Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Material vid vaccination

Det material som behövs för att vaccinera mot covid-19 preciseras i listan nedan. Det finns stora kvantiteter av produkterna i lager i regionen och leveransplaner för hela vaccinationsperioden.

Behovet av material i olika verksamheter styrs av vilka vaccin som kommer och vilka enheter som ska erbjuda vaccination.

Materialet ska beställas och levereras i de vanliga flödena och levereras i normal frekvens. För en fungerande central materialplanering är det viktigt att inte för stora kvantiteter beställs så att större lager än nödvändigt skapas ute i verksamheterna. Det kommer att finnas material att fördela till alla enheter om beställningar görs kontinuerligt.

Ny Leverantör av vaccinationskanyl blå i VGR

För att säkerställa tillgången till förbrukningsmaterial har VGR tecknat avtal med flera leverantörer för vaccinationsmaterialet.
Gällande vaccinationskanyl blå, 0,6x25mm, kommer ett nytt fabrikat att distribueras från Sisjödepån under juni-september 2021. Leverantör Swereco och tillverkare Sol-Care. Utseende och handhavande kan skilja sig åt men funktionen är densamma. Se särskilt instruktion för låsning av stickskydd. 

OBS! 1ml LuerLock - viktigt meddelande!

Det är mycket viktigt att alla enheter som avser att vaccinera mot covid-19 använder och beställer artiklarna avsedda för vaccination mot covid-19. Det finns mycket god tillgång på det framtagna sortimentet, se materiallista nedan. Däremot riskerar kritiskt material att ta slut om verksamheter beställer andra produkter än anvisade, exempelvis är luer-lock sprutor 1ml med artikelnummer: 309628 VGR nr 103536538 nu är restnoterade p.g.a. felbeställningar, sprutan är kritisk för bl.a. neonatalvården och ögonklinikerna i VGR!  

 

För en fungerande central materialplanering är det viktigt att inte för stora kvantiteter beställs så att större lager än nödvändigt skapas ute i verksamheterna. Det finns material att fördela till alla enheter när beställningar görs kontinuerligt.

Listan kan komma att uppdateras. Ha därför som vana att alltid gå igenom listan på den här webbplatsen innan du gör nya beställningar.

Artikellistan i pdf-format

Vid behov av support i Marknadsplatsen: 010-4410200 knappval 3
Vid frågor om sortiment och anskaffning: Koncerninköps support 010-4410200 knappval 2

 

Kontaktperson vid frågor om förbrukningsmaterial:

Pär Börjesson

Materialkonsulent

par.borjesson@vgregion.se

0700-82 48 16

Senast uppdaterad: 2021-06-14 17:52