Försäkringsmedicin

Här hittar du som arbetar med sjukskrivning, rehabilitering eller andra försäkringsmedicinska frågor inom primärvård och länssjukvård det som behövs för att skapa en god sjukskrivningsprocess för patienter i Västra Götaland.

Försäkringsmedicinsk definition

Det försäkringsmedicinska kunskapsområdet innefattar medicinsk undersökning och utredning, bedömning av funktionstillstånd och aktivitetsnivå samt förebyggande, behandlande och rehabiliterande insatser kopplat till försäkringsmässiga ställningstaganden och hur dessa påverkar individen.

Utgångspunkten är tvärvetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet samt det ömsesidiga förhållandet mellan sjuklighet, medicin och försäkringssystem.      

 / Nationellt Försäkringsmedicinskt Forum (NFF)

Aktuellt

På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) finns det robotar som stödjer läkarna vid sjukskrivning. I praktiken är roboten smart mjukvara som letar information i olika IT-system för att underlätta det administrativa arbetet. Sjukskrivande läkare är fortfarande ansvarig för sjukskrivningens utformning.

Den 30 januari fattade HSS beslut om att fördela 165 miljoner kronor av den nationella överenskommelsen om statsbidraget. Anvisningarna beräknas vara klara och beslutade i mars.

Läkarutlåtandet kan begäras både av den som ansöker om livränta och av Försäkringskassan i samband med ansökan eller utredning om livränta. Utlåtandet kan avse person som kan arbeta eller är sjukskriven.

SKL och regeringen har tecknat en ny överenskommelse för fortsatta insatser inom området sjukskrivning och rehabilitering under 2019. Signalerna från SKLs sida är att landstingen ska fortsätta sina satsningar på rehabiliteringskoordinering.

Nytt läkarintyg och nytt medicinskt underlag för arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen.

Senast uppdaterad: 2019-02-21 08:45