Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet Hoppa till chatbot

Ä Försäkringsmedicinska utredningar

ÄLDRE SIDA SOM INOM KORT KOMMER ATT DÖLJAS

Försäkringskassan behöver ibland fördjupade medicinska underlag med beskrivning av sjukdomens konsekvenser för individens funktionstillstånd och förmåga till aktivitet.
Aktivitetsförmågeutredningar (AFU) kan bara göras av läkare med särskild kompetens i försäkringsmedicin. I VGR utförs AFU i bedömningsteam vid Regionhälsan.

Lag (2018:744) om försäkringsmedicinska utredningar

Förordning (2018:1633) om försäkringsmedicinska utredningar

Försäkringskassan om försäkringsmedicinska utredningar (FMU)

ADL-intyg är ett intyg som beskriver en persons funktions- och aktivitetsförmåga, ett komplement till läkarintyg och syftar till att ge Försäkringskassan och kommunen bättre beslutsunderlag vid ansökning om personlig assistans.
ADL(Aktiviteter i Dagligt Liv)

ADL-intyg innebär att en omfattande utredning av patient görs på klinik samt att arbetsterapeut gör ett hembesök och utreder patientens funktion i hemmiljö. Ingen patientavgift tas ut.
Intyget utfärdas på begäran av Försäkringskassan eller kommun, samt för enskilda som är i behov av ADL-intyg inför överprövning av tidigare LSS beslut.

Regionhälsan ansvarar för utfärdande av ADL-intyg i VGR
Tilläggsöverenskommelse om ADL-utredningar inom Regionhälsan 2020

Utförare

Närhälsan Solhem rehabmottagning
Ekenäsgatan 15 504 55 Borås
033-616 29 32

Närhälsan Majorna rehabmottagning
Skärgårdsgatan 4 414 58 Göteborg
031-747 81 70

Närhälsan Skövde rehabmottagning
Badhusgatan 4, 541 30 Skövde
0500 47 83 83

Närhälsan Uddevalla rehabmottagning
Bävebäcksgatan 5 451 50 Uddevalla
010 441 65 30

Beställning av ADL-intyg

från Försäkringskassan via blankettUtfärdande av ADL-intyg är kostnadsfritt för Försäkringskassan och avser de personer som ansöker om assistansstöd. Ingen patientavgift ska tas ut.

från kommun eller från patient via blankett. Den sökande betalar för intyget enligt de priser som anges på blanketten.
 

Kontaktperson Regionhälsan
Ingrid Jansson

ingrid.h.jansson@vgregion.se

 

Kontaktperson Koncernkontoret
Iréne Johansson
irene.b.johansson@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2021-06-17 11:37