Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Vaccin mot covid-19

Vaccin mot covid-19 är ett viktigt verktyg för att bekämpa pandemin. Information om godkända vaccin i Sverige finns länkat nedan.

  • Samtliga vacciner ska enbart ges intramuskulärt.
  • Läkemedelsverket rekommenderar minst 15 minuters övervakning efter vaccination.
  • Beredskap för att hantera akuta allergiska reaktioner, enligt sedvanlig rutin, ska finnas.
  • Senast sju dagar efter att vaccinationen utförts ska inrapportering ske till det nationella vaccinationsregistret. 

Rekommendation om allmän vaccination av barn 12–17 år upphörde den 1 november 2022.

FASS information om Pfizer-BioNtechs vaccin Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 - SPÄDES EJ (grått lock). Används för primärvaccination och påfyllnadsdoser (booster).

FASS information om Pfizer-BioNtechs vaccin Comirnaty - spädning krävs (lila lock) OBS! Kan inte längre beställas i Västra Götaland.

FASS information om Pfizer-BioNtechs vaccin Comirnaty - SPÄDES EJ (grått lock) OBS! Kan inte längre beställas i Västra Götaland.

FASS information om Pfizer-BioNtechs vaccin Comirnaty Original/Omicron BA.1 - SPÄDES EJ (grått lock) OBS! Kan inte längre beställas i Västra Götaland. 

 

Läkemedelsverkets information om Pfizer-BioNtechs vaccin Comirnaty

Beställ företagsspecifikt vaccinationskort samtidigt som ni beställer vaccinet. Vid behov kan Västra Götalandsregionens vaccinationskort skrivas ut eller beställas i Marknadsplatsen (VGR16480).

Reklamationer kan ske via www.reklameralakemedel.se eller +46 8 550 52 000 eller medical.information@pfizer.com.

FASS information om Pfizer BioNtechs vaccin Comirnaty för barn 5 - 11 år - spädning krävs (orange lock)

FASS information om Pfizer-BioNtechs vaccin Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 för barn 5 - 11 år - spädning krävs (orange lock). OBS! Endast påfyllnadsdos (booster).

Läkemedelsverkets information om Pfizer-BioNtechs vaccin Comirnaty 

Beställ företagsspecifikt vaccinationskort samtidigt som ni beställer vaccinet. Vid behov kan Västra Götalandsregionens vaccinationskort skrivas ut eller beställas i Marknadsplatsen (VGR16480).

Reklamationer kan ske via www.reklameralakemedel.se eller +46 8 550 52 000 eller medical.information@pfizer.com.

FASS information om Pfizer BioNtechs vaccin Comirnaty för barn 0,5 - 4 år - spädning krävs (vinrött lock)

Läkemedelsverkets information om Pfizer-BioNtechs vaccin Comirnaty 

Beställ företagsspecifikt vaccinationskort samtidigt som ni beställer vaccinet. Vid behov kan Västra Götalandsregionens vaccinationskort skrivas ut eller beställas i Marknadsplatsen (VGR16480).

Reklamationer kan ske via www.reklameralakemedel.se eller +46 8 550 52 000 eller medical.information@pfizer.com.

FASS information om Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5 OBS! Används för primärvaccination och påfyllnadsdoser (booster).

FASS information om Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 OBS! Kan inte längre beställas i Västra Götaland.

FASS information om Spikevax

Läkemedelsverkets information med produktresumé om Spikevax (tidigare COVID-19 Vaccine Moderna)

Beställ företagsspecifikt vaccinationskort samtidigt som ni beställer vaccinet. Vid behov kan Västra Götalandsregionens vaccinationskort skrivas ut eller beställas i Marknadsplatsen (VGR16480).

Reklamationer kan ske via www.reklameralakemedel.se eller 020-12 70 22.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att det proteinbaserade covid-19- vaccinet Nuvaxovid inte ges till personer som är 30 år och yngre. Beslutet är temporärt och gäller från och med den 2 november.

Nuvaxovid kan fortsättningsvis ges som primärvaccination eller påfyllnadsdos till individer 31 år och äldre.

Vaccinationer med Nuvaxovid pausas för personer 30 år och yngre — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

 

FASS information om Nuvaxovid

Läkemedelsverkets information om Nuvaxovid

Beställ företagsspecifikt vaccinationskort samtidigt som ni beställer vaccinet. Vid behov kan Västra Götalandsregionens vaccinationskort skrivas ut eller beställas i Marknadsplatsen (VGR16480).

Reklamationer kan ske via www.reklameralakemedel.se

Om det sker avsteg från rutinen för hantering av vaccinet, är det ansvarig chef som bedömer om läkemedlet ska kasseras eller inte. Eventuellt kan en kontakt behöva tas med vaccintillverkaren. Det är viktigt att omständigheterna blir ordentligt utredda för att förhindra att avvikelsen upprepas.

Vaccinsamordningen har sammanställt en översikt i tabellformat för att underlätta bedömningen av vaccinationsbehov och registrering av kompletterande doser. Tabellen utgår från nedanstående text som ingår i Folkhälsomyndighetens beslutsunderlag - Rekommendation gällande smittskyddsinsatser till personer som ankommer till Sverige från Ukraina samt information i Folkhälsomyndighetens vägledning och fördjupad information om vaccination mot covid-19  

Tabellöversikt i pdf-format

I Ukraina används följande vacciner: Spikevax, Comirnaty, COVID-19 Vaccine Janssen, Vaxzevria, Covishield and CoronaVac. Kompletterande vaccination bör göras enligt nedan. Om dokumentation från tidigare vaccination saknas bör en individuell bedömning göras. 

Personer som fått en dos av Comirnaty, Spikevax eller Vaxzevria erbjuds dos två med mRNA-vaccin som är rekommenderat för åldersgruppen eller med Nuvaxovid. Dosen dokumenteras som dos 2. Personer som är vaccinerade med en dos av Covid-19 vaccine Janssen rekommenderas en dos av mRNA-vaccin om det har gått minst tre månader sedan första dosen. Vid vaccination av personer 30 år eller yngre används Comirnaty. Dosen dokumenteras som dos 3.
En person som fått en dos av ett vaccin godkänt av WHO men inte registrerat inom EU (Sinovac/Coronavac, Sinopharm, Covishield och Covaxin) erbjuds komplettering med en dos mRNA-vaccin eller Nuvaxovid i Sverige. Vid vaccination av personer som är 30 år eller yngre används Comirnaty eller Nuvaxovid. Den kompletterande dosen dokumenteras som dos 2.
Personer som är vaccinerade med två doser av inaktiverade vacciner Sinovac/Coronavac eller Sinopharm, rekommenderas kompletterande vaccination med en dos mRNA-vaccin eller Nuvaxovid. Dosen ges med minst 8 veckors intervall från föregående dos. Den kompletterande dosen registreras som dos 2.
Personer som är vaccinerade med två doser av Covishield eller Covaxin anses ha erhållit komplett primärvaccination.

Senast uppdaterad: 2022-12-12 10:54