Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

2019

Med hjälp av arbetsmodellen Guiden kan personalen och rehabiliteringskoordinatorn utveckla enhetens lokala rutiner för rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen. Arbetsmodellen kan användas vid både sjukhus och vårdcentral även om den är utvecklad i primärvården. Syftet är att systematiskt öka kvaliteten och skapa bättre flöden i processerna med hjälp av flödesanalys av patientprocessen.  

VGR och CHI har fler samarbeten, läs gärna mer på >> Chalmers.se

Föreläsning

>> Gunnel Hensing, Göteborgs universitet och >> Ingibjörg Jonsdottir, Institutet för stressmedicin 
Om behovet av att få in mer av förståelse för kontextuella faktorers betydelse för individens arbetsförmåga och av att ta tillvara olika aktörers kompetenser – inte minst patientens egna förmåga (agency) för dennes återgång i arbete. Vårdens aktörer behöver i större utsträckning skaffa sig mer kunskap om vilka arbetsvillkor patienten har.

Filmad föreläsning Gunnel Hensing, Ingibjörg Jonsdottir del 1
Filmad föreläsning Gunnel Hensing, Ingibjörg Jonsdottir del 2

Presentation – Gunnel Hensing, Ingibjörg Jonsdottir

Ingibjörg Jonsdottir presenterade bl.a. arbetsmiljösatsningen som pågår inom VGR och visade del av en film där deltagare berättar om sina upplevelser.
Se filmen i sin helhet och läs mer på ISMs sida – filmen finns längst ner på sidan.

Föreläsning 

Mandus Frykmanregeringens nationella samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess 
Berättade om utredningens arbete såhär långt. Bland annat om förutsättningar för samverkan. Centrala frågor för utredningen är t.ex. ökad förutsägbarhet för olika individers olika situationer och ökad förutsägbarhet kring vad olika aktörer kan och ska bidra med.  Utredningens slutbetänkande ska presenteras för regeringen i april 2020.

Filmad föreläsning Mandus Frykman

Presentation – Mandus Frykman

Föreläsning

>> Henrik ErikssonChalmers tekniska högskola 
Föreläste vid konferensen om sin forskning kring sådant som kännetecknar riktigt framgångsrika företag och organisationer. Om dualismen som kan uppstå i en hierarkisk styrning. Hur struktur behöver ge stöd men helst inte hindra medarbetare att fatta beslut och agera. Hur engagemang, förståelse och motivation kan göda förbättringar och leda oss mot att göra mer nytta genom att göra mindre.

Presentation – Henrik Eriksson

Lokala förbättringsarbeten

Vid inspirationskonferensen affischerades ett flertal förbättringsarbeten som pågår inom VGR i syfte att underlätta för patienter och vårdens aktörer i det försäkringsmedicinska arbetet, framförallt med sjukskrivning och rehabilitering till arbete.

Affischer förbättringsarbete 2019 primärvård
Affischer förbättringsarbete 2019 sjukhus

Urvalet av förbättringsarbeten beror enbart på att konferensarrangörerna har råkat få kännedom om dem. Det pågår säkerligen flera andra. Om du har kännedom om sådant förbättringsarbete, tveka inte att höra av dig till forsakringsmedicin@vgregion.se 

Övergripande presentationer 

Inriktning 2020 försäkringsmedicin inom hälso- och sjukvården 

Alla filmer inspirationskonferens 2019

Övergripande bildspel inspirationskonferens 2019

Senast uppdaterad: 2022-01-21 18:29