Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ä Multimodal rehabilitering, MMR vid långvarig smärta

ÄLDRE SIDA SOM INOM KORT KOMMER ATT DÖLJAS

Patientinformation finns på 1177.se

Bakgrund statsbidrag för insatser vid långvarig smärta

Statsbidraget kom till som en riktad insats till individer i yrkesför ålder med smärtproblematik i framför allt rygg, nacke och axlar i syfte att öka förutsättningar för dessa personer att återgå i arbete. 

Nationellt och regionalt arbete om behandling vid smärta

Under tiden statsbidragsfinansierad smärtrehabilitering bedrivits har brister i behandlingsutbud för hela patientgruppen med långvarig smärta uppmärksammats både nationellt och regionalt. Därför har en regional plan tagits fram med utgångspunkt i de nationella rekommendationer som finns.

Planen inkluderar både barn och vuxna oavsett ålder och utgår från personens behov.

Detta är de fyra nivåer som beskrivs nationellt.

  1. De allra flesta patienter med smärta ska bemötas unimodalt i primärvården eller tillsammans med professionerna från båda vårdvalen.
  2. De patienter som behöver en samlad teaminsats ska kunna mötas i primärvården av några fasta team som finns geografiskt fördelade och som fungerar som ett stöd för vård av personer med komplexa konsekvenser av olika kroniska sjukdomar eller symptom.
  3. De patienter som har den mest komplexa sjukdomsbilden ska mötas av mer specialiserade team som finns samlokaliserade på sjukhusen med tillgång till specialister inom smärtvård, psykiatri, rehabilitering mfl.
  4. De patienter som behöver inneliggande vård och ska kunna få vård på universitetssjukhusnivå (motsvarande SU) 

Riktlinjen för att få statsbidrag för att ge patienter multimodal rehabilitering (MMR) har under senare år anpassats för att den ska närma sig den nationellt och regionalt beskrivna inriktningen. 

Vid frågor om kunskapsområde smärta

I VGR finns Regionalt programområde för nervsystemets sjukdomar som ska se till att nationella kunskapsunderlag omsätts till regionalt anpassade processer via Regionalt processteam smärta.  Dessa arbetar för mer sammanhållen smärtvård och smärtrehabilitering. 

Läs mer

Statens beredning för medicinsk och social utredning (SBU) har fått i uppdrag av regeringen att fortsatt utvärdera behandlingsmetoder vid komplexa och långvariga smärttillstånd.
 
>> Regeringen.se

Rapport Regionuppdrag smärtvård 2019

Vetenskaplig artikel om att arbetsförmåga ökar efter MMR 2019

 

Orter och enheter med godkända team för multimodal rehabilitering, MMR1, vid långvarig smärta, i enlighet med riktlinjerna nedan samt deras anvisningar.

Vid remittering av patienter – kontakta ansvarig för respektive team nedan för mer information.

Länk till anvisning 2020 (2019 års anvisning är förlängd och giltig under 2020) för respektive enhet finns nedan. 

Älvängen
Älvängens Läkarhus (324000)
Karin Svensson
karin.svensson@alvangenslakarhus.se
Samverkande rehabenhet: Älvängens Läkarhus Rehab 

Alingsås 
Medpro Clinic Noltorp Vårdcentral (389800) - dokument saknas
Jenny Nilsson 
jni@medpro.eu
Samverkande rehabenhet: Medpro Clinic Noltorp Rehab

Borås
Herkules Vårdcentral (323400) - dokument saknas
Dag Bjurklint 
dag.bjurklint@ptj.se
Samverkande rehabenhet: Herkules Rehab

Bäckefors 
Praktikertjänst rehabpraktiken Dalslands Sjukhus (324100) - dokument saknas
Susanna Hillman 
susanna.hillman@ptj.se
Samverkande rehabenhet: Vänersborgs rehabteam

Göteborg
Capio Vårdcentral Axess (326500) - dokument saknas
Veronika Ottosson 
veronika.ottosson@capio.se
Samverkande rehabenhet: Active Rehab

Capio Vårdcentral Gårda (325900) - dokument saknas
Martin Jensen 
martin.jensen@capio.se
Samverkande rehabenhet: Capio Rehab Fredriksdal, 

Din Klinik (323300) - dokument saknas
Martin Öst
martin.ost@gmail.com
Samverkande rehabenheter: Active Rehab, Hälsa i kubik

Nötkärnan Masthugget Familjeläkare och BVC (326700) - dokument saknas
Magnus Holke 
magnus.holke@notkarnan.se
Samverkande rehabenhet: Nötkärnan Masthugget Rehab

Vårdcentralen Carlanderska (324900) - dokument saknas
Maria Ahlgren 
maria.ahlgren@carlanderska.se 
Samverkande rehabenhet: Rehab Carlanderska

