The capacity to work puzzle

Vid Göteborgs universitet har det inom ramen för forskningsprogrammet New Ways – mental health at work – nyligen publicerats en kvalitativ forskningsstudie om hur läkare gör när de bedömer arbetsförmåga och behov av sjukskrivning hos patienter med depression och ångest.

Studien The capacity to work puzzle: a qualitative study of physicians' assessments for patients with common mental disorders är publicerad i BMC Family Practice som är en Open Acess tidskrift.

Syftet var att baserat i läkares erfarenheter (tyst kunskap) utforska hur och vad läkare gör, när de bedömer förmåga att arbeta och behov av sjukskrivning hos patienter med depressions- och ångestsjukdom. Läkare (n=24) från primärvård, företagshälsovård och öppenvårdspsykiatri deltog i studien.

Läs mer om New Ways och forskningen de bedriver på epso.gu.se/newways 

Senast uppdaterad: 2018-11-26 15:04