Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

2020

Bildspel: Ny lag om koordineringsinsatser – uppdaterad 201217
Kan användas vid APT eller liknande för att förklara rehabiliteringskoordinering i hälso- och sjukvården samt vad lagen innebär.

Statsbidrag för rehabiliteringsinsatser vid långvarig smärta försvann från och med 2021

 

AVSLUTAT PROJEKT - AVSLUTAT PROJEKT - AVSLUTAT PROJEKT - AVSLUTAT PROJEKT

2019 års riktlinje och anvisningar till utförare om multimodal rehabilitering till patienter med långvarig smärta enligt villkor 3 inom statsbidraget "En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess" är förlängda och giltiga under hela 2020.

Det innebär att utförare med anvisning (se nedan under rubriker "Godkända MMR-team samt anvisningar 2019 och 2020") kan få prestationsbaserad ersättning för slutförda MMR-behandlingar utbetald till och med den 31 december 2020. Därefter kommer inte längre någon ersättning att betalas ut.

Ersättning vid slutet av 2020

Ersättning betalas ut för behandlingar slutförda senast den 31 december 2020. För årsbokslutets skull ska fakturor ha kommit in senast den 8 januari 2021.

För verksamheter i VGRs egen regi kan inte ersättning för år 2020 betalas ut om fakturan inkommit senare än detta datum om inte uppbokning av beloppet har gjorts

Det här har hänt

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) samt hälso- och sjukvårdsnämnderna har fått information om de konsekvenser som statsbidragets upphörande för med sig.

HSS sammanträde den 24 juni begärde ytterligare fördjupad information kring resultat av MMR och kring patienter som fått sådan behandling. Denna presenterades vid HSS sammanträde den 2 september.

Här kan du ta del av handlingarna till HSS som handlar om konsekvenser kring statsbidragets upphörande.
handlingar 24 juni
handlingar 2 september

Det här händer nu

HSS har fått ytterligare information vid sitt sammanträde den 11 november 2020 via regionalt processteam (RPT) smärta kring det arbete som bedrivs avseende utveckling av smärtvård och smärtrehabilitering i VGR.
handlingar 11 november

Kontaktpersoner kunskapsområde smärta

ordf RPT smärta Anna Bergenheim anna.c.bergenheim@vgregion.se  
vice ordf RPT smärta Olaf Gräbel olaf.grabel@vgregion.se

Länk till den gamla MMR-sidan

Sammanfattning av Användarforum 21 september 2020

 • Release 2020:2 – 15 september
 • Informationskanaler – Inera.se och Confluence
 • Dagens fokus – Intygsstatistik
 • Statistiken baseras på sjukfall – men vad är det?
 • Enkätundersökning Intygsstatistik Våren 2020
 • Intygsstatistik i Region Jönköping – statistik sjukfall
 • Deltidssjukskrivning x vårdcentral
 • Observandum
 • Vilka rapporter använder du mest?
 • Är något svårt att förstå i rapporterna?
 • Finns det något du skulle vilja kunna göra?
 • Önskemål som inkom under mötet
 • Årets sista möte – måndag 16 november 13.00-14.30

Användarforum – 200921

Sammanfattning av Användarforum 18 maj 2020

 • Preliminära resultat enkät Rehabstöd
 • Preliminära resultat enkät Intygsstatistik
 • Kända fel
 • Felanmäl vid problem
 • Checklista vid felanmälan
 • Hur hitta intygs-ID?
 • FAQ – Intygsstatistik
 • FAQ – Rehabstöd
 • Hur tar jag bort ett intyg?
 • Sjukfallen saknas eller minskar drastiskt
 • Utbildningsmiljö Rehabstöd
 • Framtiden
 • Kommande möten

Användarforum - 200518

Senast uppdaterad: 2021-06-16 14:16