Hovås
Capio Vårdcentral Hovås (325500) - dokument saknas
Anna Berglund Melin
anna.berglund-melin@capio.se
Samverkande rehabenhet: Capio Rehab Hovås 

Kungälv
Centrumpraktiken Vårdcentral (324700) - dokument saknas
Annika Rusko Andersson 
annika.rusko.andersson@ptj.se
Samverkande rehabenhet: Centrumpraktiken Rehab

Lilla Edet
Medpro Clinic Lilla Edet Vårdcentral (324600) - dokument saknas
Lotta Enström
len@medpro.eu
Samverkande rehabenhet: Medpro Clinic Lilla Edet Rehab

Lysekil
Närhälsan Lysekil Vårdcentral (325200) - dokument saknas
Elin Hansson
elin.hansson@vgregion.se
Samverkande rehabenhet: Kuling Rehab och Hälsa

Lödöse
Capio Läkarhus Lödöse 325800) - dokument saknas
Katarina Rolander 
katarina.rolander@capio.se
Samverkande rehabenhet: Capio Rehab Lödöse

Myggenäs
Capio Läkarhus Almö (326400) - dokument saknas
Johanna Bidegård
johanna.bidegard@capio.se
Samverkande rehabenhet: Capio Rehab Almö

Mölndal
Capio Vårdcentral Mölndal (326300) - dokument saknas
Karolina Sandell
karolina.sandell@capio.se
Samverkande rehabenhet: Capio Rehab Mölndal 

Skövde
Närhälsan Skövde rehabmottagning (505112) - dokument saknas
Eva Ahlberg
eva.ahlberg@vgregion.se 

Stenungsund
Capio Läkarhus Stenungsund (323200) - dokument saknas
Julia Fridell
julia.fridell@capio.se
Samverkande rehabenhet: Capio Rehab Stenungsund 

Strömstad
Capio Strömstad Läkarhus (325400) - dokument saknas
Marlene Midtvedt
marlene.midtvedt@capio.se
Samverkande rehabenhet: Capio Rehab Strömstad 

Torslanda
Capio Vårdcentral Amhult (325600) - dokument saknas
Sandra Larsson
sandra.larsson@capio.se
Samverkande rehabenhet: Närhälsan Rehab Torslanda

Trollhättan
Närhälsan Källstorp Vårdcentral (325300) - dokument saknas
Maria Lundholm
maria.lundholm@vgregion.se
Samverkande rehabenhet: Närhälsan Rehabcenter Trollhättan

Lextorp Vårdcentral (323600) - dokument saknas
Lena Andersson
lena@lextorpvc.se
Samverkande rehabenhet: Vänersborgs rehabteam

Medpro Clinic Stavre Vårdcentral (324400) - dokument saknas
Ida Willner
ila@medpro.eu
Samverkande rehabenhet: Medpro Clinic Stavre Rehab

Primapraktiken Vårdcentral (326600) - dokument saknas
Tomas Everitt 
tomas.everitt@ptj.se
Samverkande rehabenhet: Prima Fysiocenter

Uddevalla
Achima Care Uddevalla Vårdcentral (324800) - dokument saknas
Lisa Gustafsson
lisa.gustafsson@achima.se
Samverkande rehabenhet: Achima Care Rehab Uddevalla

Närhälsan Dagson Vårdcentral (325100)  - dokument saknas
Maria Larsson 
maria.e.larsson@vgregion.se

Vänersborg 
Medpro Clinic Brålanda-Torpa Vårdcentral (324500) - dokument saknas
Ronny Brandberg
rob@medpro.eu
Samverkande rehabenhet: Medpro Clinic Rehab

Vårdcentralen Nordstan-Praktikertjänst (323700) - dokument saknas
Tove Holmgren
tove.holmgren@ptj.se
Samverkande rehabenhet: Vänersborgs rehabteam 

Ytterby
Vårdcentralen Kusten (325000) - dokument saknas
Lille Callerud
lille.callerud@ptj.se
Samverkande rehabenhet: Rehab Kusten Orter och enheter med godkända team för multimodal rehabilitering, MMR2, vid långvarig smärta i enlighet med Riktlinje om MMR 2020 (2019 års riktlinje är förlängd och giltig under 2020)  samt deras anvisningar

Vid remittering av patienter – kontakta ansvarig för respektive team nedan för mer information.

Länk till anvisning 2020 (2019 års anvisning är förlängd och giltig under 2020) för respektive enhet finns tillgänglig via enhetens namn nedan. 

