Nationell överenskommelse om statsbidrag även 2019

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har den 21 november 2018 informerat landstingen om att man avser förlänga den nationella överenskommelsen mellan regeringen och SKL (2017-2018) som var planerad att avslutas i december 2018.

SKL bereder nu utkast till ny överenskommelse tillsammans med Inera samt med ett antal statliga myndigheter som också berörs av överenskommelsen.

Informationen från SKL är att överenskommelsen kommer att innehålla alla de delar som fanns med 2017-2018 med några mindre justeringar samt uppdateringar i de delar som berör landstingen. T.ex. kommer villkoren i än högre grad att syfta till att landstingen bygger upp sina ordinarie strukturer.

Inriktningen är att beslut ska kunna tas av regeringen den 27 december.

Detta ger VGR möjlighet att fortsatt bygga upp, stödja och säkra goda insatser inom sjukskrivning och rehabilitering. Koncernkontoret bereder just nu ärendet för att Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) ska kunna fatta beslut avseende aktiviteter och medel till utförare inom hälso- och sjukvården kopplat till en ny nationell överenskommelse.

Mer information kommer att publiceras här så snart den finns tillgänglig.

HSS beslut inför 2018 som avsåg ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess”

Den nationella överenskommelsen 2017-2018

Senast uppdaterad: 2018-11-26 13:37