Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet Hoppa till chatbot

Personalvaccination

Folkhälsomyndigheten beslutade tisdagen den 20 april om en ny striktare prioritetsordning gällande personal inom fas 1 och 2.

Kommunal vård- och omsorgspersonal – detta gäller till och med vecka 25

Vaccination av prioriterad vård- och omsorgspersonal med dos 1 fortsätter till och med vecka 25. Den vårdpersonal som omfattas utgörs av personal inom LSS och SÄBO inklusive sommarvikarier.

Från och med vecka 26 avslutas vaccinationer med dos 1 för personal inom fas 1 och 2. Eventuell kvarvarande personal ingår i fas 4 och kan vaccineras hos valfri vaccinatör genom att personalen själva bokar vaccinationstid där tider finns att boka. Tidsbokning sker efter personernas ålder.

Vaccination av dos 2 för kommunal personal under 65 år som fick AstraZenecas vaccin som dos 1: Dessa personer kommer att via sin arbetsgivare bli erbjuden vaccination av dos 2 i rätt intervall med ett annat vaccin (mRNA-vaccin). vaccinationerna kommer att genomföras av de avtalade vaccinatörerna under följande veckor:

Personer vaccinerade med dos 1 AstraZenecas vaccin vecka Ska ges dos 2 med mRNA- vaccin vecka
6 och 7 20
8 23
9 24
10 25

De medarbetare som fått dos 1 av AstraZenecas vaccin och önskar få samma vaccin även för dos 2, kan få det när det är möjligt. De avtalade vaccinatörerna som givit dos 1 till denna grupp medarbetare behöver kunna ge dos 2 av både mRNA-vaccin (Pfizer/BioNTechs vaccin eller Modernas vaccin) och AstraZenecas vaccin.

Arbetsgivare och avtalade vaccinatör behöver kommunicera angående behov av respektive vaccin, och sedan meddela leveransteamet via vaccination.covid-19@vgregion.se.

Vem ansvarar?
Arbetsgivaren ska kontakta den vaccinatör som givit den aktuella personalgruppen dos 1, och komma överens om och planera hur, när och var dos 2 ska ges. Se lista nedan om vilka avtalade vaccinatörer som vaccinerar i respektive kommun. Om arbetsgivaren saknar kontaktuppgifter, kontakta vaccination.covid-19@vgregion.se.

Vaccindirekt Avonova Vaccina Svea vaccin AB Doktor 24 Svea vaccin H Previa Hälsobolaget
Ale Gullspång Mellerud Svenljunga Skara Hisingen Mölndal Färgelanda
Alingsås Vänersborg Bengtsfors Tranemo Vara     Munkedal
Göteborg Lidköping Lysekil Mark Vårgårda     Tanum
Härryda Lilla Edet Åmål Borås Skövde     Uddevalla
Kungälv Mariestad Dals-Ed Bollebygd Trollhättan      
Lerum Tidaholm Orust   Grästorp      
Partille Töreboda     Essunga      
Stenungsund Falköping     Herrljunga      
Tjörn Hjo            
Öckerö Karlsborg            
Sotenäs Tibro            
Strömstad Ulricehamn            
  Götene            

 

Vaccination av sommarvikarier på SÄBO: Vårdpersonal (sommarvikarier) som ersätter ordinarie personal på SÄBO och som ska arbeta långvarigt nära sköra patienter, behöver vaccineras innan patientnära arbete påbörjas. Sommarvikarierna behöver därför prioriteras.

Övrig sommarpersonal inom hemsjukvård/hemtjänst, praktikanter, feriepraktik etcetera ingår inte inom ramen för sommarvikarier utan hänvisas till en vaccinationsmottagning när dessa öppnar i fas 3 och 4 (beroende på personernas ålder).

Vem ansvarar?
Kommunen/arbetsgivaren får vända sig till den vårdcentral som har samordningsansvar enligt närområdesplanen för att komma överens om hur och när vaccinationen ska ske.

Personal inom LSS inklusive personliga assistenter

LSS-personal (inklusive personliga assistenter) erbjuds vaccin inom fas 2 om de på daglig basis deltar i omvårdnad eller motsvarande grad av tät, långvarig kontakt med personer med hög risk att utveckla allvarlig sjukdom. Vaccinationerna inriktas i Västra Götalandsregionen på LSS-boenden (bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna). Vaccinationerna kan även omfatta personliga assistenter till vuxna personer (över 18 år) som utför omvårdnad enligt ovan i den vuxne personens eget hem.

Vem ansvarar?
Arbetsgivare kontaktar vaccinationskansliet (vaccination.covid-19@vgregion.se) med uppgift om antal personer. Vaccinationskansliet anvisar till en vaccinatör som kan vaccinera. Enskilda individer ska inte själva kontakta vaccinatör.

Personal med allvarlig allergi

Personal med allvarlig allergi kommer att behöva vaccineras på den vårdcentral som ansvarar för SÄBO, alternativt remiss till den vårdcentral där personen är listad. Kontakt bör ske via arbetsgivaren. Se Covid-19-vaccinering för patienter med sedan tidigare känd allergi och överkänslighet (vgregion.se).

Övrig personal som inte ingått i fas 1 eller 2

Vaccination av medarbetare inom VGR:s serviceförvaltningar samt Folktandvården, Habilitering och hälsa, Regionhälsan och Koncernkontoret

VGR:s företagshälsovård, Hälsan och arbetslivet, har tidigare fått ett uppdrag att vaccinera medarbetare inom några av VGR:s förvaltningar. Med hänsyn till vaccinprognoser och vaccinationstakt har en ny bedömning gjorts som innebär att medarbetarna kan få sin vaccination ungefär vid samma tidpunkt genom att själva boka tid hos valfri vaccinatör. Bokningen sker via 1177.se där en samlingssida med lediga tider finns. Vaccination i fas 4 pågår, på 1177.se publiceras aktuell information om när olika åldersgrupper inom fas 4 kan boka tid. De förvaltningar vars medarbetare berörs av förändringen är Västfastigheter, Regionservice, Folktandvården, Habilitering och hälsa, Regionhälsan och Koncernkontoret. 

 

  1. Lokala biverkningar vid injektionsstället, till exempel smärta, svullnad och rodnad som debuterar dygnet efter vaccination:

  • Utgör inte hinder för arbete ur smittspridningshänseende.

  1. Generella symtom utan luftvägssymtom till exempel feber, huvudvärk, muskelvärk eller allmän sjukdomskänsla, som debuterar inom några dygn efter vaccination:

  • Man ska inte arbeta med symtom som kan vara tecken på infektion med covid-19, utan stanna hemma.

  • Om symtomen kvarstår mer än 24 timmar ska prov för att utesluta covid-19 genomföras, enligt rutin på arbetsplatsen.

  • Om symtomen är snabbt avklingande kan personen återgå i arbete efter minst 24 timmars symtomfrihet, utan föregående provtagning.

  1. Luftvägssymtom, med eller utan andra symtom:

  • Ska misstänkas vara covid-19 och rutin för detta följas.

Senast uppdaterad: 2021-06-15 11:51