Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyhetsarkiv vaccination covid-19

Här finns samtliga nyhetsnotiser som publicerats på sidan Vaccination mot covid-19 sorterade efter datum, det nyaste i arkivet ligger överst. Notiserna var aktuella de datum de publicerades.

211006: Modernas vaccin pausat för personer födda 1991 och senare
Folkhälsomyndigheten har idag onsdag 6 oktober beslutat att pausa Modernas vaccin Spikevax för vaccination av personer födda 1991 och senare.  Detta gäller både nyvaccination och för personer som har fått en första dos Spikevax. De personer som fått en första dos Spikevax rekommenderas inte en andra dos av annat vaccin i nuläget.
Mer information till vaccinatörer

211006: I mån av lediga tider kan barn vaccineras hos valfri vaccinatör från 11 oktober
För barn 12–15 år finns möjlighet för vaccinatörerna att vaccinera dessa i mån av lediga tider från och med den 11 oktober.  Vaccination kräver samtycke från samtliga vårdnadshavare. Om vaccination sker utanför skolan ska en vårdnadshavare medfölja och samtycke finnas från båda vårdnadshavarna.

Mognadsbedömning för barn från 15 år
Underlag för mognadsbedömning finns nu framtagen för barn som under året fyller 15 år. I Västra Götalandsregionen gäller huvudsakligen samtyckesblankett. Underlag för mognadsbedömning för barn som fyller 15 år under året

211005: Prioriteringsordning för det fortsatta vaccinationsarbetet
Se uppdaterad info om det fortsatta arbetet under hösten.

210929: Vaccinationerna av äldre med en tredje vaccindos kan starta omgående. Se prioriteringsordning

210921: Ingen avisering från och med denna vecka - vaccin kan beställas fritt från onsdag 22 september
Vaccinleverans och aktuell information till vaccinatörer för vecka 39

210921: Vaccination av barn 12-15 år med start andra veckan i oktober
Torsdag 16 september kom besked från Folkhälsomyndigheten om att rekommendera allmän vaccination mot covid-19 från 12 års ålder i Sverige, med två doser. Måndag 20 september lämnade Folkhälsomyndigheten besked om att starten för dessa vaccinationer är i andra veckan av oktober.  Förberedelserna för vaccination av barn från 12 år är sedan tidigare redan igång i VGR. Besked om hur vaccinationerna kan genomföras i Västra Götaland kommer så snart det är klart. Länk till Folkhälsomyndighetens nyhet

210921: Vägledning till vaccinatörer om påverkan och yttrandefrihet i samband med vaccinationsdagen
Alla människor har en frihet att i tal uttrycka sina åsikter. Det är en grundläggande frihet som finns reglerad i grundlagen men uttryck får aldrig gå så långt att man orsakar störning för allmänheten. Om påverkan och yttrandefrihet i samband med vaccinationsdagen 

210920: Många vaccinatörer vill vara med under Stora vaccinationsdagen!
Vi är mycket glada att så många vaccinatörer har möjlighet att vaccinera den 2 oktober. Tillsammans ökar vi vaccinationsgraden och uppmärksammar allmänheten på att vaccination är vägen fram efter att restriktioner försvinner den 29 september. Bra att veta inför dagen

210917: Vaccination av barn från 12 år med start i november
Torsdagen den 16 september kom besked från Folkhälsomyndigheten om att rekommendera allmän vaccination mot covid-19 från 12 års ålder i Sverige, med två doser. Det är positivt att vi nu har fått ett tydligt besked från Folkhälsomyndigheten, som vi följer. Vaccinationerna ska enligt Folkhälsomyndighetens beslut ske samordnat i landet i början av november 2021. Förberedelserna för vaccination av barn från 12 år är redan igång i VGR. Om Folkhälsomyndigheten ändrar startdatum följer VGR detta. VGR återkommer med detaljer om hur vaccinationerna ska genomföras i Västra Götaland så snart det är klart.

