Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet Hoppa till chatbot

Utbildningar och konferenser försäkringsmedicin

Försäkringsmedicinska bedömningar ska göras med god kvalitet och hög patientsäkerhet. Det innebär att alla som medverkar i försäkringsmedicinska arbetet behöver särskild kompetens för att kunna hantera komplicerade och sammansatta ärenden.

Klinisk försäkringsmedicin – Att bistå patienter med försäkrings­medicinska bedömningar

SKR:s webbutbildning i klinisk försäkringsmedicin. För läkare och övriga yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården.

Läs mer och länk till SKR

SKR:s webbutbildning klinisk försäkringsmedicin – Att bistå patienter med försäkrings­medicinska bedömningar

För läkare inom alla specialiteter samt för andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården.

Läs mer och länk till utbildningen

 

Klinisk försäkringsmedicin för AT-läkare

Utbildningen vänder sig till AT-läkare och är obligatorisk. AT-läkare går utbildningen företrädesvis under primärvårdsplacering.

Anmäl dig och välj kurstillfälle

 

Klinisk försäkringsmedicin för ST-läkare och specialister

Utbildningen vänder sig till ST-läkare och specialister med behov av fördjupade kunskaper i klinisk försäkringsmedicin. Utbildningen är en del av SOSFS 2015:8: delmål b4 för ST-läkare.
Förkunskapskrav:  SKR:s webbutbildning i klinisk försäkringsmedicin
grundmoduler med godkänt kunskapstest.

Socialstyrelsens intyg utfärdas efter utbildningen.

Anmäl dig och välj kurstillfälle

 

1. Arbetsplatsintroduktion

Din chef samt utvecklingsledare inom försäkringsmedicin introducerar dig i rollen som rehabiliteringskoordinator.

Kontakt se Utvecklingsledare

 

2. Webbutbildningar

 1. SKR:s webbutbildning i klinisk försäkringsmedicin – Att bistå patienter med försäkrings­medicinska bedömningar.  
  Läs mer och länk till SKR
 2. Grundutbildning i sex delar för dig som är ny rehabiliteringskoordinator.
  Utbildningen Rehabiliteringskoordinering

 

3. Regional introduktion – från utvecklingsledare

Två heldagar för primärvården och sjukhusvården.

Hösten 2021

 • Dag 1    Introduktion av uppdraget och det praktiska arbetet
  14 september, tisdag – för nya rehabiliteringskoordinatorer
  Anmäl dig redan idag

 • Dag 2   Fördjupad introduktion till uppdraget – externa aktörer informerar
  16 november, tisdag – för dig som gått dag 1.
  Anmäl dig redan idag

Förkunskap: De två webbutbildningarna ovan.

Kontakta gärna din utvecklingsledare inom försäkringsmedicin för mer information.

 

4. Högskoleutbildning

MED102 Koordinering av rehabiliteringsprocessen 7,5 högskolepoäng, avancerad nivå. 
Kursen vänder sig till personer inom primärvård och specialistsjukvård med uppdrag som rehabiliteringskoordinator. 
Kursen är en uppdragsutbildning som ges av Göteborgs Universitet där VGR ansvarar för ansökning och antagning. Max 30 deltagare.

Förkunskapskrav: Kandidatexamen 180 hp inom arbetsterapi, fysioterapi, medicin, omvårdnad, psykologi, socialt arbete eller motsvarande.
Du ska ha uppdrag som rehabiliteringskoordinator, ha genomfört introduktion samt webbutbildning i försäkringsmedicin.

Kurslängd: 7,5 högskolepoäng motsvarar ungefär 5 veckors heltidsstudier. Kursen ges på kvartsfart. Förutom den lärarledda delen (åtta heldagars undervisning, se datum nedan) ingår självstudier och hemuppgifter. Stora delar av kursen genomförs digitalt.

Kursen är kostnadsfri för rehabiliteringskoordinatorer i Västra Götaland hos offentlig vårdgivare eller privat vårdgivare med vårdavtal med VGR. Anmäl dig via Lärportalen (längre ner på denna sida).

Kursavgift: Rehabiliteringskoordinatorer i andra regioner eller hos privata vårdgivare utan vårdavtal med VGR välkomnas i mån av plats i överenskommelse med VGR. Separat avtal med Göteborgs Universitet gäller för dessa och en avgift på 17 500 kronor utgår. Läs mer och ansök via blankett.

Höstterminen 2021 

9-10 september  - planeras (om pandemiregler tillåter) i lokal centrala Göteborg
4-5 oktober - planeras digitalt
28-29 oktober - planeras digitalt
2-3 december (examination)- planeras i lokal centrala Göteborg

Kursplan

Litteraturlista
Även antologin ”Psykisk hälsa i arbetslivet” rekommenderas som kurslitteratur. Den är ett resultat av ett mångårigt forskningsprogram New Ways – Mental Health at work. Boken ges ut av studentlitteratur i juni 2021 och den är skriven av flera av kursens föreläsare.

Anmäl dig senast 6 augusti via Lärportalen

Anmälan via Lärportalen för VGR-knutna 
OBS! Anställda i andra regioner eller hos privat vårdgivare utan vårdavtal med VGR ansöker via blankett, se ovan vid Kursavgift.

Kontaktperson VGR

Iréne Johansson, Regionutvecklare
Koncernkontoret
070 33 29 124
Irene.b.johansson@vgregion.se

Kontaktperson GU

Christina Andersson, Universitetslektor
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/arbetsterapi
Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet
031-786 57 27
christina.andersson@neuro.gu.se

Hållbar socialförsäkring i kristid – hur trygga är medborgarna?

Ett hållbart socialförsäkringssystem i kristid – hur robusta är systemen och hur trygga är medborgarna? Hur har myndigheterna klarat påfrestningarna under pandemin? Vad kan vi lära för att göra systemen mer robusta? 

Syftet är att sprida kunskap, stimulera till ny forskning och skapa utbyte mellan akademi, praktik och policy. Dagen avslutades med panelsamtal om lärdomar och hur vi tar oss vidare efter krisen.

Digital konferens 25 maj 2021 arrangerad av Försäkringskassan, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Centralförbundet för socialt arbete (CSA). 


Senast uppdaterad: 2021-06-16 15:28