Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tilldelning, beställning och leverans av vaccin

Vaccinatörer i Västra Götaland beställer själva vaccin efter behov via webbshop hos VGR:s upphandlade vaccindistributör.

Beställ rätt kvantitet i webbshoppen – olika förpackningsstorlekar för olika vacciner

Vid beställning i webbshoppen är det viktigt att notera vilka förpackningsenheter som gäller för de olika vaccinerna.

Detta motsvarar 1 förpackning i webbshoppen:

För Comirnaty från Pfizer-BioNTech innebär 1 förpackning = 6 doser (1 vial med 6 doser)

För Spikevax från Moderna innebär 1 förpackning = 100 doser (10 vialer á 10 doser vardera).

Levererat vaccin kan inte återtas

Vaccin som har levererats från distributören Oriola till er vaccinationsmottagning kan inte returneras till distributören eller återlämnas till Västra Götalandsregionen. Vaccinatören har själv ansvaret för att rätt vaccinmängd beställs. Om ni har vaccin över som ni inte kommer att kunna nyttja innan utgångsdatum behöver ni själva kontakta en annan vaccinatör som kan ta över det. Tänk på att ni i så fall även ansvarar för en kvalitetssäkrad transport av vaccinet till mottagande vaccinatör.

Kategorier

Frågor om webbshoppen

Frågor om tilldelning av vaccin

Frågor om aviseringsmeddelanden och leveransbesked

Frågor om vilka volymer som kan beställas

Frågor om hålltider

Frågor om leverans

Frågor om webbshoppen

Var hittar man webbshoppen?
Svar: Webbshoppen nås via denna länk

Hur fungerar webbshoppen?
Svar: Se manualen som Oriola tillhandahåller

Hur får man inloggningsuppgifter?
Svar: Kontakta Oriolas kundtjänst via telefon 0770-22 20 23 eller e-post order.covid@oriola.com

Är det särskilda inloggningsuppgifter just för Covid-vaccin eller är det samma som vi har idag?
Svar: Det beror på, för de flesta är det samma som tidigare men de vaccinatörer som fått ett särskilt kundnummer för Covid-vaccin kommer även att få nya inloggningsuppgifter.

Är inloggningsuppgifterna personliga eller bundna till arbetsplatsen?
Svar: De är bundna till arbetsplatsen, inte en enskild person.

Vem kan beställa?
Svar: Personer utsedda av vaccinatören som godkända beställare och med tillgång till inloggningsuppgifter kan beställa.

Hur gör vi under semestern – kan vi vara flera som beställer?
Svar: Se ovan.

Jag har glömt mina inloggningsuppgifter – hur gör jag?
Svar: Kontakta Oriolas kundtjänst via telefon 0770-22 20 23 eller e-post order.covid@oriola.com

Varför ska man beställa i webbshoppen?
Svar: All beställning och distribution hanteras av Oriola och detta sker genom en webbshop. Genom övergången till vaccinbeställning via webbshop kan vaccinatören själv bestämma hur mycket vaccin som ska levereras och när vaccinet ska levereras.

Gäller detta med beställning via webbshop enbart fas 4?
Svar: Det gäller all kvarvarande vaccination så snart alla vaccinatörer fått tillgång till webbshoppen och fått besked om hur mycket de kan beställa.

Tillbaka

Frågor om tilldelning av vaccin


När får vi reda på hur stor kvot vi blivit tilldelade?
Svar: Information om kvoten för Comirnaty från Pfizer/BioNTech som kan beställas i webbshoppen skickas ut i början av varje vecka, som en avisering från regional vaccinsamordning. 

Varför får vi inte längre någon avisering om Modernas vaccin? (ny fråga 210824)
Svar: En snabbt förändrad situation innebär att tillgången på vaccin nu ökar och blir större än efterfrågan. Detta beror på att Västra Götalandsregionen kan få tillgång till mer vaccin då Moderna har ökat upp sin leveranskapacitet samtidigt som antalet invånare som återstår att vaccinera hela tiden minskar. Som en konsekvens av detta kommer VGR:s vaccinatörer nu att kunna beställa Modernas vaccin fritt i webbshoppen.

Den kvot jag blir tilldelad – vad ska det vaccinet användas till?
Svar: Den kvot som vaccinatören tilldelas innehåller vaccin för dos 1 samt vaccin för ett uppskattat antal dos 2 och emellanåt även ett mindre antal extradoser när tillgången på vaccin medger detta. Vaccinatören ansvarar själv för att planera så att vaccinet som tilldelas räcker för de olika behoven.

