Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Rapportering biverkningar av vaccin

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter vaccination mot covid-19 till Läkemedelsverket. Den misstänkta biverkningen behöver varken vara utredd eller bekräftad. Det är framför allt viktigt att rapportera misstänkta biverkningar som inte anges i produktresumén och/eller varit av allvarlig art.

 
Då ingen personlig inloggning krävs kan själva rapporteringen utföras av till exempel sekreterare så länge nedanstående obligatoriska uppgifter finns med:
 
Om ansvarig:
  • Namn
  • Yrkeskategori
  • Sjukvårdsinrättning
  • Klinik

Om patienten:

  • Personnummer
  • Kön

Om biverkningen:

  • Biverkningens diagnos

  • Förlopp (välj ett: tillfrisknat, ej tillfrisknat, återställd med funktionsnedsättning, avliden, okänt)

  • Allvarlighetsgrad (välj ett: dödsfall, livshotande, sjukhusinläggning, bestående funktionsnedsättning, medfödd missbildning, annan viktig medicinsk händelse, inget)

  • Läkemedlets namn och batchnummer.

 

Möjlighet finns att bifoga bilagor till exempel epikris, lablista och läkemedelslista.

Fräscha upp och testa dina kunskaper om hur du rapporterar misstänka biverkningar och vad du ska rapportera. Den digitala utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården. Den tar cirka 5 minuter att genomföra och avslutas med några korta frågor.

Länk till utbildningen på lakemedelsverket.se

Rapportering av misstänkta biverkningar bidrar till ökad kunskap om läkemedels egenskaper. Den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården har skyldighet att se till så att biverkningsrapportering utförs. I praktiken är det läkare, tandläkare, sjuksköterskor och farmaceuter som ska rapportera misstänkta biverkningar.

Senast uppdaterad: 2022-07-04 15:24