Under tiden fortsätter och intensifieras det viktiga arbetet med att få invånare från 16 år och uppåt att vaccinera sig. Fram till denna vecka har 69 procent av alla invånarna över 16 år i Västra Götaland fått två doser och 81 procent har fått minst en dos vaccin. 271 000 personer över 16 år i Västra Götaland har därmed fortfarande inte fått sin första vaccindos. VGR fortsätter därför och utökar riktade insatser för att få fler att vaccinera sig. Drop-in-vaccination, mobila enheter och idrottslivet är några exempel på insatser för att öka vaccinationstäckningen.

210916: Stora vaccinationsdagen 2 oktober mellan kl 10 till 14
Alla vaccinatörer som vill kan delta den 2 oktober, även de vårdcentraler som inte tidigare vaccinerat i fas 4. Vi uppmanar alla som kan att delta. Ett informationsbrev har skickats ut till samtliga vaccinatörer. Anmäl er medverkan till vaccination.covid-19@vgregion.se senast fredag 17 september.

210914: Vaccinleverans vecka 38
Fortsatt mycket god tillgång till vaccin

210907: Patienter som ska få extra vaccindos p g a nedsatt immunförsvar bokar själva tid hos valfri vaccinatör efter att de fått brev från sjukhuset. 
Sjukhusen ansvarar för att identifiera och informera de patienter som ingår i de aktuella patientgrupperna och som ska erbjudas en extra vaccindos hos valfri vaccinatör. Patienterna informeras via ett brev som de får hemskickat och som ska tas med till vaccinationstillfället. Brevet fungerar som en ”biljett” för de patienter som omfattas av beslutet. För att patienten ska kunna vaccineras hos valfri vaccinatör måste brevet från sjukhuset tas med vid vaccinationstillfället.

Det kan komma frågor till er om vilka patienter som omfattas av den extra dosen. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns mer information: Information om covid-19 vaccin till personer med immunbrist — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

210907: Vaccinleverans vecka 37 - god tillgång till vaccin
Fler vaccinatörer än förra veckan tilldelas Pfizer/BioNtechs vaccin för att kunna ge dos 2 till de som bokat tid för detta.

210831: God tillgång till vaccin och vaccindoser till vårdcentraler som inte har någon aktiv vaccinationsmottagning igång.
Vaccinleverans och aktuell information till vaccinatörer inför vecka 36

210830: Extra vaccindos till personer med nedsatt immunförsvar - patienterna identifieras av sjukhusen men vaccineras av valfri vaccinatör

Folkhälsomyndigheten beslutade den 26 augusti om att en extra vaccindos ska erbjudas till vissa patientgrupper med nedsatt immunförsvar. Dosen ska ges minst åtta veckor efter dos två. Sjukhusen ansvarar för att identifiera och informera de patienter som ingår i de aktuella patientgrupperna.

Patienterna ska få ett brev inklusive en hälsodeklaration som ska tas med till vaccinationstillfället. Brevet fungerar som en ”biljett” för de patienter som omfattas av beslutet. Ett förslag till brev kommer att tas fram av regional vaccinsamordning.

Patienten ska sedan själv boka tid hos valfri vaccinatör via 1177.se eller telefon. Frågan kommer att kommuniceras med vaccinatörerna och sjukhusen på ordinarie möten under vecka 35.

Det kan komma frågor till er om vilka patienter som omfattas, på Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om vilka patientgrupper som omfattas av beslutet Information om covid-19 vaccin till personer med immunbrist — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

210824: En snabbt förändrad situation innebär att tillgången på vaccin nu ökar. Som en konsekvens av detta kommer VGR:s vaccinatörer att kunna beställa Modernas vaccin fritt i webbshoppen från och med onsdag 25 augusti. Vaccinleverans och aktuell information till vaccinatörer inför vecka 35

210817: Rekordmånga dos 2 under vecka 34 samt fler dos 1 än prognostiserat. Vaccinleverans och aktuell information till vaccinatörer inför vecka 34

210811: Bokning för vaccination av personer födda 2004 och 2005 år startade 11 augusti
Personer födda 2005 och tidigare kan vaccineras mot covid-19 hos valfri vaccinatör. Personerna behöver inte ha fyllt 16 år innan vaccination. I regel bedöms barn i denna åldersgrupp ha uppnått tillräcklig mognad för att själva fatta beslut om egen vaccination. Av praktiska skäl bör samtyckesblankett undertecknad av båda vårdnadshavare medföras för att underlätta vaccinationsprocessen. Om ungdomen inte har med sig underskriven samtyckesblankett ska vaccinatören göra en enkel mognadsbedömning innan vaccinering.

