Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet Hoppa till chatbot

Ä Multimodal rehabilitering, MMR vid långvarig smärta

ÄLDRE SIDA SOM INOM KORT KOMMER ATT DÖLJAS

Patientinformation finns på 1177.se

Statsbidrag för rehabiliteringsinsatser vid långvarig smärta har upphört fr.o.m. 2021.

Det här har hänt

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) samt hälso- och sjukvårdsnämnderna har fått information om de konsekvenser som statsbidragets upphörande för med sig.

Här kan du ta del av handlingarna till HSS som handlar om konsekvenser kring statsbidragets upphörande.
handlingar 24 juni
handlingar 2 september
handlingar 11 november

Kontaktpersoner kunskapsområde smärta

ordf RPT smärta Anna Bergenheim anna.c.bergenheim@vgregion.se  
vice ordf RPT smärta Olaf Gräbel olaf.grabel@vgregion.se

Aktuellt för att få ersättning för utförd MMR 2020

2019 års riktlinje och anvisningar till utförare om multimodal rehabilitering till patienter med långvarig smärta enligt villkor 3 inom statsbidraget "En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess" var förlängda och giltiga under hela 2020.

Det innebar att utförare med anvisning (se nedan under rubriker "Godkända MMR-team samt anvisningar 2019 och 2020") kunde få prestationsbaserad ersättning för slutförda MMR-behandlingar utbetald till och med den 31 december 2020. Därefter betalades inte längre någon ersättning att betalas ut.

Ersättning betalades ut för behandlingar slutförda senast den 31 december 2020. För årsbokslutets skull skulle fakturor ha kommit in senast den 8 januari 2021.

För verksamheter i VGRs egen regi kan inte ersättning för år 2020 betalas ut om fakturan inkommit senare än detta datum om inte uppbokning av beloppet har gjorts.

Bakgrund statsbidrag för insatser vid långvarig smärta

Statsbidraget kom till som en riktad insats till individer i yrkesför ålder med smärtproblematik i framför allt rygg, nacke och axlar i syfte att öka förutsättningar för dessa personer att återgå i arbete. 

Nationellt och regionalt arbete om behandling vid smärta

Under tiden statsbidragsfinansierad smärtrehabilitering bedrivits har brister i behandlingsutbud för hela patientgruppen med långvarig smärta uppmärksammats både nationellt och regionalt. Därför har en regional plan tagits fram med utgångspunkt i de nationella rekommendationer som finns.

Planen inkluderar både barn och vuxna oavsett ålder och utgår från personens behov Dnr 2017-00034

Detta är de fyra nivåer som beskrivs nationellt.

  1. De allra flesta patienter med smärta ska bemötas unimodalt i primärvården eller tillsammans med professionerna från båda vårdvalen.
  2. De patienter som behöver en samlad teaminsats ska kunna mötas i primärvården av några fasta team som finns geografiskt fördelade och som fungerar som ett stöd för vård av personer med komplexa konsekvenser av olika kroniska sjukdomar eller symptom.
  3. De patienter som har den mest komplexa sjukdomsbilden ska mötas av mer specialiserade team som finns samlokaliserade på sjukhusen med tillgång till specialister inom smärtvård, psykiatri, rehabilitering mfl.
  4. De patienter som behöver inneliggande vård och ska kunna få vård på universitetssjukhusnivå (motsvarande SU) 

Riktlinjen för att få statsbidrag för att ge patienter multimodal rehabilitering (MMR) har under senare år anpassats för att den ska närma sig den nationellt och regionalt beskrivna inriktningen. 

Vid frågor om kunskapsområde smärta

I VGR finns Regionalt programområde för nervsystemets sjukdomar som ska se till att nationella kunskapsunderlag omsätts till regionalt anpassade processer via Regionalt processteam smärta.  Dessa arbetar för mer sammanhållen smärtvård och smärtrehabilitering. 

Läs mer

Statens beredning för medicinsk och social utredning (SBU) har fått i uppdrag av regeringen att fortsatt utvärdera behandlingsmetoder vid komplexa och långvariga smärttillstånd.
 
Regeringen.se

Rapport Regionuppdrag smärtvård

SBU rapport 2010 

SBU rapport 2015

Vetenskaplig artikel om att arbetsförmåga ökar efter MMR 2019

 

Orter och enheter med godkända team för multimodal rehabilitering, MMR1, vid långvarig smärta, i enlighet med Riktlinje om MMR 2020 (2019 års riktlinje) är förlängd och giltig under 2020) samt deras anvisningar

Vid remittering av patienter – kontakta ansvarig för respektive team nedan för mer information.

