Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Prioriteringsordning vaccination

Vaccinationsarbetet utgår från Folkhälsomyndighetens nationella plan för vaccination mot covid-19. Västra Götalandsregionens samlade kapacitet att vaccinera är hög, mer än 100 000 doser per vecka. Fas 1 till 4 är nu avslutade.

Följande prioriteringsordning gäller i nästa fas. Grupperna kommer att vaccineras parallellt och med variationer efter lokala förutsättningar:

Öka vaccinationstäckningen, pågår

Fortsatta ansträngningar för att nå personer i alla åldrar från 16 år och äldre som ännu inte är vaccinerade. Särskilt fokus på områden med låg vaccinationstäckning.

Vem vaccinerar? Vårdcentraler och avtalade vaccinatörer

Vacciner: Modernas vaccin Spikevax och Pfizer/BioNTechs vaccin Comirnaty

Öka antalet dos 2, pågår

Fortsatta ansträngningar för att nå dem som endast tagit en vaccindos, och ge dem en andra dos.

Vem vaccinerar? Vårdcentraler och avtalade vaccinatörer

Vacciner: Modernas vaccin Spikevax och Pfizer/BioNTechs vaccin Comirnaty

 

Extrados till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

Sjukhusen ansvarar för att identifiera och informera de patienter som ingår i de aktuella patientgrupperna. Patienterna ska få ett brev inklusive en hälsodeklaration som ska tas med till vaccinationstillfället. Brevet fungerar som en ”biljett” för de patienter som omfattas av beslutet. Dosen ska ges minst åtta veckor efter dos två. Se avsnittet Ansvarsfördelning

Vilka vaccinerar? Vårdcentraler och avtalade vaccinatörer

Vaccin: Modernas vaccin Spikevax och Pfizer/BioNTechs vaccin Comirnaty

 

Påfyllnadsdos, tredje dosen, pågår

Erbjudande om en påfyllnadsdos till grupper som har hög risk för allvarlig sjukdom och död. Detta gäller grupper som i enlighet med prioriteringsordningen vaccinerades tidigt i vaccinationsinsatsen. 

 • Boende på SÄBO inklusive korttidsboende

 • Personer med hemtjänst beslutad av kommun samt personer med hemsjukvård.
  - Dagverksamhet ingår generellt inte, men kommunen kan bedöma om vissa personer är att jämställa med hemtjänstens brukare (har tät och långvarig kontakt med personal).
  - LSS ingår inte såvida de inte har kontinuerliga besök av hemsjukvården, kommunen gör själv bedömningen. 
 • Alla som är 80 år och äldre

Vaccination mot covid-19 är prioriterad och bör starta så snart som möjligt.

Vem vaccinerar? Kommuner och vårdcentraler i samverkan. Se avsnittet ansvarsfördelning

Vacciner: Halv dos av Modernas vaccin Spikevax eller en hel dos Pfizer/BioNTechs vaccin Comirnaty.

Vaccination av barn 12-15 år start 11 oktober

Erbjudande om vaccin till barn som fyllt 12 år upp till 15 år.

Vaccinationsstarten kommer att anpassas efter lokala förhållanden.

Vem vaccinerar? Vårdcentraler och skolor i samverkan. Avtalade vaccinatörer vid behov.

För barn 12–15 år finns möjlighet att vaccineras utanför skolorna hos valfri vaccinatör i mån av lediga tider. Om vaccination sker utanför skolan ska en vårdnadshavare medfölja och skriftligt samtycke finnas från båda vårdnadshavarna.

Vaccin: Pfizer/BioNTechs vaccin Comirnaty.

Vaccination mot säsongsinfluensa, start i november

Vaccination mot säsongsinfluensa och covid-19 kan ges samtidigt i vissa fall. Prioritet ska ges till vaccination mot covid-19.

Rekommendation rörande samtidig hantering av vaccinationer mot covid-10, influensa och pneumokocker

 • Vaccination mot covid-19 och standarddos influensavaccin Vaxigrip Tetra kan ges vid samma tillfälle, men inte i samma arm.
 • Mellan vaccination mot covid-19 och högdos influensavaccin Fluzone HD ska intervallet vara minst 7 dagar
 • Mellan vaccination mot covid-19 och pneumokocker ska intervallet vara minst 7 dagar
 • Gravida kan erbjudas vaccin med standarddos av influensavaccin vid samma tillfälle men inte i samma arm
 • För barn rekommenderas generellt att vaccin mot covid-19 inte ges samtidigt med andra vacciner, men i enskilda fall kan det vara aktuellt med vaccination samtidigt med influensavaccin, det får då avgöras av behandlande läkare
Senast uppdaterad: 2021-10-05 13:39