Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Rehabiliteringskoordinering

Sidan för dig som arbetar med patienter i behov av stöd för att återgå eller vara kvar i arbete eller är arbetssökande. De tidigare undersidorna motsvaras av punkt 2 och 3.

1. Metodstöd – mallar – statistik

2. Samarbete internt i hälso- och sjukvården

3. Samverkan med externa aktörer

Rapportera samverkansavvikelser – VGR/FK

Här finns ett bildspel som innehåller information om vad den nya lagen som förväntas komma den 1 februari 2020, lagen om koordinering för sjukskrivna patienter innebär. Materialet kan t.ex. användas vid APT eller liknande.

Bildspel - ny lag om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter

Här kan du läsa mer om lagen i regeringens budgetproposition (utgiftsområde 10)

1. Metodsstöd – mallar – statistik

Stöd för att kartlägga patientens rehabiliteringsbehov.

I Vårdhandboken finns nationella formulär och mallar som du kan anpassa till din egen verksamhet både avseende innehåll och logotyp.

Logga in – Intygsstatistik  (tidigare Statistiktjänsten)

Intygsstatistik kan användas för att följa upp sjukskrivningsmönster i din verksamhet. Du kan filtrera och anpassa statistiken så att den passar verksamhetens behov.

Läs mer om tjänsten Intygsstatistik.

Inloggning sker med eTjänstekort (SITHS-kort).

2. Internt arbete i hälso- och sjukvården

Stöd för att hjälpa vårdenhetens arbete med att:

 • Identifiera sjukskrivna patienter med särskilt behov av koordineringsinsatser för att kunna återgå eller inträda i arbetslivet.
 • Samordna insatser inom hälso- och sjukvården för att öka patientens möjlighet att arbeta.
 • Skapa samsyn kring patienten så att hälso- och sjukvården arbetar mot samma mål och enligt samma plan när det gäller patientens arbetsförmåga.

Logga in – Rehabstöd

Rehabstöd ger snabb överblick över pågående sjukfall på en vårdenhet. Det visar bland annat vilka patienter som är sjukskrivna vid enheten just nu, vilka läkarintyg som behöver förnyas och vilka patienter som är sjukskrivna av en viss läkare.
Läs mer om Rehabstöd

Gå gärna in i utbildningsmiljön
Användarnamn:     rehabstod
Lösenord:                 rehabstod

 • GC001 – nationell åtgärdskod (KVÅ) för rehabiliteringskoordinering vid dokumentation av individrelaterade kontakter. Samordning av rehabiliterande insatser gällande arbetsförmåga. Utredning av samordningsbehov, koordinering inom verksamhet, arbetsgivare, försäkringskassa, arbetsförmedling och andra vårdgivare utifrån den enskilde patientens behov samt uppföljning.
  Koden fungerar som ett led i utvärderingen kring sjukskrivningsprocessen.
  Gäller från 1 januari 2018.

 • ZV506 – åtgärdskod (KVÅ) för journalförande personal vid kontakt med arbetsgivare via besök eller telefonsamtal.
 • ZV502 – åtgärdskod (KVÅ) för journalförande personal vid kontakt med Arbetsförmedlingen via besök eller telefonsamtal.

 • SIPSamordnad individuell plan
  AU124 Upprättande av samordnad individuell plan
  UX301 Uppföljning av samordnad individuell plan

För att få till en mer kvalitetssäker process ska jämställdhetsaspekten tydligare integreras i alla områden inom sjukskrivning och rehabilitering.

Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld mellan närstående. Det gäller både i heterosexuella och samkönade relationer samt mellan syskon och inom andra familje- och släktrelationer.

 

3. Samverkan med externa akötrer

Stöd för rehabiliteringskoordinator i arbetet med extern samverkan.

 • Bedöma behovet av samverkan med andra aktörer som främjar patientens återgång till arbete.
 • Kontakta arbetsgivare och arbetsförmedling för att kunna genomföra vårdens planer och insatser för individen så effektivt som möjligt.
 • Bedöma behovet av rehabiliteringsåtgärder enligt Socialförsäkringsbalken kap 30 för att informera Försäkringskassan.

Rehabiliteringskoordinatorns roll i individärenden kräver att det finns samtycke vid kontakt med externa aktörer.

Att individen samtycker till att rehabiliteringskoordinatorn lämnar information till extern aktör betyder inte att individen samtycker till att aktören kan lämna information om denne till rehabiliteringskoordinatorn. Respektive aktör måste på egen hand hämta individens samtycke.  

Reviderade sekretessmallar

VGR har reviderat sina mallar för samtycke enligt rekommendationer från förbundsjuristen vid SKL. De nya mallarna innebär att samtycket i högre grad än tidigare ska preciseras för patienten vilken typ av information som vården behöver samverka kring – särskilt i samtycke avseende arbetsgivaren. 

MALL – Individens samtycke att lämna information till arbetsgivaren - 190911

MALL – Individens samtycke att lämna information till externa aktörer - 190911

OBS!    I mallarna finns gulmarkerade instruktioner om vad som ska specificeras angående varje individ. I övrigt är det bra att låta mallen förbli intakt eftersom formuleringarna är granskade av SKL.