Länk till anvisning 2020 (2019 års anvisning är förlängd och giltig under 2020) för respektive enhet finns tillgänglig via enhetens namn nedan. 

Alingsås 
Medpro Clinic Noltorp Vårdcentral (389800)
Jenny Nilsson 
jni@medpro.eu
Samverkande rehabenhet: Medpro Clinic Noltorp Rehab

Borås
Herkules Vårdcentral (323400)
Dag Bjurklint 
dag.bjurklint@ptj.se
Samverkande rehabenhet: Herkules Rehab

Bäckefors 
Praktikertjänst rehabpraktiken Dalslands Sjukhus (324100)
Susanna Hillman 
susanna.hillman@ptj.se
Samverkande rehabenhet: Vänersborgs rehabteam

Göteborg
Capio Vårdcentral Axess (326500)
Veronika Ottosson 
veronika.ottosson@capio.se
Samverkande rehabenhet: Active Rehab

Capio Vårdcentral Gårda (325900)
Martin Jensen 
martin.jensen@capio.se
Samverkande rehabenhet: Capio Rehab Fredriksdal, 

Din Klinik (323300)
Martin Öst
martin.ost@gmail.com
Samverkande rehabenheter: Active Rehab, Hälsa i kubik

Nötkärnan Masthugget Familjeläkare och BVC (326700)
Magnus Holke 
magnus.holke@notkarnan.se
Samverkande rehabenhet: Nötkärnan Masthugget Rehab

Vårdcentralen Carlanderska (324900)
Maria Ahlgren 
maria.ahlgren@carlanderska.se 
Samverkande rehabenhet: Rehab Carlanderska

Hovås
Capio Vårdcentral Hovås (325500)
Anna Berglund Melin
anna.berglund-melin@capio.se
Samverkande rehabenhet: Capio Rehab Hovås 

Kungälv
Centrumpraktiken Vårdcentral (324700)
Annika Rusko Andersson 
annika.rusko.andersson@ptj.se
Samverkande rehabenhet: Centrumpraktiken Rehab

Lilla Edet
Medpro Clinic Lilla Edet Vårdcentral (324600)
Lotta Enström
len@medpro.eu
Samverkande rehabenhet: Medpro Clinic Lilla Edet Rehab

Lysekil
Närhälsan Lysekil Vårdcentral (325200)
Elin Hansson
elin.hansson@vgregion.se
Samverkande rehabenhet: Kuling Rehab och Hälsa

Lödöse
Capio Läkarhus Lödöse 325800)
Katarina Rolander 
katarina.rolander@capio.se
Samverkande rehabenhet: Capio Rehab Lödöse

Myggenäs
Capio Läkarhus Almö (326400)
Johanna Bidegård
johanna.bidegard@capio.se
Samverkande rehabenhet: Capio Rehab Almö

Mölndal
Capio Vårdcentral Mölndal (326300)
Karolina Sandell
karolina.sandell@capio.se
Samverkande rehabenhet: Capio Rehab Mölndal 

Skövde
Närhälsan Skövde rehabmottagning (505112)
Eva Ahlberg
eva.ahlberg@vgregion.se 

Stenungsund
Capio Läkarhus Stenungsund (323200)
Julia Fridell
julia.fridell@capio.se
Samverkande rehabenhet: Capio Rehab Stenungsund 

Strömstad
Capio Strömstad Läkarhus (325400)
Marlene Midtvedt
marlene.midtvedt@capio.se
Samverkande rehabenhet: Capio Rehab Strömstad 

Torslanda
Capio Vårdcentral Amhult (325600)
Sandra Larsson
sandra.larsson@capio.se
Samverkande rehabenhet: Närhälsan Rehab Torslanda

Trollhättan
Närhälsan Källstorp Vårdcentral (325300)
Maria Lundholm
maria.lundholm@vgregion.se
Samverkande rehabenhet: Närhälsan Rehabcenter Trollhättan

Lextorp Vårdcentral (323600)
Lena Andersson
lena@lextorpvc.se
Samverkande rehabenhet: Vänersborgs rehabteam

Medpro Clinic Stavre Vårdcentral (324400)
Ida Willner
ila@medpro.eu
Samverkande rehabenhet: Medpro Clinic Stavre Rehab

