans

Några dagar innan leveranstillfället, oavsett dos 1 eller 2, sker en leveransavisering från distributören Oriola där leveransmottagaren blir informerad om kommande leverans.

Aviseringen från Oriola innehåller följande information:

  • vilket vaccin som kommer att levereras 
  • antal doser som enheten kommer att få
  • datum för leveransen

Hantering och beredning av respektive vaccin, se avsnittet Vaccin mot covid-19

Leverans sker vardagar, huvudsakligen i början på veckan om inget annat överenskommits.

Leverans sker dagtid, normalt klockan 8.00-17.00. Det går inte på förhand att uppge vilken tid på dagen som leverans kommer att ske.

Leverans av dos 2 sker i rätt intervall efter dos 1 (beror på vilket vaccin som levererades som dos 1).  

 

Senast uppdaterad: 2021-04-29 16:52