Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Försäkringsmedicin

Här hittar du som arbetar med sjukskrivning, rehabilitering eller andra försäkringsmedicinska frågor inom primärvård och länssjukvård det som behövs för att skapa en god sjukskrivningsprocess för patienter i Västra Götaland.

Tips och idéer

Saknar du något eller har idéer om hur de försäkringsmedicinska sidorna kan förbättras? Hör gärna av dig.
forsakringsmedicin@vgregion.se

Aktuellt

Den 28 november bjuder Kunskapscentrum för jämlik vård in till en dag i Göteborg med fokus på jämlikt bemötande av patienter med långvarig smärta.

Den 12 november arrangerar Koncernkontoret en inspirationsdag på Scandic Crown i Göteborg för att lyfta vikten av samverkan och förbättringsarbete kopplat till kunskapsområde försäkringsmedicin. Dagen bjuder på innovativa idéer och föreläsare med olika perspektiv. Läs mer och anmäl dig här.

Arbetsförmedlingen har uppdaterat sitt medicinska utlåtande. Skillnaden mot tidigare är att fälten är något större och att uppgift om vårdenhet nu finns med.

Regeringen lämnade den 18 september in sitt budgetförslag till riksdagen. Bland förslagen finns lagen om koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter. Om budgetförslaget antas träder den nya lagen i kraft den 1 februari 2020. Dessutom föreslås en ny nationell överenskommelse om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess för 2020. Även en permanent utökad finansiering till Socialstyrelsen för det försäkringsmedicinska beslutsstödet (FMB) föreslås.

SKL kom tidigare i år med nya rekommendationer avseende samtycke. Anledningen är att JO har kritiserat två andra regioner för att ha allt för generella samtycken. Därför finns nu två nya blankettmallar för samtycke som ska användas istället för de tidigare.

Försäkringsmedicinsk definition

Det försäkringsmedicinska kunskapsområdet innefattar medicinsk undersökning och utredning, bedömning av funktionstillstånd och aktivitetsnivå samt förebyggande, behandlande och rehabiliterande insatser kopplat till försäkringsmässiga ställningstaganden och hur dessa påverkar individen.

Utgångspunkten är tvärvetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet samt det ömsesidiga förhållandet mellan sjuklighet, medicin och försäkringssystem.      

 / Nationellt Försäkringsmedicinskt Forum (NFF)

Senast uppdaterad: 2019-10-16 08:38