Försäkringsmedicin

På sidorna "Försäkringsmedicin" hittar du information om utbildning till både läkare och annan vårdpersonal. Du kan läsa mer om utvecklingsarbete inom området och du hittar kontaktuppgifter till processledare, rehabkoordinatorer och försäkringsmedicinskt ansvariga läkare. Här finns rutiner och styrande dokument för en god sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess – både inom primärvård och länssjukvård.

Det försäkringsmedicinska kunskapsområdet innefattar medicinsk undersökning och utredning, bedömning av funktionstillstånd och aktivitetsnivå samt förebyggande, behandlande och rehabiliterande insatser kopplat till försäkringsmässiga ställningstaganden och hur dessa påverkar individen.

Utgångspunkten är tvärvetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet samt det ömsesidiga förhållandet mellan sjuklighet, medicin och försäkringssystem.
- Nationellt Försäkringsmedicinskt Forum (NFF)

  • Saknar du information eller har idéer om hur de försäkringsmedicinska sidorna kan förbättras? Hör gärna av dig till innehållsansvarig. 

Senast uppdaterad: 2018-09-12 09:14