Försäkringsmedicin

Här hittar du som arbetar med sjukskrivning, rehabilitering eller andra försäkringsmedicinska frågor inom primärvård och länssjukvård det som behövs för att skapa en god sjukskrivningsprocess för patienter i Västra Götaland.

Försäkringsmedicinsk definition

Det försäkringsmedicinska kunskapsområdet innefattar medicinsk undersökning och utredning, bedömning av funktionstillstånd och aktivitetsnivå samt förebyggande, behandlande och rehabiliterande insatser kopplat till försäkringsmässiga ställningstaganden och hur dessa påverkar individen.

Utgångspunkten är tvärvetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet samt det ömsesidiga förhållandet mellan sjuklighet, medicin och försäkringssystem.      

 / Nationellt Försäkringsmedicinskt Forum (NFF)

Aktuellt

Läkarutlåtandet kan begäras både av den som ansöker om livränta och av Försäkringskassan i samband med ansökan eller utredning om livränta. Utlåtandet kan avse person som kan arbeta eller är sjukskriven.

SKL och regeringen har tecknat en ny överenskommelse för fortsatta insatser inom området sjukskriving och rehabilitering under 2019. Signalerna från SKLs sida är att landstingen ska fortsätta sina satsningar på rehabiliteringskoordinering.

Nytt läkarintyg och nytt medicinskt underlag för arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen.

Den 20 december 2018 fattade riksdagen de beslut som krävs för att en ny nationell överenskommelse för ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019” ska kunna ingås mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

I panelsamtalet på Hotel Riverton i Göteborg den 14 december ger politiken, forskningen och verksamhetsansvariga sin bild av vilket förbättringsarbete som de ser behövs inom vårdens arbete med sjukskrivning och rehabilitering.

Senast uppdaterad: 2019-01-10 10:07