Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tidigare vaccination av personal

Den vårdpersonal som vaccinerades till och med vecka 25 omfattade personal inom LSS och SÄBO inklusive sommarvikarier. Från och med vecka 26 har vaccinationer med dos 1 för personal inom fas 1 och 2 avslutats. Eventuell kvarvarande personal ingår i fas 4. Från och med den 30 juni kan alla vuxna över 18 år boka tid hos valfri vaccinatör som har lediga tider.

Vaccination av dos 2 för kommunal personal under 65 år som fick AstraZenecas vaccin som dos 1: Dessa personer har blivit erbjudna vaccination med mRNA-vaccin fram till och med vecka 25 via de avtalade vaccinatörerna.

Vaccination av sommarvikarier på SÄBO: Vårdpersonal (sommarvikarier) som ersätter ordinarie personal på SÄBO och som ska arbeta långvarigt nära sköra patienter, har varit prioriterade och erbjudits vaccination innan patientnära arbete påbörjades. 

Övrig sommarpersonal inom hemsjukvård/hemtjänst, praktikanter, feriepraktik etcetera ingick inte inom ramen för sommarvikarier utan har hänvisas till valfri vaccinationsmottagning. 

Personal inom LSS inklusive personliga assistenter

LSS-personal (inklusive personliga assistenter) har erbjudits vaccination inom fas 2 om de på daglig basis deltar i omvårdnad eller motsvarande grad av tät, långvarig kontakt med personer med hög risk att utveckla allvarlig sjukdom. Vaccinationerna i Västra Götalandsregionen har inriktas på LSS-boenden (bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna). Även personliga assistenter till vuxna personer (över 18 år) som utför omvårdnad enligt ovan i den vuxne personens eget hem ingick.

Personal med allvarlig allergi

Personal med allvarlig allergi har vaccinerats på den vårdcentral som ansvarar för SÄBO, alternativt har de fått remiss till den vårdcentral där personen är listad. 

Övrig personal som inte ingått i fas 1 eller 2

Vaccination av medarbetare inom VGR:s serviceförvaltningar samt Folktandvården, Habilitering och hälsa, Regionhälsan och Koncernkontoret.

VGR:s företagshälsovård, Hälsan och arbetslivet, har tidigare fått ett uppdrag att vaccinera medarbetare inom några av VGR:s förvaltningar. Med hänsyn till vaccinprognoser och vaccinationstakt har en ny bedömning gjorts som innebär att medarbetarna kan få sin vaccination ungefär vid samma tidpunkt genom att själva boka tid hos valfri vaccinatör. Bokningen sker via 1177.se där en samlingssida med lediga tider finns. Vaccination i fas 4 pågår, på 1177.se publiceras aktuell information om när olika åldersgrupper inom fas 4 kan boka tid. De förvaltningar vars medarbetare berörs av förändringen är Västfastigheter, Regionservice, Folktandvården, Habilitering och hälsa, Regionhälsan och Koncernkontoret. 

Senast uppdaterad: 2021-11-04 10:55