Bokning sker via webbplatsen 1177.se eller vaccinatörs telefon från och med 11 augusti.

Förtydligande kring samtyckesblankett och mognadsbedömning
Västra Götalandsregionen ställer inga särskilda krav på hantering/dokumentation av samtyckesblankett eller mognadsbedömning. Hur själva samtyckesblanketten ska hanteras får avgöras utifrån vårdgivarens interna rutiner och sedvanlig hantering när det gäller hantering av inkomna blanketter med känsliga personuppgifter.

Om påskriven samtyckesblankett uppvisats ska detta journalföras enligt vårdgivarens egen rutin i respektive journalsystem (se 5 kap. 5 § 9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården [HSLF-FS 2016:40]). Kravet är att samtycken ska dokumenteras, men det anges inte närmare hur. Föreskrifterna gäller alla vårdgivare, offentliga som privata. Samma gäller med mognadsbedömningen. Det ska journalföras i respektive journalsystem, enligt vårdgivarens rutin, att den unge personen har bedömts ha en tillräcklig mognad för att själv fatta beslut om vaccination

10 augusti: Vaccinleverans inför vecka 33

3 augusti: Vaccinleverans inför vecka 32

27 juli: Vaccinleverans inför vecka 31

26 juli: Kombination av vaccin förväntas ge lika bra immunförsvar
Använd i första hand samma mRNA-vaccin för båda doserna. Om det inte är möjligt kan du för dos två ersätta Comirnaty med Spikevax (tidigare COVID-19 Vaccine Moderna) eller tvärtom. Medicinskt ansvarig läkare på den aktuella vaccinationsplatsen behöver i så fall ge sitt generella godkännande. 

Att kombinera Comirnaty och Spikevax förväntas ge lika bra immunförsvar som när båda doserna ges med samma vaccin.

15 juli: Telefonstöd till de som inte kan boka via dator – kampanj i Göteborg
Under vecka 30-32 genomförs en kampanj i bussar och spårvagnar i Göteborg om telefonstöd, där svar ges på flera språk om covid-19 och hur tidsbokning för vaccination går till. Telefonstödet hänvisar den som behöver hjälp till ett telefonnummer på varje vaccinationsmottagning som möjliggör bokning per telefon. För den som inte kan boka via dator är det mycket viktigt att alla mottagningar ger denna möjlighet.

Kampanjen finansieras av Göteborgs stad och fokus är informationsinsatser till grupper som bedöms ha låg vaccinationsgrad mot covid-19. Insatserna har utformats tillsammans med VGR.

2 juli: Det kommer många frågor till vaccinationskansliet om att personer inte kan hämta ut sina Covidbevis då uppgifter om deras vaccinationer saknas.
Förtydligande kring tidigare utsänd information om ansvarsfördelning kring Covidbevisen.

20 juli: Vaccinleverans inför vecka 30

6 juli: Vaccinleverans inför vecka 28
79 000 doser kommer till vaccinatörerna i Västra Götaland för vecka 28. Så många som 78 000 av doserna ges till dem som ska ta sin första spruta. Vaccinet beställs från och med 7 juni.

29 juni: Vaccinleverans inför vecka 27
Hela 126 000 doser kommer att tilldelas vaccinatörerna i Västra Götaland för vecka 27, varav 100 000 doser utgör dos 1. Vaccinet för vecka 27 blir tillgängligt för beställning från torsdag 1 juli.

22 juni: Vaccinleverans inför vecka 26
Under vecka 26 kommer totalt 121 396 doser har fördelats mellan vaccinatörer i Västra Götaland. Av dessa avser 72 380 vaccindoser dos 1.