Ska vi även beställa vaccin till dos 2 via Oriola?
Svar: Ja, allt vaccin ni behöver oavsett om det är vaccin för dos 1, dos 2 eller doser för allergiska personer, måste det beställas i webbshoppen. I och med att webbshoppen öppnar för alla vaccinatörer som ska kunna beställa vaccin, så hanteras allt vaccin av vaccindistributören Oriola.

Finns garanti för att man får dos 2 till de som fått dos 1 på enheten? Dos 2 är ju redan inbokade.
Svar: Vi kommer att hålla koll på vad ni kan tänkas behöva övergripande men ni måste själva planera vad vaccinet ni får tilldelat ska användas till. Den kvot som vaccinatören tilldelas innehåller både dos 1 samt ett beräknat behov av dos 2. Vaccinatören ansvarar själv för att planera så att vaccinet som tilldelas räcker för de olika behoven.

Vad gör vi om inte kvoten räcker för de personer som redan är inplanerade? (uppdaterad 210824)
Svar: Om det gäller dos 1 som ni planerat in så rekommenderar vi att ni använder Spikevax från Moderna, det finns så pass mycket vaccin tillgängligt i webbshoppen att varje vaccinatör kan beställa efter behov, ingen kvotering alltså. När det gäller dos 2 av Comirnaty från Pfizer/BioNTec så tilldelas det sju veckor senare.

För hur lång tid (antal veckor i förväg) kommer vi kunna få besked om vår tilldelning? Tänker på planeringen för sommaren och personalresurser. (Uppdaterad 210824)
Svar: Ni får avisering på faktisk tilldelning (gäller endast Pfizer/BioNTecs vaccin då Modernas vaccin nu kan beställas fritt) med 1 veckas framförhållning och därutöver en prognos för enhetens individuella tilldelning för upp till ytterligare 5 veckor. En förutsättning för prognos ska kunna lämnas är att Västra Götalandsregionen har fått prognos från Folkhälsomyndigheten.

Doser och förpackningar – varför används två olika begrepp
Svar: Vaccinerna har olika antal doser per flaska. (6 eller 10).
Vaccinerna har olika förpackningsenheter i webbshoppen (1 flaska eller 10).

Vaccinet för dos 1 i prognoserna är ospecificerat. Då kan inte antal förpackningar anges. Därför används måttet antal doser i prognoserna.

Vaccinet för dos 1 i tilldelningsaviseringen är specificerat. Antal anges då i förpackningar så som det kan beställas i webbshoppen.

Ex: En vaccinatör får prognos på 200 doser vaccin. I tilldelningen den aktuella veckan tilldelas vaccinatören Modernas vaccin. 200 doser motsvarar då 2 förpackningar.

Tillbaka

Frågor om aviseringsmeddelanden och leveransbesked

Från vem kommer aviseringen om tilldelningen? Från VGR eller Oriola?
Svar: Aviseringsmeddelanden om tilldelad kvot kommer alltid från VGR.

Vem skickar besked om leveransen?
Svar: När vaccinatören gjort sin beställning i Oriolas webbshop får vaccinatören ett meddelande direkt på skärmen ”Tack för din order”. I det meddelandet står det vilket ordernummer och vilket leveransdatum ordern har. En orderbekräftelse och följesedel kommer även via mail om Oriola har mailadress till det kundnummer som beställer.

Tillbaka

Frågor om vilka volymer som kan beställas

Hur får man besked om hur mycket man kan beställa?
Svar: Din enhet får besked om tilldelad kvot/kvoter genom ett aviseringsmeddelande (e-post) från vaccination.covid-19@vgregion.se.

Sker någon kontroll av hur mycket man beställer?
Svar: Ja, det är inte möjligt att beställa mer än den volym (kvot) enheten tilldelats.

Vad händer om man beställer mindre än sin tilldelning?
Svar: Om vaccinatören systematiskt beställer mindre vaccin än tilldelat kommer detta att betraktas som att tilldelningen är för hög jämfört med vaccinatörens behov. Tilldelning kan då komma att minskas.

Vad händer om man beställer mer än sin tilldelning?
Svar: Det kommer inte vara möjligt att beställa mer vaccin än den volym som kvoten är angiven till. Ett felmeddelande kommer att visas om maxnivån överskrides för aktuell artikel.

Vore det inte bra om man klickar i om det gäller dos 1 eller dos 2 när man beställer?
Svar: Oriola kan inte hantera dos 1 och dos 2 i sina system, utan håller bara isär olika fabrikat av vaccin. När tilldelning av vaccin görs av vaccinationssamordningen i VGR tas dock hänsyn till dos 1 och dos 2 så att tilldelningen ska bli tillräcklig. Samtidigt kommer vaccinatörerna framöver för utökat ansvar att planera så att vaccinet räcker för dos 2.

