Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Personalvaccination

De äldsta och sköraste patienterna behöver skyddas från svår sjukdom och död.

Dos 1 och dos 2

Personal inom kommunal omsorg inom SÄBO, hemtjänst eller hemsjukvård
som ännu inte vaccinerat sig kan boka tid för vaccination via samlingssidan för lediga tider i Västra Götaland. De kan också vaccineras i samband med vaccination av boende/brukare vid SÄBO, hemtjänst eller hemsjukvård när så är möjligt.

Förtroendebokning gäller.

Vem vaccinerar? Vårdcentraler och avtalade vaccinatörer

Vaccin mot covid-19 

Tredje dosen till personal inom SÄBO, hemtjänst/hemsjukvård

  1. Lokala biverkningar vid injektionsstället, till exempel smärta, svullnad och rodnad som debuterar dygnet efter vaccination:

  • Utgör inte hinder för arbete ur smittspridningshänseende.

  1. Generella symtom utan luftvägssymtom till exempel feber, huvudvärk, muskelvärk eller allmän sjukdomskänsla, som debuterar inom några dygn efter vaccination:

  • Man ska inte arbeta med symtom som kan vara tecken på infektion med covid-19, utan stanna hemma.

  • Om symtomen kvarstår mer än 24 timmar ska prov för att utesluta covid-19 genomföras, enligt rutin på arbetsplatsen.

  • Om symtomen är snabbt avklingande kan personen återgå i arbete efter minst 24 timmars symtomfrihet, utan föregående provtagning.

  1. Luftvägssymtom, med eller utan andra symtom:

  • Ska misstänkas vara covid-19 och rutin för detta följas.

Senast uppdaterad: 2022-05-05 13:49