22 juni: Förändrat dosintervall för AstraZenecas vaccin
Utifrån det nya kunskapsläget ändras dosintervallet till 6-12 veckor för AstraZenecas vaccin. Personer som bokats in för dos 2 med ett längre dosintervall ska erbjudas ny tid inom det nya dosintervallet.

22 juni: Nytt beslut från Folkhälsomyndigheten om vaccination av barn
Folkhälsomyndigheten har beslutat att barn från och med det år de fyller 16 år ska erbjudas vaccination. Vaccinationerna kommer att starta när regionerna är klara med vaccination av de vuxna, tidigast vecka 32. Besked om startdatum i VGR kommer.

Syftet med att vaccinera ungdomar och barn är att minska risken för allvarlig sjukdom, minskad smittspridningen bland unga och minskad smittspridning till andra grupper.

Folkhälsomyndigheten har ännu inga planer på att sänka åldern generellt under 16 år. Anledningen är att det ännu inte finns tillräckligt stöd för nyttan med generell vaccination av yngre barn. Barn från och med tolv år, med vissa medicinska tillstånd, erbjuds vaccination.

Se mer information från Barnläkarföreningen BLF Rekommendationer för vaccination mot covid-19 för särskilda grupper av barn och ungdomar från 12 år HA210621 (barnlakarforeningen.se). Se även Folkhälsomyndighetens pressmeddelande Vaccination mot covid-19 erbjuds från 16 års ålder — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 

15 juni: Vaccinfördelning för vecka 25
Det vaccin som aviseras idag den 15 juni innebär att totalt cirka 104 000 doser har fördelats mellan vaccinatörer i Västra Götaland. Av dessa avser 55 000 vaccindoser dos 1 och 49 000 dos 2. Vaccinet kan beställas i webbshoppen från och med onsdag 16 juni.

14 juni: Utbytbarhet mellan Comirnaty och Covid-19 Vaccine Moderna i särskilda fall
Comirnaty och Covid-19 Vaccine Moderna använder sig av samma vaccinteknologi, de är så kallade mRNA-vaccin, och har därmed flera likheter. Än så länge finns begränsat med vetenskapligt underlag avseende kombination av olika vaccin och i första hand ska samma vaccin användas för båda doser. I situationer där man av till exempel logistik- eller leveransskäl möter svårigheter att ge två doser av samma vaccin går dock Covid-19 Vaccine Moderna att ersätta med Comirnaty och vice versa för dos två. Ett lika bra immunsvar förväntas uppnås av kombination av Comirnaty och Covid-19 Vaccine Moderna som när båda doser ges med samma vaccin. Läs mer i Folkhälsomyndighetens uppdaterade vägledning.

9 juni: Vaccinleverans inför vecka 24
Nu har webbshoppen startat och många har redan beställt vaccin för vecka 24.

4 juni: Planerade vaccinleveranser för vecka 23 och 24
I veckans utskick finns leveransplan för vecka 23 samt planerad vaccinleverans även för vecka 24. 

4 juni: Information till vaccinatörer inför övergång till vaccinbeställning via webbshop.
Sidorna tilldelning, beställning och leverans är nu uppdaterade med ny rutin samt frågor och svar.

26 maj: Planerad vaccinleverans inför vecka 22

Vecka 22 kommer endast 16 400 doser avsedda för dos 1 att kunna fördelas mellan vaccinatörerna. 

20 maj: Planerad vaccinleverans inför vecka 21

Information om antal doser och fördelning av vaccin för vecka 21 samt aktuellt för vaccinatörer.

19 maj: Fördelningsprinciper för vaccin mot covid-19, dos 1

Nya fördelningsprinciper för dos 1 av vaccin mot covid-19 för fas 4 från och med vecka 21.