Askim 
Närhälsan multimodala rehabteamet (2981) 
Hanna Söderberg 
hanna.soderberg@vgregion.se 

Göteborg – Angered
Sjukhusen i Väster
Marie Gardtman 
marie.gardtman@vgregion.se 

Göteborg
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Olaf Gräbel 
olaf.grabel@vgregion.se

Din Klinik (323300)
Martin Öst
martin.ost@gmail.com  

Borås
Södra Älvsborgs Sjukhus 
Gunnar Helgesson 
gunnar.helgesson@vgregion.se 

Falköping
Bräcke Diakoni Mösseberg Rehabcenter (5814) 
Lotta Lindgren 
lotta.lindgren@brackediakoni.se

Närhälsan Falköping Rehabmottagning (504109)
Eva Ahlberg 
eva.ahlberg@vgregion.se 

Skövde
Skaraborgs sjukhus 
Cecilia Andersson 
cecilia.andersson@vgregion.se 

Trollhättan
NU-sjukvården (utför MMR2 inom ramen för sin vårdöverenskommelse)
Jimmy Bjelkengren
jimmy.bjelkengren@vgregion.se

Ytterby
Vårdcentralen Kusten (325000)
Lille Callerud 
lille.callerud@ptj.se

 

Alla team inom primärvård som utför MMR inom ramen för statsbidraget "En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess" ska rapportera samtliga vårdaktiviteter (KVÅ) som utförs av teammedlemmarna via en särskild enhetskod. Vårdaktiviteter inom ramen för MMR ska inte registreras inom vårdvalsenheten.

Det krävs olika åtgärder från enheterna för att göra det möjligt att registrera via den särskilda enhetskoden. Åtgärderna beror på vilket eller vilka journalsystem som används av enheterna. För teknisk support kontakta systemleverantören.

I riktlinjen anges vilka KVÅ som är specifika för MMR. Enhetskoderna finns angivna nedan. 

1 Achima Care  324800
2 Capio Läkarhus Almö 326400
3 Capio Läkarhus Lödöse 325800
4 Capio Läkarhus Stenungsund 323200
5 Capio Läkarhus Strömstad 325400
6 Capio Vårdcentral Amhult 325600
7 Capio Vårdcentral Axess 326500
8 Capio Vårdcentral Gårda 325900
9 Capio Vårdcentral Hovås 325500
10 Capio Vårdcentral Mölndal 326300
11  Capio Vårdcentral Sävedalen 325700
12 Centrumpraktiken 324700
13 Din Klinik 323300
14 Herkules Vårdcentral 323400
15  Lextorp Vårdcentral 323600 
16  Medpro Clinic Brålanda-Torpa  324500 
17 Medpro Clinic Lilla Edet 324600
18 Medpro Clinic Noltorp 389800 
19 Medpro Clinic Stavre 324400
20  Närhälsan Dagson 325100
21 Närhälsan Falköping Multimodal rehabilitering nivå 2 504109
22  Närhälsan Källstorp Vårdcentral 325300
23 Närhälsan Lysekil Vårdcentral 325200
24 Närhälsan multimodala teamet 2981
25 Närhälsan Skövde Multimodal rehabilitering nivå 1 505112
26 Nötkärnan Masthugget familjeläkare och BVC 326700
27 Praktikertjänst rehabpraktiken Dalslands sjukhus 324100
28 Primapraktiken 326600
29 Stiftelsen Bräcke Diakoni Rehabcenter Mösseberg 5814
30 Vårdcentralen Carlanderska 324900
31 Vårdcentralen Kusten 325000
32 Vårdcentralen Nordstan 323700 
33 Älvängens läkarhus 324000
     
     
     

De team som utför multimodal rehabilitering vara anslutna till Nationella Registret över Smärtrehabilitering (NRS).

MMR-team vid primärvården ska vara anslutet till NRS modul för primärvårdsnivå medan team inom sjukhusen ska vara anslutna till NRS modul för specialistvårdsnivå. Anslutningen till NRS bekostas av utföraren och görs direkt via NRS hemsida.

>> NRS - om hur MMR-team ansluts och vilka uppgifter som ska registreras

Hantering av ifyllda frågeformulär

De dokument som fylls i för registrering ska hållas inlåsta – men inte tillsammans med något som kan vara stöldbegärligt. Formulären betraktas inte som journalhandling, men ska sparas i två år utifall något blivit felaktigt registrerat. De kan därefter förstöras. Gallring av handlingar ska ske utifrån fasta rutiner.

Dataskyddsförordningen (GDPR) och dataskyddsombud

När en verksamhet ingår i ett kvalitetsregister som NRS, lämnas patientens personuppgifter till registret.

  • Dataskyddsförordningen (GDPR) innehåller regler för hur personuppgifter får behandlas. De grundläggande principerna är att personuppgifter ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den vars personuppgifter behandlas (den registrerade).
  • Dataskyddsombud (DSO/DPO) kan utses av verksamheter för att självständigt kontrollera att behandlingen av personuppgifter sker korrekt.

