Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

SoS:s slutredovisning – en trevlig läsning

Publicerad:

Nu har slutredovisningen kommit med Socialstyrelsens utförda och pågående bidrag till utvecklingen av hälso- och sjukvårdens arbete inom försäkringsmedicin. En trevlig läsning där man kan glädjas över mycket. Här är en del av det som gjorts eller är på gång:

  • Försäkringsmedicinskt beslutsstöd (FMB) i intygsappen Webcert
  • Förstudie om att integrera råden och åtgärderna från Stöd för rätt sjukskrivning (SRS) till FMB
  • Vidareutveckling av digitalt försäkringsmedicinskt kunskapsstöd (FMK)
  • Utvecklat terminologi, klassifikationer och informationsstruktur
  • Förstudie om generell specifikation för intyg, med syfte att få en effektiv, enhetlig och samordnad intygshantering
  • Utvecklat ICF-stödet i Webcert för att funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar ska beskrivas systematiskt
  • Förstudie kring uppföljningsmått för att stärka utvärderingen inom rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen
  • Föreskrifter (HSLF-FS 2018:54) för att säkerställa en säker, jämlik och effektiv intygshantering.

Slutredovisning av Socialstyrelsens insatser inom En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess

Publicerad: