Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet Hoppa till chatbot

Ä Förbättringsarbete försäkringsmedicin

ÄLDRE SIDA SOM INOM KORT KOMMER ATT DÖLJAS

Chans att delta i förbättringsprogram 7,5 HP "Förbättrad sjukskrivning" via Chalmers CHI under 2021

Förbättrad sjukskrivning – ett verklighetsnära förbättringsprogram som drivs av VGR tillsammans med Centre for Healthcare Improvement (CHI).

Syftet med programmet om 7,5 HP är att stödja förbättringsarbete för en god kvalitet i vårdens medicinska och försäkringsmedicinska uppdrag. Programmet riktar sig till dig som är intresserada av detta.

Under 2021 finns möjlighet att delta. Programmet startar den 8 februari 2021 och pågår till och med den 26 november 2021.

Programmet tillgängliggör grundläggande förbättringskunskap. Deltagarna ska under tiden för programmet med stöd från CHI genomföra projekt med fokus på att förbättra kvalitet inom sjukskrivningsprocessen för patient och utförare. 

Läs mer i kursplanen

Anmäl ditt intresse till forsakringsmedicin@vgregion.se

Preliminära tillfällen för undervisning/seminarier * 

8/2
17/3
20/4
27/5

30/8
1/10
28/10
26/11

* Med anledning av rådande läge avseende Covid-19 är tillfällena planerade att hållas digitalt. Om omständigheterna tillåter blir det istället fysiska sammankomster i centrala Göteborg.

Programmet startade våren 2019 och löper över två år, eventuellt över ännu längre tid.

Dessa kan delta i programmet

Utvecklingsledare/lokala processledare i försäkringsmedicin från alla förvaltningar (inom primärvård och sjukhusvård) inom VGR har erbjudits medverkan i programmet. 

Satsningen sker i linje med 2019 års anvisningar inom det riktade statsbidraget ”En effektiv och kvalitetssäker sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess” där processledarnas stödjande roll i verksamhetsutveckling betonas. Se också den regionala uppdragsbeskrivningen för lokal processledare/utvecklingsledare försäkringsmedicin.

Möjligheter finns att under avtalstiden med CHI (Centre for Healthcare Improvement) involvera ytterligare personer med anknytning till försäkringsmedicin generellt och sjukskrivning specifikt, t.ex. försäkringsmedicinskt ansvariga läkare.

Detta kan förbättras

Under programtiden finns möjlighet att fördjupa redan pågående förbättringsarbeten och att starta nya initiativ. Både internt inom VGR och i samverkan med externa aktörer. Syftet är att påverka till förbättring i den vårdnära verksamheten och sprida goda exempel inom VGR. 

Dessa kan initiera förbättring

Respektive förvaltning som har deltagare inom programmet kan och bör påverka genom att lyfta in angelägna förslag kring förbättringsområden till programmet. På så sätt kan förvaltningen tillsammans med deltagare i programmet genomföra förbättringsaktiviteter i sin verksamhet. 

Inom primärvården tillhör deltagarna förvaltningen Regionhälsan.

Om du är vårdcentralschef och vill initiera förbättring inom sjukskrivningsprocessen med stöd av programmet, kontakta då lokal processledare/utvecklingsledare i ditt område eller regionutvecklare Iréne Johansson/Anna Lindström (kontaktuppgifter finner du via den gröna kontaktknappen längst upp på sidan).

Forskning via CHI

Regionutvecklare kommer att aktivt samverka med CHI och följa arbetet som sker. CHI avser att bedriva forskning kopplat till programmet och de förbättringsarbeten som pågår för att förstå och bättre hantera hur verksamhetsutveckling kan bedrivas i ett komplext system med många aktörer som har olika perspektiv, uppdrag och mätsystem, belysa effekter av insatta aktiviteter samt kontinuerligt förbättra programmet. 

VGR och CHI har också andra samarbeten tillsammans, läs gärna mer om CHI på deras egen hemsida.

Stöd för verksamhetsnära förbättringsarbete i försäkringsmedicin

Det finns utvecklingsledare/lokal processledare inom försäkringsmedicin i primärvård och sjukhusvård i VGR. De bidrar med kompetens inom försäkringsmedicin och förbättringskunskap samt fungerar som metodstöd i verksamhetsnära förbättringsarbete vid vårdenheter.

Utvecklingsledare/lokala processledare arbetar med stöd från regionutvecklare och CHI (Centre for Healthcare Improvement) vid Chalmers tekniska högskola.

Via rubriken "Mer om förbättringsprogrammet..." ovan kan du läsa mer om hur utvecklingsledare arbetar med förbättringar inom ramen för pågående förbättringsprogram.

Regional uppdragsbeskrivning för utvecklingsledare/ lokal processledare försäkringsmedicin.

Förbättra sjukskrivning via data, analys och visualisering

Vad ska mätas? Hur kan data visualiseras på bästa sätt? Vilken effekt ska uppnås? Till vilken nytta? Vad kommer att driva förbättringar som är hållbara över tid? 

Hur data används och visualiseras kan spela en avgörande betydelse i styrning av processer.

För att kunna stödja förbättringsarbete inom sjukskrivning har en arbetsgrupp för data och analys formats. Mer om arbetsgruppens syfte och kontaktuppgifter.