Bakgrunden till revidering

JO har kritiserat två regioner för att deras samtycken varit för allmänt hållna. Efter detta har SKL arbetat med sina rutiner och informerat landstingen 19 juni 2019.

JO:s yttrande i sin helhet

Arbetsförmedlingen

Det finns två intyg vid sjukskrivning av personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen. 

 Hämta blanketterna direkt på arbetsformedlingen.se/varden

1. Läkarintyg för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program

Arbetsförmedlingen har tagit över hanteringen av läkarintyg för den som deltar i ett program och har aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning från Försäkringskassan.

Tidigare har vården ofta sjukskrivit dessa patienter med hjälp av Försäkringskassans vanliga läkarintyg men på grund av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) är det inte längre möjligt för Arbetsförmedlingen att ta emot dessa intyg.

För den som tar emot patienter i vården innebär detta bland annat att en ny intygsblankett ska användas om det blir aktuellt att sjukskriva patienter från sådan aktivitet. 

På arbetsförmedlingen.se finns det nya intyget att hämta. Här finns också en del förtydliganden angående det nya läkarintyget som ska användas för personer inskrivna i arbetsmarknadspolitiska program. Intyget gäller från och med den 1 januari 2019

Läkarintyget för personer med aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning är avgiftsfritt

Detta intyg ska vara avgiftsfritt för patienten. Läkarbesöket debiteras enligt gällande avgift. Se beslut i regionfullmäktige den 28 maj 2019 (ärende 112)

På Försäkringskassans hemsida finns mer information till patienter som blir sjuka när de deltar i arbetsmarknadspolitiskt program.  

2. Medicinskt utlåtande

Det finns också ett nytt medicinskt utlåtande som gäller för alla inskrivna arbetssökande på Arbetsförmedlingen. I utlåtandet kommer det att finnas en ny version på den "förfrågan" som görs från Arbetsförmedlingen till hälso- och sjukvården.

Detta ersätter det utlåtande som Arbetsförmedlingen använder idag när de begär att få in ett utlåtande från vården. Vanligen används Försäkringskassans blankett Läkarutlåtande om hälsotillstånd. Från och med den 1 februari ska alltså det nya utlåtandet användas istället.

Du kan hämta blanketter för det nya utlåtandet, förfrågan, samtycke och läsa mer här på arbetsformedlingen.se

Timtaxa i samband med utfärdande av medicinskt utlåtande

I de fall det är Arbetsförmedlingen som begär intyg från hälso- och sjukvården ska timtaxa tas ut. OBS – vården ska inte ta ut någon patientavgift samtidigt som timtaxa tillämpas, se patientavgiftshandboken.

Kontaktpersoner VGR

Kontaktpersoner Arbetsförmedlingen

 

Fråga från socialtjänsten till läkare om arbetsförmåga (VGR sept 2018)  
Formuläret ska användas för att klargöra om en patient som uppbär försörjningsstöd har aktivitetsbegränsningar som gör att hen inte kan delta i aktiviteter initierade av socialtjänsten.
Formuläret är gjort i samarbete med angivna kommuner. När det används i andra kommuner behöver sidfoten anpassas.

Samverkan VG – klicka på Samordningsförbund i Väster
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna och VGR samverkar för att rehabilitera människor och hitta åtgärder för att förebygga ohälsa och utestängning från arbetsmarknaden.
Målet är att använda de gemensamma resurserna på ett så bra sätt som möjligt och att personerna ifråga får ut mesta möjliga av insatserna.

Samordningsförbunden i Väster

 • BÅD-ESÅ
  Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng
 • Göteborg Centrum
  Majorna-Linné, Örgryte-Härlanda och centrum
 • Göteborg – DELTA
  Hisingen
 • Göteborg Nordost
  Angered och Östra Göteborg
 • Göteborg Väster
  Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg
 • Insjöriket
  Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås
  sofinsjoriket.se
 • Norra Skaraborg
  Gullspång, Marietad och Töreboda
 • Sjuhärad
  Vårgårda, Herrljunga, Borås, Tranemo, Ulricehamn, Bollebygd, Mark och Svenljunga
 • Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
 • Vänersborg och Mellerud
 • Väst
  Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla
 • Västra Skaraborg
  Essunga, Götene, Lidköping, Skara och Vara
 • Älv & Kust
  Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjärn och Öckerö
 • Östra Skaraborg
  Falköping, Tidaholm, Skövde, Hjo, Tibro och Karlsborg

18 oktober 2017 hölls en regional temadag för rehabkoordinatorer i Göteborg. Dagen var fylld med aktuell information kring rehabkoordineringsuppdraget, forskning och inspirerande erfarenheter från rehabkoordinatorns vardag.

"Många tack för en inspirerande dag – så många proffsiga rehabkoordinatorer vi har i Västra Götalandsregionen!"
/Cecilia Björkelund, Göteborgs universitet

"Tack för att jag fick möjlighet att medverka på denna jätteintressanta dag."
/Ann-Britt Ekvall, SKL

Inbjudan med program

Föreläsarnas presentationer –18 oktober

 

Presentationer från andra temadagar för rehabiliteringskoordinatorer


Senast uppdaterad: 2019-11-19 15:12