18 maj: Utökad hållbarhet i kyl för Pfizer/BioNTechs vaccin – från 5 dagar till en månad

Enligt Läkemedelsverket har data om stabilitet visat att outspätt vaccin som tagits ut ur frys, nu kan förvaras i upp till en månad i kyl vid +2 till +8 °C. Tidigare var gränsen för oöppnad vaccinflaska endast fem dygn vid förvaring i kyl. Beskedet innebär att många delar i det fortsatta vaccinationsarbetet underlättas, allt från planering av leveranser och transporter och längre framförhållning för våra vaccinatörer. Mer information om hur detta påverkar kommande leveranser återkommer vi till i kommande utskick.

Produktresumé: Comirnaty, INN-COVID-19 mRNA Vaccine (nucleoside-modified) (europa.eu)

7 maj: Planerad vaccinleverans vecka 19

60 000 doser levereras ut vecka 19, alltså något färre doser på grund av kortvecka. Förhandsinformation om kommande webbshop.

29 april: Planerad vaccinleverans vecka 18

Vårdcentralerna och sjukhusen delar på tillgängligt vaccin under vecka 18. Drygt 74 000 doser kommer att kunna levereras totalt. Vårdcentraler som önskar extradoser av AstraZenecas vaccin kan beställa detta.

26 april: Vaccinationsbevis ska kunna beställas av enskilda från 1 juli 2021

Vaccinationskansliet får många frågor från vaccinatörer om hur VGR ser på att utfärda vaccinationsintyg efter vaccination mot covid-19. VGR kommer inte att ta fram något eget intyg eftersom regeringen tillsammans med SKR kommit överens om en nationell tjänst för detta. Läs mer om vaccinationsbevis och ställningstaganden för vaccinatörer om intyg efter vaccination mot covid-19 under avsnittet Vaccinationsbevis.

22 april: Planerad vaccinleverans vecka 17

Även vecka 17 kommer vårdcentralerna att få merparten av de drygt 60 000 doser som kommer till Västra Götalandsregionen.

21 april: Så känslig är hanteringen av covidvaccin

Det är väldigt mycket som måste klaffa på vägen från att Västra Götalandsregionen (VGR) får en vaccinleverans från Folkhälsomyndigheten till att sprutan sätts i armen på en invånare. Läs reportage om distribution och hantering av covidvaccin i VGRfokus.

15 april: Planerad leverans inför vecka 16

Under nästa vecka kommer VGR att kunna leverera ut drygt 60 000 doser, samma antal som vecka 15. Även vecka 16 kommer vårdcentralerna att få merparten av doserna.

8 april: Planerad vaccinleverans och info om att Oriola levererar samtliga vacciner från och med vecka 15

Under vecka 15 kommer drygt 60 000 doser vaccin att kunna levereras ut. Merparten av dessa tilldelas vårdcentralerna för fortsatt vaccination av äldre inom fas 2 enligt prioriteringsordningen.

31 mars: Planerad vaccinleverans vecka 14 samt aktuell information till vaccinatörer

Baserat på tillgänglig leveransinformation onsdag 31 mars kl 16 kommer regionen för vecka 14 att kunna leverera ut knappt 70 000 doser, alltså en fördubbling mot tidigare vecka och den största volymen hittills. 

25 mars: Planerad vaccinleverans vecka 13 samt besked om påskleveranser med mera

Baserat på tillgänglig leveransinformation kommer regionen för vecka 13 att kunna leverera ut knappt 34 000 doser, alltså 9000 fler än föregående vecka.

25 mars: Återuppta vaccination med AstraZenecas vaccin för 65+

Idag meddelade Folkhälsomyndigheten att AstraZenecas vaccin mot covid-19 rekommenderas till personer över 65 år. Beslutet att återuppta vaccinationerna är grundat på den Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) utlåtande och efter avstämningar med experter i både Sverige och andra länder. Läs mer om Folkhälsomyndighetens besked samt VGR:s beslut om det fortsatta vaccinationsarbetet i Västra Götaland.

23 mars: Förtydligande om dosintervall för patienter inbokade för dos 1 den 22:e och 23:e mars

Dosintervallet är som känd ändrat från 4 till 6 veckor fr.o.m. vecka 12 för Pfizer/BioNTechs vaccin och Modernas vaccin. De som den 22/3 eller 23/3 redan bokats in för dos 2 om 4 veckor behöver inte bokas om.