Primapraktiken Vårdcentral (326600)
Tomas Everitt 
tomas.everitt@ptj.se
Samverkande rehabenhet: Prima Fysiocenter

Uddevalla
Achima Care Uddevalla Vårdcentral (324800)
Lisa Gustafsson
lisa.gustafsson@achima.se
Samverkande rehabenhet: Achima Care Rehab Uddevalla

Närhälsan Dagson Vårdcentral (325100) 
Maria Larsson 
maria.e.larsson@vgregion.se

Vänersborg
Medpro Clinic Brålanda-Torpa Vårdcentral (324500)
Ronny Brandberg
rob@medpro.eu
Samverkande rehabenhet: Medpro Clinic Rehab

Vårdcentralen Nordstan-Praktikertjänst (323700)
Tove Holmgren
tove.holmgren@ptj.se
Samverkande rehabenhet: Vänersborgs rehabteam 

Ytterby
Vårdcentralen Kusten (325000) 
Lille Callerud
lille.callerud@ptj.se
Samverkande rehabenhet: Rehab Kusten 

Älvängen
Älvängens Läkarhus (324000)
Karin Svensson
karin.svensson@alvangenslakarhus.se
Samverkande rehabenhet: Älvängens Läkarhus Rehab 

Orter och enheter med godkända team för multimodal rehabilitering, MMR2, vid långvarig smärta i enlighet med Riktlinje om MMR 2020 (2019 års riktlinje är förlängd och giltig under 2020)  samt deras anvisningar

Vid remittering av patienter – kontakta ansvarig för respektive team nedan för mer information.

Länk till anvisning 2020 (2019 års anvisning är förlängd och giltig under 2020) för respektive enhet finns tillgänglig via enhetens namn nedan. 

Askim 
Närhälsan multimodala rehabteamet (2981) 
Hanna Söderberg 
hanna.soderberg@vgregion.se 

Göteborg – Angered
Sjukhusen i Väster
Marie Gardtman 
marie.gardtman@vgregion.se 

Göteborg
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Olaf Gräbel 
olaf.grabel@vgregion.se

Din Klinik (323300)
Martin Öst
martin.ost@gmail.com  

Borås
Södra Älvsborgs Sjukhus 
Gunnar Helgesson 
gunnar.helgesson@vgregion.se 

Falköping
Bräcke Diakoni Mösseberg Rehabcenter (5814) 
Lotta Lindgren 
lotta.lindgren@brackediakoni.se

Närhälsan Falköping Rehabmottagning (504109)
Eva Ahlberg 
eva.ahlberg@vgregion.se 

Skövde
Skaraborgs sjukhus 
Cecilia Andersson 
cecilia.andersson@vgregion.se 

Trollhättan
NU-sjukvården (utför MMR2 inom ramen för sin vårdöverenskommelse)
Jimmy Bjelkengren
jimmy.bjelkengren@vgregion.se

Ytterby
Vårdcentralen Kusten (325000)
Lille Callerud 
lille.callerud@ptj.se

 

Alla team inom primärvård som utför MMR inom ramen för statsbidraget "En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess" ska rapportera samtliga vårdaktiviteter (KVÅ) som utförs av teammedlemmarna via en särskild enhetskod. Vårdaktiviteter inom ramen för MMR ska inte registreras inom vårdvalsenheten.

Det krävs olika åtgärder från enheterna för att göra det möjligt att registrera via den särskilda enhetskoden. Åtgärderna beror på vilket eller vilka journalsystem som används av enheterna. För teknisk support kontakta systemleverantören.

I riktlinjen anges vilka KVÅ som är specifika för MMR. Enhetskoderna finns angivna nedan. 

