Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Försäkringsmedicinska utredningar – FMU

Försäkringskassan behöver ibland fördjupade medicinska underlag med beskrivning av sjukdomens konsekvenser för individens funktionstillstånd och förmåga till aktivitet. FMU kan bara göras av läkare med särskild kompetens i försäkringsmedicin.

Försäkringsmedicinska utredningar:

  • Aktivitetsförmågeutredning – AFU
  • ADL-intyg

Lag (2018:744) om försäkringsmedicinska utredningar
Förordning (2018:1633) om försäkringsmedicinska utredningar

Försäkringskassan om försäkringsmedicinska utredningar (FMU)

TU – Försäkringsmedicinska utredningar 2020 – aktivitetsförmågeutredningar
TU – Ekonomiska medel för ADL-intyg 2020

För en rättssäker prövning av rätten till ersättning från sjukförsäkringen behöver Försäkringskassan i vissa fall begära in kompletterande medicinska underlag vid sidan av det läkarintyg som utfärdas av behandlande läkare. Västra Götalandsregionen har valt att lägga detta uppdrag i egen regi inom Närhälsan.

Underlagen ska ge en fördjupad beskrivning av sjukdomens konsekvenser för individens funktionstillstånd och förmåga till aktivitet.

Två bedömningsteam utför AFU på begäran av Försäkringskassan

  • Borås
  • Göteborg

Tilläggsöverenskommelse om FMU inom Regionhälsan 2020

ADL – Aktiviteter i det Dagliga Livet – är ett instrument som används för att bedöma en persons funktionsförmåga och behov av hjälp med olika aktiviteter. ADL-intyg kan vara ett komplement till läkarintyg och syftar till att ge Försäkringskassan och kommunen bättre beslutsunderlag vid ansökning om personlig assistans.

ADL-intyg innebär att en omfattande utredning görs med besök och funktionsbedömning av patienten på kliniken samt att arbetsterapeuten gör ett hembesök och utreder patientens funktion i hemmiljö.
Intyget utfärdas på begäran av Försäkringskassan eller kommun, samt för enskilda som är i behov av ADL-intyg inför överprövning av tidigare LSS beslut.

Tilläggsöverenskommelse om ADL-utredningar inom Regionhälsan 2020

ADL-intyg utfärdas på fyra orter i Västra Götaland

  • Skövde
  • Borås
  • Uddevalla
  • Göteborg

Om utfärdande av ADL-intyg

Blankett för beställning av ADL-intyg

Senast uppdaterad: 2020-06-02 12:16