Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vaccin mot covid-19

Vaccin mot covid-19 är ett viktigt verktyg för att bekämpa pandemin. I nuläget finns fyra godkända vacciner, Comirnaty (Pfizer-BioNtech) och Spikevax (tidigare COVID-19 Vaccine Moderna), som är mRNA-baserade vaccin, samt Vaxzevria (tidigare COVID-19 Vaccine AstraZeneca) och COVID-19 Vaccine Janssen som är vektorbaserade vaccin. För närvarande används endast Comirnaty och Spikevax för vaccination i Sverige.

16 september: Folkhälsomyndigheten - Allmän vaccination mot covid-19 från 12 år med start i november

Barn i åldersgruppen 12–15 år med vissa medicinska tillstånd som ökar risken för att bli allvarligt sjuk i virusinfektioner kan också erbjudas vaccination mot covid-19. De medicinska tillstånd det rör sig om har Svenska Barnläkarföreningen listat på sin webbplats. Både Comirnaty (Pfizer-BioNtech) och Spikevax (Moderna) är godkända för den aktuella åldersgruppen.

Personer med särskild hög risk för svår sjukdom pga. dialys (peritoneal- eller hemodialys), benmärgs- eller organtransplantation och som kan ha ett lägre immunsvar efter vaccination rekommenderas vaccination med något av de godkända mRNA vaccinerna. Läs mer: Folkhälsomyndighetens information om covid-19 vaccin till personer med immunbrist

 

  • Vid vaccination med Comirnaty (Pfizer-BioNtech) och Spikevax (tidigare COVID-19 Vaccine Moderna) ges dos 2 efter 4 - 7 veckor. För den extra dos som rekommenderas till vissa immunosupprimerade gäller att det ska ha gått minst 8 veckor efter dos 2.

  • Samtliga vacciner ska enbart ges intramuskulärt.
  • Läkemedelsverket rekommenderar minst 15 minuters övervakning efter vaccination.
  • Beredskap för att hantera akuta allergiska reaktioner, enligt sedvanlig rutin, ska finnas.
  • Angående hantering av överblivna doser: Inget vaccin ska kasseras utan vaccinatören får lösa situationen på bästa sätt. Hållbarheten för Pfizer/BioNTechs vaccin är nu 31 dagar i kyl. Undvik att förbereda för många doser åt gången, speciellt i slutet av dagen. Om det ändå blir ett fåtal doser över kan dessa ges till personer som finns tillgängliga, t ex via en reservlista. Följ i första hand Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning. Det är den vaccinatör som vaccinerar dos 1 som också ansvarar för att planera för att dos 2 ges i rätt tid och med rätt vaccin. 
  • Senast sju dagar efter att vaccinationen utförts ska inrapportering ske till det nationella vaccinationsregistret. 
  • Vid vaccination med Vaxzevria (tidigare COVID-19 Vaccine AstraZeneca) rekommenderas att dos 2 ges efter 6 -12 veckor för personer födda 1956 och tidigare. För personer under 65 år är vaccination med Vaxzevria (tidigare COVID-19 Vaccine AstraZeneca) fortsatt pausad. Personer under 65 år som redan har fått en dos av Vaxzevria bör istället erbjudas en dos mRNA-vaccin efter cirka 12 - 15 veckor.

Länkar om vaccin och ordinationsrätt

Om det sker avsteg från rutinen för hantering av vaccinet, är det ansvarig chef som bedömer om läkemedlet ska kasseras eller inte. Eventuellt kan en kontakt behöva tas med vaccintillverkaren. Det är viktigt att omständigheterna blir ordentligt utredda för att förhindra att avvikelsen upprepas.

20 maj: Folkhälsomyndigheten - God tillgång till vaccin, fortsatt paus för vaccinet från Janssen

FASS information om COVID-19 Vaccine Janssen

Läkemedelsverkets information med produktresumé om COVID-19 Vaccine Janssen

Företagsspecifikt vaccinationskort skickas med vaccinet. Vid behov kan Västra Götalandsregionens vaccinationskort skrivas ut eller beställas i Marknadsplatsen (VGR16480). OBS! Uppdaterat, mindre kort. 

Reklamationer kan ske via www.reklameralakemedel.se.

Senast uppdaterad: 2021-09-16 14:38