Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet Hoppa till chatbot

Inför vaccination

Här finns samlad information till dig som vaccinerar, bland annat i form av medicinska riktlinjer och information att ge till patienten.

22 juni: Folkhälsomyndigheten - Vaccination mot covid-19 erbjuds från 16 års ålder

Tryckta faktablad från Folkhälsomyndigheten, på olika språk, finns att beställa från 9 februari i Marknadsplatsen och levereras från Regiontryckeriet. Även vaccinationskort kan beställas, med svensk text.

Artikelnummer. A4-blad Till dig som vaccinerar dig mot covid-19:

 • VGR16462. Svenska
 • VGR16463. Albanska
 • VGR16464. Arabiska
 • VGR16465. BKS
 • VGR16466. Dari
 • VGR16467. Engelska
 • VGR16468. Finska
 • VGR16469. Franska
 • VGR16470. Meankieli
 • VGR16471. Nordsamiska
 • VGR16472. Persiska-Farsi
 • VGR16473. Polska
 • VGR16474. Romani-Kalderash
 • VGR16475. Romani-Lovari
 • VGR16476. Ryska
 • VGR16477. Somaliska
 • VGR16478. Spanska
 • VGR16479. Tigrinja

VGR16480. Vaccinationskort covid-19 

Vaccinationskansliet får många frågor från vaccinatörer om hur VGR ser på att utfärda vaccinationsintyg efter vaccination mot covid-19

VGR kommer inte att ta fram något eget intyg eftersom regeringen tillsammans med SKR kommit överens om en nationell tjänst för detta. Överenskommelsen innebär även att det ska vara en myndighet, och inte regionerna och dess vaccinerande enheter, som ska vara den instans som utfärdar ett sådant certifikat.

Regeringen har gett E-hälsomyndigheten i uppdrag att utveckla en tjänst för att utfärda vaccinationsbevis. Tjänsten ska kunna användas av enskilda personer som är vaccinerade mot covid-19 i Sverige och har svensk e-legitimation. Tjänsten förväntas kunna tas i bruk senast den 1 juli. Läs mer på E-hälsomyndighetens webbplats EU:s digitala covidbevis

Hur ska en vaccinatör göra om en person ändå vill ha ett intyg? 
Den som vaccinerats får alltid ett vaccinationskort med sig. 

Upplys personen om att det kommer att vara möjligt att själv beställa ett EU-anpassat vaccinationsbevis senast från den 1 juli. Hänvisa personen till E-hälsomyndighetens webbplats E-hälsomyndighetens webbplats EU:s digitala covidbevis. Det är E-hälsomyndigheten som har regeringens uppdrag att ta fram EU:s digitala covidbevis.

Vi rekommenderar inte att vårdgivare utfärdar egna intyg även om personen kräver det. Hänvisa till att Regeringen och Sveriges kommuner och regioner har slutit en överenskommelse som innebär att det ska vara en myndighet, och inte regionerna och dess vaccinerande enheter, som ska vara den instans som utfärdar ett vaccinationscertifikat.

Intyg på vaccindoser som givits i annat land?
Kommer vaccindoser som givits i annat land att synas i EU:s digitala covidbevis? I Sverige registreras alla givna doser (som är givna i Sverige) i nationellt vaccinationsregister (NVR). Hur doser som ges i annat land registreras och om de kommer att synas i NVR är en fråga som ligger utanför Västra Götalandsregionens ansvarsområde. VGR hänvisar därför till E-hälsomyndigheten som har regeringens uppdrag att ta fram tjänsten EU:s digitala covidbevis.

Senast uppdaterad: 2021-06-23 10:05