Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet Hoppa till chatbot

Temadagar

X-SIDORNA - ARBETE PÅGÅR .... X-SIDORNA - ARBETE PÅGÅR .... OVANSTÅENDE SIDOR ÄR OFÖRÄNDRADE - OVANSTÅENDE SIDOR ÄR OFÖRÄNDRADE

Föreläsning

Gunnel Hensing, Göteborgs universitet och Ingibjörg Jonsdottir, Institutet för stressmedicin 
Om behovet av att få in mer av förståelse för kontextuella faktorers betydelse för individens arbetsförmåga och av att ta tillvara olika aktörers kompetenser – inte minst patientens egna förmåga (agency) för dennes återgång i arbete. Vårdens aktörer behöver i större utsträckning skaffa sig mer kunskap om vilka arbetsvillkor patienten har.

Filmad föreläsning Gunnel Hensing, Ingibjörg Jonsdottir del 1
Filmad föreläsning Gunnel Hensing, Ingibjörg Jonsdottir del 2

Presentationsmaterial Gunnel Hensing, Ingibjörg Jonsdottir

Ingibjörg Jonsdottir presenterade bl.a. arbetsmiljösatsningen som pågår inom VGR och visade del av en film där deltagare berättar om sina upplevelser. Du kan se filmen i sin helhet och läsa mer på ISMs sida (filmen finns längst ner på sidan)

Föreläsning 

Mandus Frykmanregeringens nationella samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess 
Berättade om utredningens arbete såhär långt. Bland annat om förutsättningar för samverkan. Centrala frågor för utredningen är t.ex. ökad förutsägbarhet för olika individers olika situationer och ökad förutsägbarhet kring vad olika aktörer kan och ska bidra med.  Utredningens slutbetänkande ska presenteras för regeringen i april 2020.

Filmad föreläsning Mandus Frykman

Presentationsmaterial Mandus Frykman

Föreläsning

Henrik ErikssonChalmers tekniska högskola 
Om sin forskning kring sådant som kännetecknar riktigt framgångsrika företag och organisationer. Om dualismen som kan uppstå i en hierarkisk styrning. Hur struktur behöver ge stöd men helst inte hindra medarbetare att fatta beslut och agera. Hur engagemang, förståelse och motivation kan göda förbättringar och leda oss mot att göra mer nytta genom att göra mindre.

Filmad föreläsning Henrik Eriksson

Henrik Eriksson ställde bl.a. frågan om vad som kännetecknar ett mycket välfungerande arbete med sjukskrivning till publiken. Delar av svaren syntes på skärmen under föreläsningen. Alla redovisade svar.

Förbättringsarbeten

Vid inspirationskonferensen affischerades ett flertal förbättringsarbeten som pågår inom VGR i syfte att underlätta för patienter och vårdens aktörer i det försäkringsmedicinska arbetet, framförallt med sjukskrivning och rehabilitering till arbete.

Affischer förbättringsarbete 2019 primärvård
Affischer förbättringsarbete 2019 sjukhus

Urvalet av förbättringsarbeten beror enbart på att konferensarrangörerna har råkat få kännedom om dem. Det pågår säkerligen flera andra. Om du har kännedom om sådant förbättringsarbete, tveka inte att höra av dig till forsakringsmedicin@vgregion.se 

Nya uppdragsbeskrivningar

Vid konferensen presenterades nya regionala uppdragsbeskrivningar för de försäkringsmedicinska stödfunktionerna:
försäkringsmedicinskt ansvarig läkare
rehabiliteringskoordinator
lokal processledare/utvecklingsledare

Övergripande presentationsmaterial

Inriktning 2020 försäkringsmedicin inom hälso- och sjukvården 

Alla filmer inspirationskonferens 2019

Övergripande bildspel inspirationskonferens 2019

Goda exempel för ökad kvalitet i arbetet med sjukskrivning och rehabilitering

Föreläsningar, panelsamtal med olika perspektiv och innovativa idéer för linjechefer och ansvariga i primärvård och sjukhusvård.

  • Film med panelsamtal – politiken, forskningen och verksamhetsansvariga ger sin bild av det förbättringsarbete som behövs.

Beskrivningar och rapporter

Redovisningar av 21 lokala förbättringsprojekt.

Seminarierum 1 – korta beskrivningar av projekten nedan

Seminarierum 2 – korta beskrivningar av projekten nedan

Seminarierum 3 – korta beskrivningar av projekten nedan

Seminarierum 4 – korta beskrivningar av projekten nedan

Temadag kring rehabkoordineringsuppdraget, forskning och inspirerande erfarenheter från rehabkoordinatorns vardag.

"Många tack för en inspirerande dag – så många proffsiga rehabkoordinatorer vi har i Västra Götalandsregionen!"
/Cecilia Björkelund, Göteborgs universitet

"Tack för att jag fick möjlighet att medverka på denna jätteintressanta dag."
/Ann-Britt Ekvall, SKL

Inbjudan med program

Föreläsarnas presentationer –18 oktober

Presentationer från andra temadagar för rehabiliteringskoordinatorer

Senast uppdaterad: 2021-03-24 16:51