Behovet för leveranser av dos 2 för vaccin givet vecka 12 kommer behöva meddelas leveransgruppen separat i ett senare skede. Mer information kommer.

23 mars: Skärpt prioriteringsordning och förlängt dosintervall 

Information till vaccinatörer med anledning av Folkhälsomyndighetens (FoHM) skärpta rekommendationer den 19 mars avseende prioritering av äldre vid vaccination samt längre dosintervall.

19 mars: Fortsatt paus för vaccination med AstraZenecs vaccin

Uppdaterad information.

18 mars: Planerad vaccinleverans v 12

Planerade vaccinleveranser inför vecka 12. Planen kan komma att förändras.

17 mars: Information till sjukvården med anledning av uppehåll i användningen av Covid-19 vaccine Astra Zeneca

Länk till Folkhälsomyndighetens information till sjukvården

16 mars: Uppdaterad information om paus av vaccination med AstraZenecas vaccin, till alla vaccinatörer

Uppdaterad information samt länk till Folkhälsomyndighetens information till dem som vaccinerats med AstraZenecas vaccin de senaste 14 dagarna.

16 mars: Vaccination med AstraZenecas vaccin pausas – boka av patienter som skulle vaccinerats med det aktuella vaccinet

I dag på morgonen tisdag 16 mars meddelade Folkhälsomyndigheten att de beslutat att pausa alla Astra Zeneca leveranser utifrån att EMA, det Europeiska läkemedelsverket, utreder frågan. EMA väntas komma med besked på torsdag.

Beskedet från Folkhälsomyndigheter innebär att alla vaccinationer med AstraZenecas vaccin nu pausas som en försiktighetsåtgärd, vilket alla VGR:s vaccinatörer meddelades om i morse via mail. VGR följer läget och återkommer med mer information. Vi rekommenderar alla vaccinatörer att för innevarande vecka boka av vaccinationer för de personer som planerats för vaccination med AstraZenecas vaccin. Vaccination med de övriga vaccinerna kan fortsätta som planerat.

Läs mer Vaccinering med Astra Zenecas vaccin pausas - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

11 mars: Planerade vaccinleveranser vecka 11

Planerade vaccinleveranser inför vecka 11. Planen kan komma att förändras.

5 mars: Planerade vaccinleveranser vecka 10 

Planerade vaccinleveranser inför vecka 10. Planen kan komma att förändras

4 mars: Ändrad rekommendation kring AstraZenecas vaccin

Idag torsdag den 4 mars har Folkhälsomyndigheten meddelat att de ändrat sin rekommendation kring AstraZenecas vaccin, vaccinet rekommenderas nu till alla över 18 år. Västra Götalandsregionen välkomnar beskedet eftersom det innebär att vi nu kan arbeta mer effektivt med alla tre godkända vaccin. VGR ser nu över fördelningen av vaccin utifrån de nya rönen och återkommer med besked om aktuella leveranser för kommande vecka så snart som möjligt.

25 februari: Planerade vaccinleveranser för vecka 9 (uppdaterad 1 mars)

Inför vecka 9 ser den planerade fördelningen ut enligt följande. Planen kan komma att förändras utifrån faktiska leveranser.

18 februari: Planerade vaccinleveranser för vecka 8

Inför vecka 8 ser den planerade fördelningen ut enligt följande. Planen kan komma att förändras utifrån faktiska leveranser.

17 februari: Västra Götalandsregionen använder tre godkända vaccin 

Västra Götalandsregionen vaccinerar med samtliga tre godkända vaccin utifrån Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning och rekommendationer.
Mer om det pågående vaccinationsarbetet  

11 februari: Vaccinleveranser v 7

Fortfarande är efterfrågan på vaccin större än tillgången. Prioriteringen för vecka 7 innebär att fler dos 2 än dos 1 kommer att levereras. De vaccinatörer som är aktuella för leverans nästa vecka har fått eller kommer att få leveransbesked senast i början av nästa vecka.

