Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Skriva läkarintyg och utlåtande

Rätten till förmåner från försäkringssystemet beror på patientens funktions- och aktivitetsförmåga. Patientens begränsningar ska beskrivas i läkarintyg främst till arbetsgivare och Försäkringskassan.
Läkarintyget ligger till grund för olika förmåner.

Allt om inre och yttre sekretess och samtycke finns på sidan:
Övergripande – uppdrag, kompetens, sekretess, lagar m.m

Läkaren ansvarar för bedömningen och avgör om läkarintyg för sjukskrivning ska utfärdas. Läkaren bör ta del av dokumentation från andra vårdprofessioner.

Medicinsk bedömning ska göras i enlighet med:

Övergripande principer

>> Socialstyrelsens Försäkringsmedicinskt beslutsstöd – övergripande principer 

 • Är arbetsförmågan nedsatt?
 • Beror det på sjukdom?
 • Är det bra med sjukskrivning för just den här patienten?
 • Kan arbetet anpassas?
 • Finns det andra arbetsuppgifter?
 • Lika behandling oavsett till exempel kön, etnicitet och ålder.
 • Deltidssjukskrivning bör övervägas före heltidssjukskrivning.
 • Vårdens plan för återgång i arbete ska dokumenteras i läkarintyget. 
 • Överväg tidigt en kontakt med arbetsgivaren för anpassning av arbetet. 
 • Patientens samtycke krävs inför kontakter med externa aktörer. Sekretess och samtycke se sidan Övergripande
 • Övriga vårdprofessioner kan medverka i bedömningen och vid rehabiliteringen, se Samarbeta internt och rutan Vårdroller som samarbetar kring patienten. 
 • Rehabiliteringskoordinator ger individuellt stöd, arbetar med internt samarbete och extern samverkan. 

Om intygsmoduler i Västra Götaland

Intygsmodulen – Melior och Obstetrix (vgregion.se)   

>> Försäkringskassan.se – Medicinska underlag och blanketter

Internet Explorer fungerar bäst för Försäkringskassans blanketter – du som använder en annan webbläsare kan behöva spara ner blanketten och öppna den i Adobe istället för att hjälptexterna ska fungera.
Läs mer längst ner på sidan >> Försäkringskassan: Blanketter och e-tjänster

Intyg

Intyg redogör för sakuppgifter.
Läkarintyg ska innehålla läkarens bedömning av hur en skada/sjukdom/behandling påverkar patientens funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning samt prognos och åtgärdsbehov. Det är följderna och konsekvenserna av diagnosen och behandlingen som är avgörande. Läkarintyget används till försäkringsmässiga ställningstaganden.

Läkarintyg för sjukpenning FK7804 med hjälptexter.
>> Försäkringskassan – Vad ska läkarintyget innehålla?

>> Försäkringsmedicinskt beslutsstöd ger dig stöd för sjukskrivningens omfattning. 
Många gånger kan det räcka med kortare sjukskrivning. Det finns dock sällan anledning att dela upp en sjukskrivning i flera kortare perioder om det finns behov av en längre sjukskrivning. Var mycket tydlig med planeringen, dokumentera målsättning och vilka insatser som ska göras för att patienten ska nå målet.

Utlåtande

Utlåtande handlar om bedömningar i något avseende. 
Skyldigheten att skriva ett utlåtande begärt av Försäkringskassan är inte beroende av patientens samtycke.

Läkarutlåtande Förebyggande sjukpenning FK7265  
>> Utlåtande för förebyggande sjukpenning (blanketten ligger på sidan som öppnas)

Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga FK7801 
Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång FK7802 
>> Utlåtande för aktivitetsersättning (blanketten ligger på sidan som öppnas)

Läkarutlåtande för sjukersättning FK7800
>> Utlåtande för sjukersättning (blanketten ligger på sidan som öppnas)

Läkarutlåtande för särskilt högriskskydd FK7262 
>> Utlåtande för särskilt högriskskydd (blanketten ligger på sidan som öppnas)

Internet Explorer fungerar bäst för Försäkringskassans blanketter – du som använder en annan webbläsare kan behöva spara ner blanketten och öppna den i Adobe istället för att hjälptexterna ska fungera.
Läs mer längst ner på sidan >> Försäkringskassan: Blanketter och e-tjänster

Uppgifter om patienten ska vara relevanta och mer information än nödvändigt för arbetsgivarens handläggningen får inte lämnas, enligt GDPR.

Undvik att lämna fel uppgifter – använd rätt intyg

Läkarintyg om arbetsförmåga – sjuklöneperioden (AG 1-14) till dag 14 i sjukperioden
Läkarintyg om arbetsförmåga – arbetsgivaren (AG 7804) från dag 15 i sjukperioden

Fyll i, skriv ut och underteckna: De nya intygen till arbetsgivare kan inte skickas elektroniskt. Patienten kan dock skriva ut intygen via >> 1177.se.

>> SKR: Frågor och svar som kan uppstå vid utfärdande av de nya läkarintygen. 

>> Arbetsförmedlingen: För hälso- och sjukvården

Intyg

 • >> Läkarintyg för deltagare i program – samt vanliga frågor och svar från Arbetsförmedlingen, som hanterar läkarintyg för den som deltar i ett program och har aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning.
  Dataskyddsförordningen (GDPR) gör att Arbetsförmedlingen inte längre kan att ta emot Försäkringskassans vanliga läkarintyg.
  - Intyget är avgiftsfritt för deltagare i program (med aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning).
  - Besöket debiteras enligt gällande avgift. (>> Beslut i regionfullmäktige 28 maj 2019, ärende 112)

Utlåtande

 • Medicinskt utlåtande – senaste versionen
  >> Medicinskt utlåtande
   – med hjälptexter samt vanliga frågor och svar från Arbetsförmedlingen.
  Utlåtandet är för alla arbetssökande på Arbetsförmedlingen (ersätter tidigare blankett från Försäkringskassan).
  - Medicinskt utlåtande debiteras med timtaxa.
  - Patientavgift ska inte tas ut när timtaxa tillämpas, Patientavgiftshandboken.

Multidisciplinär bedömning


Bedömningsteam erbjuder fördjupade bedömningar av funktions- och aktivitetsförmåga. Aktuellt för patienter där sjukdoms- eller ohälsoorsak är oklar eller där det finns risk för ett komplicerat sjukskrivningsärende.

Om bedömningsteam  kontaktuppgifter

 

Rehabstöd ger dig som läkare:

 • Översikt över dina egna pågående sjukfall på den inloggade enheten.
  - Du kan se var i rehabkedjan dina patienter befinner sig, exempelvis inför dag 180. 
  - Du kan hämta läkarintyg som snart löper ut och planera patientens återbesök. 
  - Du kan planera för pågående sjukfall inför din egen frånvaro.
 • Översikt fördelad på diagnos, sjukskrivningsgrad och kön.
 • Möjlighet att sortera, filtrera och söka för att anpassa informationen efter behov.

Rehabstöd – Logga in

Använd Google Chrome för att kunna logga in.
>> Att använda Rehabstöd
>> Läs mer om Rehabstöd via Inera


Senast uppdaterad: 2021-06-16 15:26