Inom Västra Götalandsregionen är varje myndighet som bedriver hälso- och sjukvård personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som myndigheten utför.

Mer om personuppgifter i vården

VGR följer på olika sätt upp och rapporterar den MMR som utförs i Västra Götaland. Rapportering sker bland annat till hälso- och sjukvårdsstyrelsen och till SKR.

Uppföljning till SKR

Svaren från VGR (om villkor 3 - psykisk ohälsa och långvarig smärta) som kommer att användas för SKR:s rapport om utfallet för den nationella överenskommelsen "En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2018".

 

2019 - Ersättning kommer att ges för multimodal rehabilitering (MMR1 och MMR2 i primärvård och vid sjukhus) i enlighet med Riktlinje om MMR 2019 och gällande anvisningar till och med det andra kvartalet 2020. 

Verksamheter som har haft anvisningar under 2019 är tills vidare godkända under förutsättning att kompetens och verksamhet upprätthålls i enlighet med riktlinjen ovan samt och anvisning.

I rutorna Godkända team och deras anvisningar nedan finns de verksamheter som under 2019 har anvisningar.

2019 - Den 20 december 2018 fattade riksdagen de beslut som krävs för att en ny nationell överenskommelse för ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019” ska kunna ingås mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Överenskommelsen tecknas då lagen om koordineringsinsatser inte har varit möjlig att införa i januari 2019. Regeringen vill också avvakta ställningstagande efter utredningen ”Samspel för hälsa – Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring”.

Överenskommelsen för 2019 liknar till stora delar överenskommelsen 2017-2018, några mindre justeringar har gjorts. Exempelvis kommer villkoren syfta ännu mer till att landstingen bygger upp sina ordinarie strukturer. 

Områden/villkoren för landstingens del i överenskommelsen är:

  1. Kompetenssatsning i försäkringsmedicin
  2. Funktion för koordinering
  3. Insatser vid lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta
  4. Utökat elektroniskt informationsutbyte

Detta ger VGR möjlighet att fortsatt bygga upp, stödja och säkra goda insatser inom sjukskrivning och rehabilitering samt långvarig smärta.

Koncernkontoret bereder just nu ärendet för att Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) den 20 februari 2019 ska kunna fatta beslut avseende aktiviteter och medel till förvaltningarna inom hälso- och sjukvården. Därefter kommer hälso- och sjukvårdsdirektören att komma ut med anvisningar för förvaltningarna kring hur de ska agera för att kunna ta del av medlen.

Mer information kommer att publiceras här så snart den finns tillgänglig.

En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess - Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2019

Tidigare överenskommelse och beslut:

Beslut i HSS 2018 som avsåg ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess”

 

Bakgrund till ny riktlinje

Den 30 januari fattade Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) beslut om att fördela 165 miljoner kronor av den nationella överenskommelsen om statsbidraget "En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019".

50 miljoner kronor går till behandlingsinsatser vid långvarig smärta inom både primärvården och sjukhusvården, se ärende 19 i HSS protokoll

Riktlinje 2018 MMR


Riktlinje -En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess Multimodal rehabilitering (MMR) för patienter med långvarig smärta - dnr HS 2017-00534-14

Riktlinjen är giltig för utförare som vill bedriva MMR både inom primärvård och inom sjukhusvård. Beslut fattades också om anvisningar för hur MMR enligt riktlinjen ska ersättas.

Ersättning och fakturering

Från och med 2018-01-01 kommer ersättningsformen att vara rörlig, d.v.s. prestationsersatt med 35 000 kr/avslutad MMR1 och 55 000 kr/avslutad MMR2.

Utföraren förväntas fakturera HSS månatligen. En årlig avstämning kommer att ske utifrån inrapporterade uppgifter till VEGA och om diskrepans uppstår kan fråga om återbetalningsskyldighet väckas. Mer information om detta och hur fakturering ska ske ges i anvisningen till utförare.

Ovanstående informerades också om i VGPVs nyhetsbrev 2018-01-11.

VGR samarbetar med Skatteverket

Andra delar inom "En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess"

Hälso- och sjukvårdsdirektören fattade också beslut om anvisningar kring de andra villkoren inom processen och om anvisningar till utförare av MMR inom sjukhusvården. Du kan läsa mer om detta under  "Mål och styrning".

Rapport

Rapporten "Internationellt uppdrag smärta" är en kartläggning över smärtvården i Sverige. Kartläggningen visar på brister och omotiverade skillnader i vård och behandling av patienter med kronisk smärta. Rapporten har tagits fram av en expertgrupp på uppdrag av Nationell Samverkansgrupp för Kunskapsstyrning (NSK).


Senast uppdaterad: 2022-03-25 14:40