Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Förbättringsarbete försäkringsmedicin

Kontaktlistor

Programmet som startade våren 2019 löper över två år, eventuellt över ännu längre tid. Deltagare ges möjlighet att inom ramen för programmet arbeta aktivt med förbättringar inom såväl sjukhusvård som primärvård samt i samverkan med externa aktörer. Programmet bidrar naturligtvis också till deltagarnas ökade kunskap inom ämnet förbättringskunskap.

Dessa kan delta i programmet

Lokala processledare inom sjukskrivningsprocessen från alla förvaltningar (inom både primärvård och sjukhusvård) inom VGR har erbjudits medverkan i programmet.  Satsningen sker i linje med 2019 års anvisningar inom det riktade statsbidraget ”En effektiv och kvalitetssäker sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess” där processledarnas stödjande roll i verksamhetsutveckling betonas. Möjligheter finns att under avtalstiden involvera ytterligare personer med anknytning till sjukskrivningsprocessen, t.ex. försäkringsmedicinskt ansvariga läkare.

Detta kan förbättras

Under programtiden finns möjlighet att fördjupa redan pågående förbättringsarbeten och att starta nya initiativ. Både internt inom VGR och i samverkan med externa aktörer. Syftet är att påverka till förbättring i den vårdnära verksamheten och sprida goda exempel inom VGR. 

Dessa kan initiera förbättring

Respektive förvaltning som har deltagare inom programmet kan och bör påverka genom att lyfta in angelägna förslag kring förbättringsområden till förbättringsprogrammet. På så sätt kan förvaltningen tillsammans med deltagare i programmet genomföra förbättringsaktiviteter i sin verksamhet. 

Inom primärvården tillhör deltagarna förvaltningen Regionhälsan. Om du är vårdcentralschef och vill initiera förbättring inom sjukskrivningsprocessen med stöd av programmet, kontakta då regionutvecklare Iréne Johansson eller Anna Lindström (kontaktuppgifterna finner du via kontaktknappen ovan).

Forskning via CHI

Regionutvecklare kommer att aktivt samverka med CHI och följa arbetet som sker. CHI avser att bedriva forskning kopplat till programmet och de förbättringsarbeten som pågår för att belysa effekter av insatta aktiviteter, samt kontinuerligt förbättra programmet.

VGR och CHI har också andra samarbeten tillsammans, läs gärna mer om CHI på deras egen hemsida.

Välkommen till en dag med spännande programinnehåll och föreläsare med likväl ett nationellt som regionalt och lokalt perspektiv. 

När: 12 november

Var: Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg

Syfte: Informera, inspirera, sprida kunskap och goda arbetssätt inom området rehabilitering och sjukskrivning

Målgrupp: Verksamhets- och linjeansvariga chefer, sjukskrivande läkare, rehabiliteringskoordinatorer, personer med särskilt uppdrag i förbättringsarbete samt övriga intresserade av kunskapsområdet

Några gästande föreläsare:

Något av innehållet:

  • Varför vi behöver arbeta med förbättringar i samverkan
  • Pågående förbättringsarbeten inom VGR
  • Vad kommer att styra på nationell, regional och lokal nivå
  • Inriktning, budget och uppföljning 2020

Boka in dagen redan nu!

Mer information om innehåll och anmälan kommer efter sommaren

Kontaktpersoner vid frågor om evenemanget:
Iréne Johansson 0703-329124
Anna Lindström 0700-206345

14 december 2018 uppmärksammades goda exempel för ökad kvalitet i vårdens arbete med sjukskrivning och rehabilitering.
Plats: Hotel Riverton i Göteborg.

Dagen för linjechefer och ansvariga inom både primärvård och sjukhusvård i VGR fylldes av föreläsningar, panelsamtal med olika perspektiv och innovativa idéer. 

  • Film med panelsamtal – politiken, forskningen och verksamhetsansvariga ger sin bild av det förbättringsarbete som behövs.

Beskrivningar och rapporter

Den 14 december redovisade 21 lokala förbättringsprojekt sitt arbete. Redovisningarna hölls i mindre seminarierum varför rapporterna är samlade utifrån vilka rum de hölls i.

Seminarierum 1 – korta beskrivningar av projekten nedan

Seminarierum 2 – korta beskrivningar av projekten nedan

Seminarierum 3 – korta beskrivningar av projekten nedan

Seminarierum 4 – korta beskrivningar av projekten nedan

 


Senast uppdaterad: 2019-09-18 08:09