Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Individen i fokus – rehabiliteringskoordinatorer och försäkringsutredare i samverkan

Hälso- och sjukvården och Försäkringskassan ska tillsammans förbättra sin gemensamma dialog och individens sjukskrivningsprocess.

Rehabiliteringskoordinatorer och försäkringsutredare är nyckelfunktioner för individen. Deras förståelse för de olika uppdragen i processen är en viktig förutsättning för en bättre dialog, det har belysts t.ex. i olika workshops. Här finns ett material som har sin grund i dessa och som förhoppningsvis kan leda till bättre förståelse och bättre dialog. 

Hur tycker du att samverkan och dialog mellan försäkringsutredare och rehabiliteringskoordinator fungerar just nu?

- Svara på de sex korta frågorna innan du tar del av filmerna för en bättre samverkan.

Svara här om du är rehabiliteringskoordinator

Svara här om du är försäkringsutredare

Du bidrar till ökad kunskap, forskning och förbättrade arbetssätt.

Tre filmer för en bättre samverkan

Filmerna är vardera ungefär 20 minuter långa. De ger en god uppfattning av det gemensamma uppdrag som vården och Försäkringskassan har. Filmerna sporrar till fortsatt dialog och förbättring i Västra Götaland.

 1. Rehabiliteringskoordinatorer från VGR och försäkringsutredare från Försäkringskassan med flera beskriver sitt arbete och sin vardag.  
  Individen i fokus
 2. Fördjupning - Den inbyggda svårigheten när flera aktörer förväntas ta ansvar i en individs process.
  Kraften i att möta komplexa utmaningar tillsammans
 3. Fördjupning - Forskningens perspektiv på vad som krävs av organisationer för att förbättra samverkan, på riktigt.
  Vikten av att arbeta med förbättringar

Fortsatt arbete för en förbättrad dialog i samverkan

Det filmade materialet är bara en del av det samverkansarbete som VGR och Försäkringskassan bedriver regionalt och lokalt. Förhoppningen är att filmerna ska bidra till ökad kunskap och förståelse samt väcka intresse för en fortsatt dialog.

Forskning visar att det är flera delar som måste komma på plats för att samverkan mellan organisationer ska kunna få genomslag för den som ska stå i fokus.

Begreppet ROS (Danermark & Germundsson) som står för regelverk, organisation och synsätt kan användas för att beskriva vilka krav som finns. Det måste finnas ett samverkansperspektiv i alla dessa tre perspektiv för att de ska kunna främja varandra. Om det saknas i ett av dessa tre led kommer det inte att få genomslag i de andra heller. 

 • Hur tänker du efter att ha tagit del av materialet? 
 • Vad tycker du kan vara nästa steg i en förbättrad dialog och vad kan du göra direkt?
 • Vad behöver du för att kunna genomföra de idéer du har?

Vad händer nu?

Förhoppningsvis har du som tittat fått med dig ny kunskap, nya frågeställningar och en lust att redan nu göra det du kan för att samverka och samarbeta med individen i fokus.

Läs mer om samverkan mellan VGR och Försäkringskassan

Överenskommelse om samverkan mellan Försäkringskassan och Västra götalandsregionen 2022

Samverka externt

>> Försäkringskassan – för dig som arbetar i hälso- och sjukvården

Senast uppdaterad: 2021-07-07 15:00