1 Achima Care  324800
2 Capio Läkarhus Almö 326400
3 Capio Läkarhus Lödöse 325800
4 Capio Läkarhus Stenungsund 323200
5 Capio Läkarhus Strömstad 325400
6 Capio Vårdcentral Amhult 325600
7 Capio Vårdcentral Axess 326500
8 Capio Vårdcentral Gårda 325900
9 Capio Vårdcentral Hovås 325500
10 Capio Vårdcentral Mölndal 326300
11  Capio Vårdcentral Sävedalen 325700
12 Centrumpraktiken 324700
13 Din Klinik 323300
14 Herkules Vårdcentral 323400
15  Lextorp Vårdcentral 323600 
16  Medpro Clinic Brålanda-Torpa  324500 
17 Medpro Clinic Lilla Edet 324600
18 Medpro Clinic Noltorp 389800 
19 Medpro Clinic Stavre 324400
20  Närhälsan Dagson 325100
21 Närhälsan Falköping Multimodal rehabilitering nivå 2 504109
22  Närhälsan Källstorp Vårdcentral 325300
23 Närhälsan Lysekil Vårdcentral 325200
24 Närhälsan multimodala teamet 2981
25 Närhälsan Skövde Multimodal rehabilitering nivå 1 505112
26 Nötkärnan Masthugget familjeläkare och BVC 326700
27 Praktikertjänst rehabpraktiken Dalslands sjukhus 324100
28 Primapraktiken 326600
29 Stiftelsen Bräcke Diakoni Rehabcenter Mösseberg 5814
30 Vårdcentralen Carlanderska 324900
31 Vårdcentralen Kusten 325000
32 Vårdcentralen Nordstan 323700 
33 Älvängens läkarhus 324000
     
     
     

De team som utför multimodal rehabilitering vara anslutna till Nationella Registret över Smärtrehabilitering (NRS).

MMR-team vid primärvården ska vara anslutet till NRS modul för primärvårdsnivå medan team inom sjukhusen ska vara anslutna till NRS modul för specialistvårdsnivå. Anslutningen till NRS bekostas av utföraren och görs direkt via NRS hemsida.

NRS - om hur MMR-team ansluts och vilka uppgifter som ska registreras

Hantering av ifyllda frågeformulär

De dokument som fylls i för registrering ska hållas inlåsta – men inte tillsammans med något som kan vara stöldbegärligt. Formulären betraktas inte som journalhandling, men ska sparas i två år utifall något blivit felaktigt registrerat. De kan därefter förstöras. Gallring av handlingar ska ske utifrån fasta rutiner.

Dataskyddsförordningen (GDPR) och dataskyddsombud

När en verksamhet ingår i ett kvalitetsregister som NRS, lämnas patientens personuppgifter till registret.

  • Dataskyddsförordningen (GDPR) innehåller regler för hur personuppgifter får behandlas. De grundläggande principerna är att personuppgifter ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den vars personuppgifter behandlas (den registrerade).
  • Dataskyddsombud (DSO/DPO) kan utses av verksamheter för att självständigt kontrollera att behandlingen av personuppgifter sker korrekt.

Inom Västra Götalandsregionen är varje myndighet som bedriver hälso- och sjukvård personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som myndigheten utför.

Mer om personuppgifter i vården

VGR följer på olika sätt upp och rapporterar den MMR som utförs i Västra Götaland. Rapportering sker bland annat till hälso- och sjukvårdsstyrelsen och till SKR.

Uppföljning till SKR

Svaren från VGR (om villkor 3 - psykisk ohälsa och långvarig smärta) som kommer att användas för SKR:s rapport om utfallet för den nationella överenskommelsen "En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2018".

 

100 personer som i sitt jobb möter personer med långvarig smärta var på plats vid konferensen som hölls i Göteborg den 28 november. Den röda tråden var olika jämlikhetsperspektiv på smärta.

Forskare och verksamhetsföreträdare delade med sig av hur genus, kultur och ålder kan spela roll i mötet mellan personal och patienter. En patient berättade på ett gripande sätt om att möta hälso- och sjukvården. Flera deltagare bidrog med intressanta och berörande berättelser.

2019 - Den 20 december 2018 fattade riksdagen de beslut som krävs för att en ny nationell överenskommelse för ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019” ska kunna ingås mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Överenskommelsen tecknas då lagen om koordineringsinsatser inte har varit möjlig att införa i januari 2019. Regeringen vill också avvakta ställningstagande efter utredningen ”Samspel för hälsa – Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring”.

Överenskommelsen för 2019 liknar till stora delar överenskommelsen 2017-2018, några mindre justeringar har gjorts. Exempelvis kommer villkoren syfta ännu mer till att landstingen bygger upp sina ordinarie strukturer. 

Områden/villkoren för landstingens del i överenskommelsen är:

  1. Kompetenssatsning i försäkringsmedicin
  2. Funktion för koordinering
  3. Insatser vid lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta
  4. Utökat elektroniskt informationsutbyte

Detta ger VGR möjlighet att fortsatt bygga upp, stödja och säkra goda insatser inom sjukskrivning och rehabilitering samt långvarig smärta.