9 februari: Upphandling av vaccinatörer publicerad

Upphandling av tjänsten vaccination mot covid-19 för allmänheten i hela Västra Götaland är nu publicerad. För att kunna se och få tillgång till upphandlingen behöver du som leverantör ha ett konto i TendSign.

Direktlänk för dig som redan har konto i TendSign: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afgkfqrgvg

Vid behöv av hjälp med att skapa konto eller andra TendSign-specifika frågor hänvisas leverantörer till TendSign support: https://www.visma.se/upphandlingsverktyg/tendsign-support/leverantor/

5 februari: Vaccinleverans vecka 6

Efterfrågan på vaccin är fortfarande större än efterfrågan. Under kommande vecka väntas Västra Götalandsregionen få leverans av samtliga tre godkända vaccin. Exakta volymer som kommer att levereras är dock inte klara. Prioriteringen för vecka 6 innebär att fler doser avsedda för vaccination av dos 1 kommer att kunna levereras jämfört med tidigare vecka. De vaccinatörer som är aktuella för leverans nästa vecka har fått eller kommer att få leveransbesked senast i början av nästa vecka.

4 februari: Uppdaterad nationell plan för vaccination mot covid -19

Folkhälsomyndigheten redovisade idag en uppdatering av tidigare nationell plan för vaccinering mot covid-19. Syftet är att vaccin först ska gå till dem som har störst behov av skydd mot svår sjukdom. Vi ser nu över VGR:s texter på vaccinsidorna och 1177.se och anpassar dem efter uppdateringen av den nationella planen.
Se uppdaterad nationell plan från Folkhälsomyndigheten.

29 januari: Mycket begränsade vaccinleveranser v 5

Det råder fortsatt vaccinbrist i Sverige. Efterfrågan på vaccin är för närvarande mycket större än tillgången. Västra Götalandsregionen tvingas därför att prioritera dos 2 till de enheter som vaccinerat med dos 1 före beställningar av dos 1.

De enheter som fått besked om leverans av vaccin för kommande vecka, får vaccinet. Övriga som lagt beställningar men inte fått leveransbekräftelse, kommer inte att få något vaccin kommande vecka. Lagd beställning gäller, de enheter som inte får vaccin behöver inte beställa på nytt.

26 januari: Upphandling av vaccinatörer inför vaccination av allmänheten (Fas 4)

Förberedelser för upphandling av tjänsten vaccination mot Covid -19 för allmänheten  i hela Västra Götaland pågår. Publicering av upphandlingen sker preliminärt vecka 6, med sista anbudsdag vecka 8.
Anbudsutvärdering sker vecka 8-9, och tilldelningsbeslut tillkännages vecka 10. 

För information om pågående eller planerade upphandlingar kan du vända dig till Västra Götalandsregionens inköpsavdelning

Även verksamheter inom företagshälsovård och Vårdval Vårdcentral kommer att behövas i detta arbete.

22 januari: Mycket begränsad tillgång till vaccin

Efterfrågan på vaccin är för närvarande mycket större än tillgången. Det innebär att alla enheter som beställt vaccin inte kommer att kunna få det beställda vaccinet under v 4. Har du däremot fått en leveransbekräftelse via mail eller telefon med ett fastställt leveransdatum under v 4 kommer du att få det vaccin du fått bekräftelse på. Mer besked om kommande leveranser kommer nästa vecka. Boka inte in några patienter förrän ni fått en leveransbekräftelse via mail eller telefon med ett fastställt leveransdatum.

21 januari: Samordnaren om vaccinationsläget: Tillgången avgörande

Tillgången till vaccin är den största flaskhalsen för Västra Götalandsregionen. Kommer tillräckligt med vaccin kommer även vaccineringen gå enligt plan och allmänheten börja vaccineras innan sommaren. Det är beskedet från VGR:S vaccinationssamordnare Kristine Rygge som går igenom vaccinationsläget januari 2021. Se intervjun med vaccinsamordnare Kristine Rygge.

Senast uppdaterad: 2021-10-18 15:03