Data spelar roll

 

Inspirationskonferens 2019 "Förbättrad samverkan och framåtblick inom sjukskrivning och rehabilitering"

För att inspirera, sprida kunskap och information samt goda arbetssätt inom försäkringsmedicin anordnades en inspirationskonferens med spännande föreläsningar (du kan se de filmade föreläsningarna nedan), nyheter och förbättringsarbeten på hotel Scandic Crown i Göteborg den 12 november.

Konferensen var fullsatt och gästades av 250 personer, trycket för att få delta var högt. Målgruppen var verksamhets- och linjeansvariga chefer, läkare, rehabiliteringskoordinatorer samt personer med särskilt uppdrag i förbättringsarbete.

Föreläsning

Gunnel Hensing, Göteborgs universitet och Ingibjörg Jonsdottir, Institutet för stressmedicin 
Om behovet av att få in mer av förståelse för kontextuella faktorers betydelse för individens arbetsförmåga och av att ta tillvara olika aktörers kompetenser – inte minst patientens egna förmåga (agency) för dennes återgång i arbete. Vårdens aktörer behöver i större utsträckning skaffa sig mer kunskap om vilka arbetsvillkor patienten har.

Filmad föreläsning Gunnel Hensing, Ingibjörg Jonsdottir del 1
Filmad föreläsning Gunnel Hensing, Ingibjörg Jonsdottir del 2

Presentationsmaterial Gunnel Hensing, Ingibjörg Jonsdottir

Ingibjörg Jonsdottir presenterade bl.a. arbetsmiljösatsningen som pågår inom VGR och visade del av en film där deltagare berättar om sina upplevelser. Du kan se filmen i sin helhet och läsa mer på ISMs sida (filmen finns längst ner på sidan)

Föreläsning 

Mandus Frykmanregeringens nationella samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess 
Berättade om utredningens arbete såhär långt. Bland annat om förutsättningar för samverkan. Centrala frågor för utredningen är t.ex. ökad förutsägbarhet för olika individers olika situationer och ökad förutsägbarhet kring vad olika aktörer kan och ska bidra med.  Utredningens slutbetänkande ska presenteras för regeringen i april 2020.

Filmad föreläsning Mandus Frykman

Presentationsmaterial Mandus Frykman

Föreläsning

Henrik ErikssonChalmers tekniska högskola 
Om sin forskning kring sådant som kännetecknar riktigt framgångsrika företag och organisationer. Om dualismen som kan uppstå i en hierarkisk styrning. Hur struktur behöver ge stöd men helst inte hindra medarbetare att fatta beslut och agera. Hur engagemang, förståelse och motivation kan göda förbättringar och leda oss mot att göra mer nytta genom att göra mindre.

Filmad föreläsning Henrik Eriksson

Henrik Eriksson ställde bl.a. frågan om vad som kännetecknar ett mycket välfungerande arbete med sjukskrivning till publiken. Delar av svaren syntes på skärmen under föreläsningen. Alla redovisade svar.

Förbättringsarbeten

Vid inspirationskonferensen affischerades ett flertal förbättringsarbeten som pågår inom VGR i syfte att underlätta för patienter och vårdens aktörer i det försäkringsmedicinska arbetet, framförallt med sjukskrivning och rehabilitering till arbete.

Affischer förbättringsarbete 2019 primärvård
Affischer förbättringsarbete 2019 sjukhus

Urvalet av förbättringsarbeten beror enbart på att konferensarrangörerna har råkat få kännedom om dem. Det pågår säkerligen flera andra. Om du har kännedom om sådant förbättringsarbete, tveka inte att höra av dig till forsakringsmedicin@vgregion.se 

Nya uppdragsbeskrivningar

Vid konferensen presenterades nya regionala uppdragsbeskrivningar för de försäkringsmedicinska stödfunktionerna:
försäkringsmedicinskt ansvarig läkare
rehabiliteringskoordinator
lokal processledare/utvecklingsledare

Övergripande presentationsmaterial

Inriktning 2020 försäkringsmedicin inom hälso- och sjukvården 

Alla filmer inspirationskonferens 2019

Övergripande bildspel inspirationskonferens 2019

 

Inbjudan
inspirationskonferens 2019

 

Den 14 december 2018 uppmärksammades goda exempel för ökad kvalitet i vårdens arbete med sjukskrivning och rehabilitering.
Plats: Hotel Riverton i Göteborg.

Dagen för linjechefer och ansvariga inom både primärvård och sjukhusvård i VGR fylldes av föreläsningar, panelsamtal med olika perspektiv och innovativa idéer. 

  • Film med panelsamtal – politiken, forskningen och verksamhetsansvariga ger sin bild av det förbättringsarbete som behövs.

Beskrivningar och rapporter

Den 14 december redovisade 21 lokala förbättringsprojekt sitt arbete. Redovisningarna hölls i mindre seminarierum varför rapporterna är samlade utifrån vilka rum de hölls i.

Seminarierum 1 – korta beskrivningar av projekten nedan

Seminarierum 2 – korta beskrivningar av projekten nedan

Seminarierum 3 – korta beskrivningar av projekten nedan

Seminarierum 4 – korta beskrivningar av projekten nedan

 


Senast uppdaterad: 2021-06-17 11:36