Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ledning och styrning

Ny webbplats för nationell kunskapsstyrning

SKR skapar en ny webbplats för regionernas gemensamma arbete för en god och jämlik vård genom kunskapsstyrning.

Webbplatsen ska samla information om utvecklingsarbete i nationella programområden och nationella samverkansgrupper i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Den kommer även att innehålla stöd och verktyg för

  • uppföljning och analys
  • verksamhetsutveckling
  • kunskapsstöd inom hälso- och sjukvård.

Webbplatsen är under konstruktion, men titta gärna in redan nu.
Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

 

 

 

Nationell överenskommelse om statsbidrag 2020

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tecknat en ettårig nationell överenskommelse om statsbidraget En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabliteringsprocess för 2020.
Nationell överenskommelse 2020

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) har den 18 mars fattat beslut om hur statsbidraget ska hanteras i VGR.
Protokoll och möteshandlingar (ärende 69)

Koncernkontoret har fördelat medel och uppdrag via anvisningar till förvaltningar i VGR.
Anvisning till Regionhälsan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Södra Älvsborgs sjukhus, NU-sjukvården och Sjukhusen i väster

Anvisningar som avser finansiering av rehabilitering vid långvarig smärta (MMR) finns under rubrikerna Godkända MMR-team samt anvisningar 2019 och 2020 på vgregion.se/mmr.

Extern samverkan

Regional samverkan mellan VGR och Försäkringskassan

Överenskommelse 2020 mellan Försäkringskassan och VGR – samt uppdrag enligt ÖK

Västra Götalands samverkansgrupp verkar för att rehabilitera människor och hitta åtgärder för att förebygga ohälsa och utestängning från arbetsmarknaden

Ambitionsdokument Västra Götalands samverkansgrupp

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tecknat en nationell överenskommelse En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabliteringsprocess 2019 (tecknat 18 december 2018).
Nationell överenskommelse 2019

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) har beslutat hur statsbidraget ska hanteras i VGR (beslut 30 januari 2019).
TU – Riktat statsbidrag till hälso- och sjukvård 2019

Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om anvisningar till förvaltningar i VGR (beslut 29 mars 2019).
Anvisning 2019 – NU
Anvisning 2019 – Primärvården
Anvisning 2019 – Sjukhusen i Väster 
Kungälv, Frölunda, Alingsås och Angered
Anvisning 2019 – SkaS
Anvisning 2019 – SU
Anvisning 2019 – SÄS

Anvisningar som avser finansiering av rehabilitering vid långvarig smärta (MMR) finns under rubrikerna Godkända MMR-team och deras anvisningarvgregion.se/mmr.

 

Nationellt 2018

Tidigare överenskommelse och beslut:

Beslut i HSS 2018 - ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess” 

Anvisningar

Anvisning 2018 – Primärvården

Anvisning 2018 – AL, Allingsås Lasarett

Anvisning 2018 – ANS, Angereds Närsjukhus

Anvisning 2018 – FSS, Frölunda Specialistsjukhus

Anvisning 2018 – KS, Kungälvs sjukhus

Anvisning 2018 – NU-sjukvården

Anvisning 2018 – SkaS, Skaraborgs sjukhus

Anvisning 2018 – SU, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Anvisning 2018 – SÄS, Södra Älvsborgs sjukhus

Kontaktlistor

Patientinfo finns på 1177.se

Senast uppdaterad: 2020-06-09 16:54