Koncernkontoret bereder just nu ärendet för att Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) den 20 februari 2019 ska kunna fatta beslut avseende aktiviteter och medel till förvaltningarna inom hälso- och sjukvården. Därefter kommer hälso- och sjukvårdsdirektören att komma ut med anvisningar för förvaltningarna kring hur de ska agera för att kunna ta del av medlen.

Mer information kommer att publiceras här så snart den finns tillgänglig.

En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess - Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2019

Tidigare överenskommelse och beslut:

Beslut i HSS 2018 som avsåg ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess”

 

2019

Hälso- och sjukvårdsdirektören har den 27 mars fattat beslut om ny riktlinje för multimodal rehabilitering (MMR) inom ramen för det riktade statsbidraget - En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019. 

Förändringarna i årets riktlinje har kommit till för att i högre grad gå i takt med nationella och regionala viljeinriktningar inom smärtvården. Dessa förändringar (jämfört med 2018) är markerade i grått i den nya riktlinjen för 2019.

Anmäl MMR-team senast den 9 maj 2019
- så ges tillgång till anvisning om medel

Alla de enheter (inom primärvård eller vid sjukhusförvaltning) som vill bedriva MMR verksamhet i enlighet med riktlinjen under 2019 ska senast den 9 maj anmäla och intyga verksamhetens inriktning och teamets kompetens genom att fylla i den här blanketten och skicka in till mmr@vgregion.se  

Efter intygande kommer hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut om anvisningar att skickas. Anvisningarna innehåller bland annat praktisk information om hur fakturering av stimulansersättningen går till.

Ersättningen till utförare kommer att vara prestationsbaserad på samma sätt som den varit under 2018, dvs varje slutförd behandling i enlighet med riktlinjen ersätts med ett visst belopp.

Under 2019 kommer en slutförd multimodal behandling nivå 1 (MMR1) att ersättas med 35 000 kronor och en slutförd multimodal behandling nivå 2 (MMR2) med 55 000 kronor.

Enheter som haft ersättning under 2018

De enheter som under 2018 haft anvisningar om tillkommande ersättning avseende multimodal rehabilitering för patienter med långvarig smärta har fått sina anvisningar från 2018 förlängda under första kvartalet 2019.

Den enhet som avser att fortsätta sin verksamhet från och med 2019-04-01 måste också intyga sin kompetens och verksamhet i enlighet med de nya riktlinjerna. Det görs genom att fylla i blanketten och skicka denna till mmr@vgregion.se senast den 9 maj 2019.

Har du frågor kring riktlinjen eller anmälan av team kontakta mmr@vgregion.se

Bakgrund till ny riktlinje

Den 30 januari fattade Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) beslut om att fördela 165 miljoner kronor av den nationella överenskommelsen om statsbidraget "En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019".

50 miljoner kronor går till behandlingsinsatser vid långvarig smärta inom både primärvården och sjukhusvården, se ärende 19 i HSS protokoll

Riktlinje 2018 MMR


Riktlinje -En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess Multimodal rehabilitering (MMR) för patienter med långvarig smärta - dnr HS 2017-00534-14

Riktlinjen är giltig för utförare som vill bedriva MMR både inom primärvård och inom sjukhusvård. Beslut fattades också om anvisningar för hur MMR enligt riktlinjen ska ersättas.

Anmälan av MMR-team - så ges tillgång till anvisning om medel

Utförare som är intresserade av att bedriva MMR i enlighet med denna riktlinje ska inför verksamhet 2018 snarast anmäla sitt team och intyga att teamet har kompetens i enlighet med riktlinjen till forsakringsmedicin@vgregion.se. Utförare som intygat teamets inriktning och kompetens kommer då att få en anvisning som möjliggör medlen.

OBS! Också utförare som bedrivit verksamhet och fått medel under 2017 måste anmäla sig. Dessa ska i samband med sitt intygande uppge teamets beteckning, om teamet varit verksamt och om ersättning utgått för utförda behandlingar under 2017.

Ersättning och fakturering

Från och med 2018-01-01 kommer ersättningsformen att vara rörlig, d.v.s. prestationsersatt med 35 000 kr/avslutad MMR1 och 55 000 kr/avslutad MMR2.

Utföraren förväntas fakturera HSS månatligen. En årlig avstämning kommer att ske utifrån inrapporterade uppgifter till VEGA och om diskrepans uppstår kan fråga om återbetalningsskyldighet väckas. Mer information om detta och hur fakturering ska ske ges i anvisningen till utförare.

Ovanstående informerades också om i VGPVs nyhetsbrev 2018-01-11.

