Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Förbättra och utvärdera

Oberoende av diagnoser och vårdnivåer löper försäkringsmedicin genom många vårdprocesser. Målet är att möta patientens behov och lägga tonvikt på rätt insats. En drivkraft för förbättringsarbetet är att enskilda medarbetare kan se nya möjligheter till nytta för patienter och för vårdens interna arbete. Uppföljningsparametrar som stödjer detta förbättringsarbete ska eftersträvas.

Beslut ska baseras på fakta

Hur data används och visualiseras kan spela en avgörande betydelse i styrning av processer. Målbilder för vad som ska uppnås ska ligga till grund och nyttoeffekter ska kunna följas över tid. Drivande mått som kan bidra till förbättringar som är hållbara.

En arbetsgrupp analyserar befintlig data, behov av data och arbete pågår för att utveckla hur försäkringsmedicinsk data ska kunna visualiseras i 
Data till verklig nytta inom Försäkringsmedicin – presentation av det pågående arbetet 2022. (En powerpoint med synligt talarstöd.)

Att använda data i förbättringsarbeten – Försäkringsmedicin 
Inspiration om hur du kan använda styrdiagram i förbättringsarbetet inom det försäkringsmedicinska området. Styrdiagram är ett verktyg som används för att identifiera och stödja ett förbättringsarbete samt bidra till diskussion.

Fler tips på hur du kan använda data i förbättringsarbeten: 

Processarbete

Kartläggning av sjukskrivningsprocessen som stöd för dialog och utveckling i Millenium (FVM-framtidens vårdinformationsmiljö). Exempel på processkartor.

Enkel sjukskrivning – Processkarta

Mer komplex sjukskrivning – Patient processkarta

Merk komplex sjukskrivning – Aktivitet processkarta

 

Avvikelser inom försäkringsmedicin ska anmälas via >> Medcontrol (inloggning med SITHS-kort).

>> Avvikelser – extern part (inloggning till Insidan).

Intygsstatistik och Rehabstöd

Intygsstatistik består av:

 • Nationell statistik som är tillgänglig för alla.
 • Verksamhetsstatistik på regions- och vårdenhetsnivå. För att se den här statistiken krävs behörighet och inloggning med SITHS-kort. Du kan skriva ut färdiga rapporter eller filtrera och skapa egna rapporter. Tyngdpunkten ligger på intyg för sjukpenning, men det går också att se statistik för andra läkarintyg och för kommunikation om ärenden mellan sjukvården och Försäkringskassan.

Intygsstatistik – följ sjukfallsutvecklingen 

OBS: Använd Chrome för att kunna logga in.
>> Läs mer om Intygsstatistik via Inera 
Lär dig mer i >> Intygsskolan – Intygsstatistik

>> Att använda Intygsstatistik 
>> Förvalta Intygsstatistik  

Rehabstöd – Logga in

OBS: Använd Google Chrome för att kunna logga in.
>> Läs mer om Rehabstöd via Inera

>> Att använda Rehabstöd  
>> Förvalta Rehabstöd 

Användarforum

Som stöd till användarna av Intygsstatistik och Rehabstöd sammankallar Inera regelbundet till användarforum.
Kontakta
Åsa Liljegren
asa.liljegren@inera.se 

Carin Melin
karin.b.melin@vgregion.se 

Anna-Carin Bergqvist
anna-carin.bergqvist@vgregion.se 

 

Cognos Analytics

Cognos Analytics är ett analys- och rapporteringsverktyg för uppföljning/statistik/rapportering av utdata från flera olika system inom specialistsjukvården. All uppföljning nås från en och samma Cognosportal. Flera rapporter är skapade specifikt för sjukskrivningsprocessen. Särskilt behörighet krävs. 

Manual till Rapporter i Cognos – Läkarintyg

Rapporterna i Cognos – Läkarintyg bygger på data från sjukhusens journalsystem Melior. Data visualiseras i diagram och tabellform för samtliga rapporter och de möjliggör även rådatauttag för egen analys och visualisering

 • Läkarintyg kvalitet visar hur stor andel av de enskilda läkarintygen som utfärdats samma dag som patientkontakt samt hur stor andel av förlängda läkarintyg som är utfärdade innan föregående läkarintyg gått ut.
 • Medellängd per läkarintyg visar medellängd för enskilda läkarintyg utfärdade per månad utifrån verksamhetsområde/klinik.
 • Antal läkarintyg per sjukfall baseras på patientperspektivet vilket innebär att under sjukfallsperioden kan flera kliniker och diagnoser förekomma.
 • Sjukfallslängd över 365 dagar per diagnos visar endast sjukfall utifrån läkarintyg med samma diagnos med möjlighet att följa patientgrupper där diagnosen inte ändras under sjukfallsperioden

Dessa rapporter är regiongemensamma. Ytterligare rapporter finns framtagna av olika sjukhusförvaltningar.

 

Statistik- och analysportalen

Medicinsk kvalitet – länkar till interna och externa statistiksidor och publikationer inom medicinsk kvalitet.

 • KviS – statistikverktyg kvalitetsindikatorer
 • Sjukhusrapporten
 • Primärvårdsrapporten
 • Hugin – Rehab
 • Munin – Vårdcentral
 • Vården i siffror
 • Hälso- och sjukvårdsrapport
 • SKR – skador i vården
 • Socialstyrelsens statistikdatabas
 • Rapporter
 • och mycket mer
Senast uppdaterad: 2022-07-05 12:28