Skriva läkarintyg och utlåtande

Patienter med medicinska behov har ofta även försäkringsmedicinska behov. Hälso- och sjukvårdens uppgift är att, då det är rimligt och möjligt, göra en försäkringsmedicinsk bedömning och utfärda eventuella aktuella intyg och utlåtanden.

Inför intygsskrivning

Läkaren ansvarar för den försäkringsmedicinska bedömningen och avgör om läkarintyg för sjukskrivning ska utfärdas. Läkaren tar del ta del av dokumentation från andra vårdprofessioner.

Medicinsk bedömning ska göras i enlighet med:

Övergripande principer

>> Socialstyrelsens Försäkringsmedicinskt beslutsstöd – övergripande principer 


Intyg till Försäkringskassan

Läkarintyg ska innehålla läkarens bedömning av hur en skada/sjukdom/behandling påverkar patientens funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning samt prognos och åtgärdsbehov. Det är följderna och konsekvenserna av diagnosen och behandlingen som är avgörande. 

>> Försäkringsmedicinskt beslutsstöd ger dig stöd för sjukskrivningens omfattning. 
Många gånger kan det räcka med kortare sjukskrivning. Det finns dock sällan anledning att dela upp en sjukskrivning i flera kortare perioder om det finns behov av en längre sjukskrivning. Var mycket tydlig med planeringen, dokumentera målsättning och vilka insatser som ska göras för att patienten ska nå målet.


Intyg till arbetsgivaren

Uppgifter om patienten ska vara relevanta och mer information än nödvändigt för arbetsgivarens handläggningen får inte lämnas, enligt GDPR.

Läkarintyg om arbetsförmåga – sjuklöneperioden (AG 1-14) till dag 14 i sjukperioden
Läkarintyg om arbetsförmåga – arbetsgivaren (AG 7804) från dag 15 i sjukperioden

Fyll i, skriv ut och underteckna: De nya intygen till arbetsgivare kan inte skickas elektroniskt. Patienten kan dock skriva ut intygen via >> 1177.se.

>> SKR: Frågor och svar som kan uppstå vid utfärdande av de nya läkarintygen. 


Intyg och utlåtande till Arbetsförmedlingen

>> Arbetsförmedlingen: För hälso- och sjukvården

Intyg

 • >> Läkarintyg för deltagare i program – samt vanliga frågor och svar från Arbetsförmedlingen, som hanterar läkarintyg för den som deltar i ett program och har aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning.
  Dataskyddsförordningen (GDPR) gör att Arbetsförmedlingen inte längre kan att ta emot Försäkringskassans vanliga läkarintyg.
  - Intyget är avgiftsfritt för deltagare i program (med aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning).

Utlåtande

 • Medicinskt utlåtande – senaste versionen
  >> Medicinskt utlåtande
   – med hjälptexter samt vanliga frågor och svar från Arbetsförmedlingen.
  Utlåtandet är för alla arbetssökande på Arbetsförmedlingen (ersätter tidigare blankett från Försäkringskassan).
  - Medicinskt utlåtande debiteras med timtaxa.
  - Patientavgift ska inte tas ut när timtaxa tillämpas, Patientavgiftshandboken.

Bedömningsteam

Multidisciplinär bedömning

Bedömningsteam erbjuder fördjupade bedömningar av funktions- och aktivitetsförmåga. Aktuellt för patienter där sjukdoms- eller ohälsoorsak är oklar eller där det finns behov av ytterligare bedömning.

Om bedömningsteam  kontaktuppgifter

 


Överblicka dina patienters sjukskrivning – Rehabstöd

Rehabstöd ger dig som läkare:

 • Översikt över dina egna pågående sjukfall på den inloggade enheten.
  - Du kan se sjukskrivning som snart löper ut och planera patientens återbesök. 
  - Du kan planera för pågående sjukfall inför din egen frånvaro.
 • Översikt fördelad på diagnos, sjukskrivningsgrad och kön.
 • Möjlighet att sortera, filtrera och söka för att anpassa informationen efter behov.

Rehabstöd – Logga in

Använd Google Chrome för att kunna logga in.
>> Att använda Rehabstöd
>> Läs mer om Rehabstöd via Inera