VGR samarbetar med Skatteverket

Andra delar inom "En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess"

Hälso- och sjukvårdsdirektören fattade också beslut om anvisningar kring de andra villkoren inom processen och om anvisningar till utförare av MMR inom sjukhusvården. Du kan läsa mer om detta under  "Mål och styrning".

Det här gällde 2017 för MMR och stimulans vid arbetsgivarkontakt

Finansieringen av multimodal rehabilitering inom primärvården under 2017 utgår från de tidigare riktlinjerna.

Rehabiliteringsgaranti riktlinjer 2015 som reglerar nuvarande inriktning och stimulans för godkända MMR-team är fortsatt giltiga under hela året 2017.

Läs mer om beslutet om att förlänga 2015 års riktlinjer kring finansiering för 2017 i Vårdgivarnytt 2017-08-24 

Ersättning för anslutning till NRS

För år 2017 har enheter med godkända team för MMR1 och MMR2 inom primärvården fått särskild ersättning för sin anslutning till NRS (10000 kronor för anslutning till NRS primärvård, 20000 kronor anslutning NRS specialistvård). Denna ersättning har betalats ut i samband med att den första utbetalningen till enheten för MMR-behandling görs för 2017.

Nytt för 2018 Från och med 1 januari 2018 kommer inte anslutningen till NRS att ersättas specifikt. Det är dock fortsatt krav på registrering via NRS för att få ersättning i enlighet med den nya riktlinjen.

Ersättning för arbetsrelaterade kontakter

Stimulering av arbetsrelaterade kontakter/insatser för bibehållen/ökad arbetsförmåga är också fortsatt giltiga under hela året 2017. Dessa avser stimulering av insatser och kontakter mellan vårdgivaren och arbetsgivare/Arbetsförmedlingen i syfte att stödja personen att vara kvar i arbete eller återgå i arbete. Stimulansbidraget om 3000 kronor utgår vid ett tillfälle per patient i samband med avslut av behandling i form av MMR 1 och 2, kognitiv beteendeterapi (KBT) och KBT via nätet, interpersonell terapi samt vid psykodynamisk terapi.

Nytt för 2018 Från och med 1 januari 2018 kommer inte kontakter med arbetsgivare i samband med dessa behandlingsformer längre att stimuleras på detta sätt.

Istället görs en stor satsning med ungefär 10 mnkr mer än för 2017 på funktionen rehabkoordinator. Det är denna funktion som förväntas vara den som tar kontakt med arbetsgivare och Arbetsförmedlingen. Läs mer under mål och styrning.

Regional utbildning MMR 2017

Den 7 mars 2017 hölls i Göteborg en heldagsutbildning om evidens kring viktiga komponenter av multimodal smärtrehabilitering (MMR) och återgång i arbete i samarbete med det Nationella Registret över Smärtrehabilitering (NRS) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Förutom innehåll kring samband mellan multimodal rehabilitering och arbete presenterades också utfallsdata från de anslutna multimodala teamen (primärvårdsnivå, sk. MMR1).

Utbildningsdagen riktade sig till multimodala team, chefer för multimodala team, processledare inom rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen, verksamhetschefer inom primärvård (som har personal som möter personer med arbetsoförmåga på grund av smärta) och de yrkesgrupper inom vården som möter personer med arbetsoförmåga på grund av smärta.

Nedan finns de presentationer föreläsarna använde sig av under dagen.

Föreläsare Prof. Britt-Marie Stålnacke, Umeå och Danderyd Presentation 1 Presentation 2 Presentation 3

Prof. Björn Gerdle, Linköping Presentation 1 Presentation 2

Fil Dr Paul Enthoven, Linköping Presentation 1 Presentation 2 Presentation 3

Fil Dr och registerhållare Marcelo Rivano Fischer, Lund Presentation 1 Presentation 2

Doktorand Elisabeth Bondesson, Lund Presentation 1 Presentation 2

SKL nationell samordnare Ann-Britt Ekvall  Presentation 1 Presentation 2

Rapport

Rapporten "Internationellt uppdrag smärta" är en kartläggning över smärtvården i Sverige. Kartläggningen visar på brister och omotiverade skillnader i vård och behandling av patienter med kronisk smärta. Rapporten har tagits fram av en expertgrupp på uppdrag av Nationell Samverkansgrupp för Kunskapsstyrning (NSK).


Senast uppdaterad: 2021-06-17 11:37