Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet Hoppa till chatbot

Förbättra och utvärdera

Oberoende av diagnoser och vårdnivåer löper försäkringsmedicin genom många vårdprocesser. Målet är att möta patientens behov och lägga tonvikt på rätt insats. En drivkraft för förbättringsarbetet är att enskilda medarbetare kan se nya möjligheter till nytta för patienter och för vårdens interna arbete. Uppföljningsparametrar som stödjer detta förbättringsarbete ska eftersträvas.

Angeläget är att basera beslut på fakta. Hur data används och visualiseras kan spela en avgörande betydelse i styrning av processer.

Målbild/er för vad som ska uppnås ska ligga till grund och nyttoeffekter ska kunna följas över tid. Drivande mått som kan bidra till förbättringar som är hållbara över tid?

En arbetsgrupp har formats för att analysera befintlig data, behov av data. och arbete pågår för att utveckla hur försäkringsmedicinsk data ska kunna visualiseras i syfte att ge god förståelse ur ett hel- och delperspektiv och därmed tjäna som gott beslutsunderlag och för uppföljning över tid.  
Arbetsgruppens syfte och kontaktuppgifter.

Data spelar roll

Kvantitativ analys

Kommer...

Kvalitativ analys

Kommer...

Processarbete

Kartläggning av sjukskrivningsprocessen som stöd för dialog och utveckling i Millenium (FVM-framtidens vårdinformationsmiljö). Exempel på processkartor.

Enkel sjukskrivning

Mer komplex sjukskrivning

 

Cognos Analytics är ett analys- och rapporteringsverktyg för uppföljning/statistik/rapportering av utdata från flera olika system inom specialistsjukvården. All uppföljning nås från en och samma Cognosportal. Flera rapporter är skapade specifikt för sjukskrivningsprocessen. Särskilt behörighet krävs. 

Manual till Rapporter i Cognos – Läkarintyg

Rapporterna i Cognos – Läkarintyg bygger på data från sjukhusens journalsystem Melior. Data visualiseras i diagram och tabellform för samtliga rapporter och de möjliggör även rådatauttag för egen analys och visualisering

  • Läkarintyg kvalitet visar hur stor andel av de enskilda läkarintygen som utfärdats samma dag som patientkontakt samt hur stor andel av förlängda läkarintyg som är utfärdade innan föregående läkarintyg gått ut.
  • Medellängd per läkarintyg visar medellängd för enskilda läkarintyg utfärdade per månad utifrån verksamhetsområde/klinik.
  • Antal läkarintyg per sjukfall baseras på patientperspektivet vilket innebär att under sjukfallsperioden kan flera kliniker och diagnoser förekomma.
  • Sjukfallslängd över 365 dagar per diagnos visar endast sjukfall utifrån läkarintyg med samma diagnos med möjlighet att följa patientgrupper där diagnosen inte ändras under sjukfallsperioden

Dessa rapporter är regiongemensamma. Ytterligare rapporter finns framtagna av olika sjukhusförvaltningar.

Förbättrad sjukskrivning 7,5 hp 


Programmet ger grundläggande förbättringskunskap som stödjer arbetet för en god kvalitet i vårdens medicinska och försäkringsmedicinska uppdrag. Deltagarna genomför projekt med fokus på att förbättra kvalitet inom sjukskrivningsprocessen för patient och utförare.

Under programmet kan redan pågående förbättringsarbeten fördjupas eller nya startas, både inom VGR och i samverkan med externa aktörer. Syftet är att påverka till förbättring i den vårdnära verksamheten och sprida goda exempel inom VGR. 

Pågående program startade 8 februari 2021 och pågår till 26 november 2021.

Kursplanen

Förbättrad sjukskrivning – ett verklighetsnära förbättringsprogram som drivs av VGR tillsammans med Centre for Healthcare Improvement (CHI).

Regionutvecklare kommer att aktivt samverka med CHI och följa arbetet som sker. CHI avser att bedriva forskning kopplat till programmet och de förbättringsarbeten som pågår för att förstå och bättre hantera hur verksamhetsutveckling kan bedrivas i ett komplext system med många aktörer som har olika perspektiv, uppdrag och mätsystem, belysa effekter av insatta aktiviteter samt kontinuerligt förbättra programmet. 

Intygsstatistik består av:

  • Nationell statistik som är tillgänglig för alla.
  • Verksamhetsstatistik på regions- och vårdenhetsnivå. För att se den här statistiken krävs behörighet och inloggning med SITHS-kort. Du kan skriva ut färdiga rapporter eller filtrera och skapa egna rapporter. Tyngdpunkten ligger på intyg för sjukpenning, men det går också att se statistik för andra läkarintyg och för kommunikation om ärenden mellan sjukvården och Försäkringskassan.

Intygsstatistik – följ sjukfallsutvecklingen 

OBS: Använd Chrome för att kunna logga in.
Läs mer om Intygsstatistik via Inera 
Lär dig mer i Intygsskolan – Intygsstatistik

Att använda Intygsstatistik 
Förvalta Intygsstatistik  

Rehabstöd – Logga in

OBS: Använd Google Chrome för att kunna logga in.
Läs mer om Rehabstöd via Inera

Att använda Rehabstöd  
Förvalta Rehabstöd 

Användarforum

Som stöd till användarna av Intygsstatistik och Rehabstöd sammankallar Inera regelbundet till användarforum.
Användarforum – 200921
Användarforum – 200518

I sjukhusvård och primärvård finns utvecklingsledare med särskild kompetens inom det försäkringsmedicinska området.

Utvecklingsledare ger stöd för:

  • Verksamhetsnära förbättringsarbete inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.
  • Att introducera och stödja nya rehabiliteringskoordinatorer.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2021-06-16 15:27