Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utbildningar och konferenser försäkringsmedicin

Försäkringsmedicinska bedömningar ska göras med god kvalitet och hög patientsäkerhet. Det innebär att alla som medverkar i försäkringsmedicinska arbetet behöver särskild kompetens för att kunna hantera komplicerade och sammansatta ärenden.

Klinisk försäkringsmedicin – Att bistå patienter med försäkrings­medicinska bedömningar

SKR:s webbutbildning i klinisk försäkringsmedicin. För läkare och övriga yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården.

Läs mer och länk till SKR

SKR:s webbutbildning klinisk försäkringsmedicin – Att bistå patienter med försäkrings­medicinska bedömningar

För läkare inom alla specialiteter samt för andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården.

Läs mer och länk till utbildningen

 

Klinisk försäkringsmedicin för AT-läkare

Utbildningen vänder sig till AT-läkare och är obligatorisk. AT-läkare går utbildningen företrädesvis under primärvårdsplacering.

Anmäl dig och välj kurstillfälle

 

Klinisk försäkringsmedicin för ST-läkare och specialister

Utbildningen vänder sig till ST-läkare och specialister med behov av fördjupade kunskaper i klinisk försäkringsmedicin. Utbildningen är en del av SOSFS 2015:8: delmål b4 för ST-läkare.
Förkunskapskrav:  SKR:s webbutbildning i klinisk försäkringsmedicin
grundmoduler med godkänt kunskapstest.

Socialstyrelsens intyg utfärdas efter utbildningen.

Anmäl dig och välj kurstillfälle

 

1. Arbetsplatsintroduktion
2. Webbutbildningar
3. Regional introduktion – från utvecklingsledare
4. Högskoleutbildning
5. ADA+ Arbetsplatsdialog för hållbar arbetsåtergång
Forskningsseminarium för rehabiliteringskoordinatorer 

1. Arbetsplatsintroduktion

Din chef samt utvecklingsledare inom försäkringsmedicin introducerar dig i rollen som rehabiliteringskoordinator.

Kontakt se Utvecklingsledare

2. Webbutbildningar

  1. SKR:s webbutbildning i klinisk försäkringsmedicin – Att bistå patienter med försäkrings­medicinska bedömningar.  
    Läs mer och länk till SKR
  2. Grundutbildning i sex delar för dig som är ny rehabiliteringskoordinator.
    Utbildningen Rehabiliteringskoordinering

3. Regional introduktion – från utvecklingsledare

Två heldagar för primärvården och sjukhusvården.
Förkunskap: De två webbutbildningarna ovan.
Kontakta gärna din utvecklingsledare inom försäkringsmedicin för mer information.

4. Högskoleutbildning 2022

MED102 Koordinering av rehabiliteringsprocessen 7,5 högskolepoäng, avancerad nivå. 
Kursen vänder sig till personer inom primärvård och specialistsjukvård med uppdrag som rehabiliteringskoordinator. 
Kursen ges av Göteborgs Universitet. Max 30 deltagare.

Vårterminen 2022

Vecka 6; torsdag-fredag 10-11/2
Vecka 11; torsdag-fredag 17-18/3
Vecka 17; måndag-tisdag 25-26/4
Vecka 22; onsdag-torsdag 1-2/6

Förkunskapskrav: Kandidatexamen 180 hp inom arbetsterapi, fysioterapi, medicin, omvårdnad, psykologi, socialt arbete eller motsvarande.
Du ska ha uppdrag som rehabiliteringskoordinator, ha genomfört introduktion samt webbutbildning i försäkringsmedicin.

Kurslängd: 7,5 högskolepoäng motsvarar ungefär 5 veckors heltidsstudier. Kursen ges på kvartsfart. Förutom den lärarledda delen (åtta heldagars undervisning) ingår självstudier och hemuppgifter. Stora delar av kursen genomförs digitalt.

Anmälan senast 10/1

Kursplan

Litteraturlista 
Även antologin ”Psykisk hälsa i arbetslivet” rekommenderas som kurslitteratur. Den är ett resultat av ett mångårigt forskningsprogram New Ways – Mental Health at work. Boken gavs ut av studentlitteratur i juni 2021 och den är skriven av flera av kursens föreläsare.

Kontaktperson VGR
Iréne Johansson, Regionutvecklare
Koncernkontoret
070 33 29 124
Irene.b.johansson@vgregion.se

Kontaktperson GU
Christina Andersson, Universitetslektor
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/arbetsterapi
Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet
031-786 57 27
christina.andersson@neuro.gu.se

5. ADA+ Arbetsplatsdialog för hållbar arbetsåtergång

Metodstödet ADA+ är ett konkret verktyg för rehabiliteringskoordinatorer i primärvård och specialistsjukvård för att involvera arbetsgivaren i en rehabiliteringsprocess. ADA+ ger stöd i hur dialog kan genomföras och hur arbetet kan anpassas. Metoden har utvecklats och testats genom vetenskapliga studier med gott resultat för personer med muskuloskeletala besvär och psykisk ohälsa.

Tid

Plats

Utbildningsledare

Kontakt – anmälan

Forskningsseminarium för rehabiliteringskoordinatorer 

Forskningsseminarium för rehabiliteringskoordinatorer 7 december 2021.

Hållbar socialförsäkring i kristid – hur trygga är medborgarna?

Ett hållbart socialförsäkringssystem i kristid – hur robusta är systemen och hur trygga är medborgarna? Hur har myndigheterna klarat påfrestningarna under pandemin? Vad kan vi lära för att göra systemen mer robusta? 

Syftet är att sprida kunskap, stimulera till ny forskning och skapa utbyte mellan akademi, praktik och policy. Dagen avslutades med panelsamtal om lärdomar och hur vi tar oss vidare efter krisen.

Digital konferens 25 maj 2021 arrangerad av Försäkringskassan, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Centralförbundet för socialt arbete (CSA). 

Läs nyhetssidan om seminaret 23 november 2021 – där finns föreläsarnas presentationer med mera.

Fram till 13 december 2021 finns en film med hela seminariet.


Senast uppdaterad: 2022-01-05 17:46