Fyra nya elektroniska intyg till Försäkringskassan

• Läkarintyg för sjukpenning, FK7804 (ersätter FK7263)

• Läkarutlåtande för sjukersättning, FK7800w

• Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga, FK7801

• Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång, FK7802

För primärvården kommer intygen att tillhandahållas via AsynjaVisph och Ineras Webcert. Införande kommer att ske i vecka 37.

För privata vårdcentraler som inte har journalsystemet AsynjaVisph finns möjlighet att via inera.se använda Ineras intygsmodul Webcert. Där finns redan nu de fyra intygen i digital form. Processledarna i primärvården har uppdraget att stödja alla vårdcentraler vid introduktion av nya intygsmoduler

För sjukhus- och mödravården kommer intygen att tillhandahållas via Melior och Obstetrix och Cerners Intygsmodul. Införande kommer ske i vecka 36.

Intygsmodulen 2.0 Bildspel regionalt utbildningsmaterial (lokala avvikelser kan förekomma)

Instruktionsfilmer
Intygstjänster – introduktion av Webcert

Intygstjänster – ärendekommunikation i Webcert

• Innehållen i intygen har förändrats något. Hjälptexter finns för att underlätta ifyllande.

• Läkarintyg för sjukpenning, FK7804 kommer att ersätta FK7263. Detta innebär att det efter det att FK7804 är infört inte kommer att vara möjligt att kopiera/förlänga Läkarintyg skrivna i FK7263.

• Ärendekommunikation för de läkarintyg som skrivits i version FK7263 kommer att hanteras enligt befintlig rutin. Detta kommer att vara aktuellt i cirka tre månader.

• Läkarintyg FK7263 som utfärdas innan driftsättningsdatum måste vara skickade till Försäkringskassan innan driftsättning av FK7804.

Läs mer om intygen på Försäkringskassans webbplats.

Senast uppdaterad: 2018-11-26 15:43