Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

VGR och Försäkringskassan – samverkansavvikelser

Vid otydlighet i samarbete mellan VGR och Försäkringskassan kring sjukskrivning

För att underlätta samarbete i de fall otydligheter eller missförstånd uppstår mellan vården och patientens handläggare vid Försäkringskassan finns en ordning för hur ärendet ska föras vidare inom respektive organisation. 

Om en brist har framförts till intygsskrivande läkare utan att det gett resultat ska handläggare vid Försäkringskassan påtala utebliven effekt till sin enhetschef alternativt samverkansansvarig som i sin tur framför bristen till ansvarig hos vården enligt nedanstående ordning:    

Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 1) verksamhetschefen, 2) områdeschefen, 3) direktören

Övriga sjukhus: 1) läkarchefen, 2) verksamhetschefen, 3) biträdande sjukhusdirektör

Närhälsans vårdcentraler: 1) chefen för vårdcentralen, 2) primärområdeschefen

Privata vårdcentraler: 1) chefen för vårdcentralen, 2) ägarfunktionen (vid liten verksamhet, VD:n)

Om en brist har framförts till handläggare vid Försäkringskassan utan att det gett resultat kontaktas samverkansansvarig på Försäkringskassan. Samverkansansvarig svarar för att ärendet utreds och att återkoppling görs till vårdenheten. Uteblir effekt trots kontakt, kan ärendet aktualiseras hos ansvarig områdeschef samt vid behov ansvarig verksamhetsområdeschef via regionalt samverkansansvarig.

Senast uppdaterad: 2019-04-25 16:19