Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet Hoppa till chatbot

Vaccin mot covid-19

Vaccin mot covid-19 är ett viktigt verktyg för att bekämpa pandemin. I nuläget finns fyra godkända vacciner, Comirnaty (Pfizer-BioNtech) och COVID-19 Vaccine Moderna, som är mRNA-baserade vaccin, samt Vaxzevria (tidigare COVID-19 Vaccine AstraZeneca) och COVID-19 Vaccine Janssen som är vektorbaserade vaccin. COVID-19 Vaccine Janssen är pausat kommer sannolikt inte att användas i Sverige.

24 juni: Läkemedelsverket - Modernas vaccin byter namn till Spikevax

22 juni: Folkhälsomyndigheten - Vaccination mot covid-19 erbjuds från 16 års ålder

Personer med särskild hög risk för svår sjukdom pga. dialys (peritoneal- eller hemodialys), benmärgs- eller organtransplantation och som kan ha ett lägre immunsvar efter vaccination rekommenderas vaccination med något av de godkända mRNA vaccinerna.

VGR har tidigare valt det längre dosintervallet 12–14 veckor för AstraZenecas vaccin. Anledningen är tidigare vaccinerfarenhet och att uppföljningen av Vaxzevria talat för att det immunologiska skyddet blivit bättre med ett längre intervall, samtidigt som dos 1 visat sig ge ett bra skydd mot svår sjukdom. Det nya kunskapsläget medför att VGR nu beslutat att dosintervallet ska vara detsamma som Folkhälsomyndigheten anger, 6–12 veckor.

De personer som fått vaccinationstid för dos 2 med mer än 12 veckors dosintervall kommer att erbjudas möjlighet att boka om sin tid. Hur många personer varje vaccinatör behöver boka om varierar. Många vaccinatörer kommer att ta kontakt med de personer som ska erbjudas en ny vaccinationstid medan andra vaccinatörer kommer att behöva hänvisa till sina hemsidor och telefonsvarare där information finns om hur en person med dosintervall över 12 veckor kan boka om sin vaccinationstid.

Möjlighet att välja vaccin – men inte möjligt i realiteten

Under förutsättning att tillgången till alla godkända vacciner inte är begränsad ska allmänheten kunna välja vilket vaccin de vill bli vaccinerade med vid vaccinationstillfället enligt SKR:s strikt juridiska bedömning. I realiteten råder det vaccinbrist vilket medför att varken VGR eller vaccinatörena kan beställa ett visst vaccin eller önskade mängder av vaccin. Det innebär att det i praktiken, med nuvarande begränsingar, inte är möjligt för befolkningen att välja vilket vaccin man vill bli vaccinerad med.

Om någon tackar nej till vaccination med hänvisning till att de hellre vill vaccineras med ett annat vaccin än det som regionen för närvarande har tillgång till, ska personen informeras om att det går bra att boka en ny tid för vaccination. Personen ska också få information om att det kan dröja lång tid innan regionen har tillgång till så pass många vacciner av olika sorter samtidigt att det är möjligt att välja vid det det enskilda boknings- eller vaccinationstillfället.

 

 

  • Vid vaccination med Comirnaty (Pfizer-BioNtech) och COVID-19 Vaccine Moderna ges dos 2 efter sju veckor om dos ett är given från och med 31/5. Om dos ett är given tidigare är dosintervallet sex veckor. Vid vaccination med Vaxzevria (tidigare COVID-19 Vaccine AstraZeneca) rekommenderas att dos 2 ges efter 6 -12 veckor för personer födda 1956 och tidigare. För personer under 65 år är vaccination med Vaxzevria (tidigare COVID-19 Vaccine AstraZeneca) fortsatt pausad. Personer under 65 år som redan har fått en dos av Vaxzevria bör istället erbjudas en dos mRNA-vaccin efter cirka 12 - 15 veckor.

  • Samtliga vacciner ska enbart ges intramuskulärt.
  • Läkemedelsverket rekommenderar minst 15 minuters övervakning efter vaccination.
  • Beredskap för att hantera akuta allergiska reaktioner, enligt sedvanlig rutin, ska finnas.
  • Angående hantering av överblivna doser: Inget vaccin ska kasseras utan vaccinatören får lösa situationen på bästa sätt. Hållbarheten för Pfizer/BioNTechs vaccin är nu 31 dagar i kyl. Undvik att förbereda för många doser åt gången, speciellt i slutet av dagen. Om det ändå blir ett fåtal doser över kan dessa ges till personer som finns tillgängliga, t ex via en reservlista. Följ i första hand Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning. Det är den vaccinatör som vaccinerar dos 1 som också ansvarar för att planera för att dos 2 ges i rätt tid och med rätt vaccin. 
  • Senast sju dagar efter att vaccinationen utförts ska inrapportering ske till det nationella vaccinationsregistret. 

Länkar om vaccin och ordinationsrätt

Folkhälsomyndighetens vägledning och fördjupad information om vaccination mot covid-19

Folkhälsomyndighetens samlingssida för vaccination mot covid-19

Läkemedelsverkets information om coronavaccin

Socialstyrelsens information om ordinationsrätt

Socialstyrelsens frågor och svar om vaccinationer mot covid-19

Vaccin och vaccination - inspelade webbinarier som anordnats inom ramen för Partnerskapet för stöd till kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård i samverkan mellan Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten

Om det sker avsteg från rutinen för hantering av vaccinet, är det ansvarig chef som bedömer om läkemedlet ska kasseras eller inte. Eventuellt kan en kontakt behöva tas med vaccintillverkaren. Det är viktigt att omständigheterna blir ordentligt utredda för att förhindra att avvikelsen upprepas.

20 maj: Folkhälsomyndigheten - God tillgång till vaccin, fortsatt paus för vaccinet från Janssen

FASS information om COVID-19 Vaccine Janssen

Läkemedelsverkets information med produktresumé om COVID-19 Vaccine Janssen

Företagsspecifikt vaccinationskort skickas med vaccinet. Vid behov kan Västra Götalandsregionens vaccinationskort skrivas ut eller beställas i Marknadsplatsen (VGR16480). OBS! Uppdaterat, mindre kort. 

Reklamationer kan ske via www.reklameralakemedel.se.

Senast uppdaterad: 2021-06-24 11:31