Är det okej att beställa dos 2 till 4 alternativt 7 veckors mellanrum? (uppdaterad 210824)
Svar: Ja, eftersom dosintervallet nu är mer flexibelt; 4-7 veckor i mån av tillgång på vaccin. Vaccinatören ansvarar själv för att beställa den mängd som behövs. Från och med den 25 augusti är det endast vaccin från Pfizer/BioNTec som tilldelas, vaccin från Moderna kan beställas fritt efter behov. 

Jag har glömt min tilldelning eller hur mycket jag beställt – hur gör jag?
Svar: Din enhet har fått ett mail med uppgifterna från vaccination.covid-19@vgregion.se. Behöver ni uppgiften igen, kontakta oss på adressen ovan.

När kan man beställa sin tilldelning – som tidigast
Svar: Beställning kan som tidigast ske på onsdagen i samma vecka som tilldelningsmeddelandet mottagits.

När måste man beställa sin tilldelning som senast? (uppdaterad 210824)
Svar: Beställning av en månads samlade tilldelning av Pfizer/BioNTecs vaccin måste göras senast sista dagen i månaden. Det betyder att en vaccinatör inte kan ”spara” sin tilldelade månadskvot i webbshoppen över ett månadsskifte. Han man inte beställt hem de kvoter man tilldelats så går kvarvarande antal doser inte att beställa efter månadsskiftet. Modernas vaccin omfattas inte.

Tillbaka

Frågor om hålltider

När är sista tidpunkt för att beställa vaccin om vi vill få det dagen efter?
Svar: Beställning som skapats innan kl. 14.00 blir levererad efterföljande vardag, dock aldrig på en måndag eller dag efter helgdag. Det går även att ange en önskad leveransdag, senare än nästkommande vardag. Om alltför många vaccinatörer beställer nära orderstopptiden finns risk för försening, varför det rekommenderas att beställas i god tid innan orderstopptiden.

Orderstopptid för webbshop

Vaccin

Leveransdagar

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
Pfizer/BioNTech - Måndag kl 14.00 Tisdag kl 14.00 Onsdag kl 14.00 Torsdag kl 14.00
Moderna - Måndag kl 14.00 Tisdag kl 14.00 Onsdag kl 14.00 Torsdag kl 14.00


Tillbaka

Frågor om leverans

När får man sin leverans?
Svar: Leveransdag för beställningar i webbshoppen är tisdag till fredag. Vilken dag leverans sker beror på när beställningen skapats i webbshoppen av vaccinatören. Beställning som skapats innan kl. 14.00 blir levererad efterföljande vardag, dock aldrig på en måndag eller dag efter helgdag. Det går även att ange en önskad leveransdag, senare än nästkommande vardag. Om alltför många vaccinatörer beställer nära orderstopptiden finns risk för försening, varför det rekommenderas att beställas i god tid innan orderstopptiden.

Vilken tid på dagen sker leverans?
Svar: Leverans sker mellan klockan 08.00 och 17.00. Tidpunkt för leverans kan inte uppges. Det är därför viktigt att välja en leveransdag när vaccinatören kan ta emot leveransen under hela dagen.

Vi har ju fått vaccinleverans på måndagar tidigare, nu kommer det inga leveranser på måndagar. Hur ska vi göra nu för att få hem vaccin i tid?
Svar: Alla vacciner mot covid-19 håller 1 månad i kylskåp, AstraZenecas vaccin håller 6 månader. Vaccin som ni tilldelats för kommande vecka kan beställas hem redan dagen efter aviseringen för leverans en torsdag eller en fredag, alltså innan måndagen när ni planerat in vaccinationer. På så sätt ska måndagsleveranser inte längre behövas. Vaccinet kan levereras till er fyra dagar i veckan, se hålltider för beställning

Kan man fortfarande kontakta VGR och ange sitt behov och få detta levererat?
Svar: Nej, när vaccinerna övergått för beställning i webbshoppen kommer leverans inte längre att kunna ske genom att kontakta Västra Götalandsregionen. Leverans kan endast ske efter vaccinatörens egen beställning i webbshoppen. Om kvoten inte stämmer överens alls med ert behov behöver du meddela vaccinsamordningen i VGR detta.

Hur får man redan på när leveransen kommer?
Svar: Kontakta Oriola om ni är osäkra på vilket leveransdatum som gäller.

Tillbaka

Oriola: E-post: order.covid@oriola.com

Telefon: 0770-22 20 23

Öppettider: 08.00-16.30 vardagar.

Lathund för vaccinbeställning via Webbshop

 

Senast uppdaterad: 2021-08-25 08:50